1. ročník odborné konference KONOPÍ A VĚDA v Brně

Ve středu, 17. dubna, se uskutečnil již pátý ročník odborné konference Konopí a věda. Konference se tentokrát konala ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně. Hlavním tématem konference byly současné poznatky o jedné z nejstarších kulturních rostlin světa.

Představili se na ní špičkoví čeští i světoví lékaři zabývající se léčebným využitím konopí, mezi jinými i MUDr. Radovan Hřib, se kterým jsme poskytli rozhovor v předchozím čísle, nebo Ing. Pavel Pachta, CSc., člen vědecké rady Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI). Své zastoupení na konferenci měla také výzkumná společnost Asana Bio Group, Ltd., působící na půdě Hebrejské univerzity v Izraeli a její současný představitel Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c., aktivně se zasazujíci o legalizaci využití konopí v lékařství v České republice.

Důležitým tématem konference byl současný stav výzkumu kanabinoidů.

Konopí se ve všech možných směrech užívalo již od pradávna. Užívaní konopí a konopních produktů pacienty bez lékaře položilo základ léčby konopím. Konopí se k léčbě užívalo v minulosti taky v Československu. V současné době se na vědeckém základě užívá konopí k léčbě především v Izraeli. Pozornost na pátém ročníku odborné konference KONOPÍ A VĚDA byla věnována pokrokům v léčbě konopím zejména v Izraeli.

Zájemci měli rovněž možnost poslechnout si přednášky o metodách chemické analýzy kanabinoidů, léčebném konopí ve světě anebo o konopí v kontextu české i mezinárodní protidrogové politiky a nechtěné dopady války proti drogám.

Kromě teoretických poznatků nabídla konference i praktickou část. Právě zmíněný MUDr. Radovan Hřib, z Centra pro léčbu bolesti, ARK FN u sv. Anny v Brně, se na konferenci věnoval praktickým zkušenostem s preskripcí a používání konopí pro léčebné použití v České republice.

(Zdroj: https://konopi-a-veda.webnode.cz/)

 

You can Share this: