Zrádná genetika

Všeobecně se dnes tvrdí, že užívání konopí je pro dospělé jedince relativně bezpečné, v jeho důsledku se ale mohou začít projevovat latentní onemocnění. Jak poznáme, že se toto riziko týká právě nás? Kanadská společnost AnantLife specializující se na biotechnologie slibuje, že dokáže na základě genetického testování zjistit, zda je pro uživatele konopí bezpečné či nikoli. Test by měl být v dohledné době k dispozici na evropském trhu a mohl by včas odhalit predispozice k mnoha závažným onemocněním, například rakovině, autoimunitním chorobám nebo duševním poruchám. Dále by mohl pomoci s diagnostikováním problémů spojených se špatnými stravovacími návyky.

Samotný test je velmi jednoduchý. Stačí poslat vzorek slin, který je využit jako zdroj genetického materiálu. Hodnoty jsou následně porovnány s databází molekulární biologie a výsledky ukážou, zda a případně jaké riziko konkrétní osobě při konzumaci konopí hrozí – například má-li genetické predispozice k duševním chorobám nebo závislostem. Není nutné zabíhat do detailů, jak test probíhá. Stačí vědět, že každý člověk má jinou DNA a laboratoř se zaměřuje na vyhledávání a analyzování molekulárních markerů. Pokud vědci narazí na genetickou odchylku signalizující náchylnost k nějaké chorobě, mohou potenciální uživatele konopí včas varovat.

 


Ředitel společnosti Dr. Rahul Kushwah pracoval v minulosti jako vedoucí výzkumu pro kanadskou vládu a byl tako konzultantem v dětské nemocnici v Torontu. Test byl podle jeho slov prohlášen za spolehlivý Kolegiem amerických patologů (College of American Pathologists – CAP) a posvěcen laboratoří CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Vývoj této metody začal důkladným studiem odborné literatury z oblasti genetiky, jehož cílem bylo rozpoznat co možná nejvíce chorob, které by teoreticky mohly být způsobovány uživáním konopí, a vzít je v potaz při samotné analýze. Na základě podrobného výzkumu byly stanoveny genetické markery, které je při testování třeba identifikovat. Vývoj trval celkem tři roky a podle Dr. Kushwaha se v jeho průběhu lékaři zabývali širokou škálou nemocí a také vlivem, který by na ně mohlo užívání konopí mít. Podařilo se shromáždit úplné profily jednotlivců, z nichž byl patrný dopad užívání konopí na změny probíhající v lidském organismu.

Test by mohl vyplnit mezeru na trhu a pro pacienty, kteří zvažují užívání konopí na lékařský předpis, je zajímavou možností, jak minimalizovat rizika – to je důležité mimo jiné v souvislosti s tím, že osm až deset procent uživatelů si na konopí vypěstuje závislost. Kdyby uživatelé dopředu věděli o možných rizicích a predispozicích k chorobám, mnoho z nich by možná od experimentálního užívání na vlastní pěst upustilo. Vedlejším důsledkem možnosti genetického testování by pak byla i lepší informovanost ošetřujících lékařů, kteří by se mohli kvalifikovaněji rozhodnout, zda je daný pacient vhodným kandidátem na konopnou léčbu. I rekreační uživatelé by byli lépe chráněni před možnými zdravotními úskalími konopí, například pro oběhovou soustavu, srdce nebo plíce.

You can Share this: