Dejte sbohem práškům

Z výsledků nového výzkumu vyplývá, že ženy využívají preparáty s obsahem CBD častěji než muži a je u nich také pravděpodobnější, že v průběhu léčby CBD vysadí konvenční přípravky. 2 400 účastníků studie, jejímž cílem bylo zmapovat spotřebu CBD produktů a jejich účinnost, se rekrutovalo z řad internetové komunity HelloMD, která spojuje pacienty a jejich příbuzné a známé s odborníky a lékaři. Autory výzkumu byli vědci ze společnosti Brightfield Group a především jejich zásluhou se zástupcům HelloMD podařilo vytvořit spotřebitelské modely a sestavit predikce dalšího vývoje užívání CBD.

Závěry studie ukázaly, že 55 procent uživatelů CBD tvoří ženy, zatímco muži dávají přednost preparátům s vyšším obsahem THC. Podle Dr. Perryho Solomona, hlavního lékaře HelloMD, jsou nejčastějšími indikacemi vedoucími k užívání CBD nespavost, deprese, záchvaty úzkosti, křeče a bolesti svalů. Dvaačtyřicet procent uživatelů CBD uvedlo, že přestali užívat konvenční preparáty, například léky proti bolesti na předpis, 80 procent z nich pak považuje CBD za mimořádně účinné. Pouhá tři procenta dotázaných se domnívá, že funguje špatně nebo vůbec. Nejoblíbenější metodou konzumace byla mezi účastníky výzkumu vaporizace následovaná kouřením květů a odvary z listů. Až za nimi se pak umístily konopné pochutiny. Za léčiva obsahující CBD utratili pacienti mezi 20 a 80 dolary (kolem 450 až 1600 korun) měsíčně. Dr. Solomon dále zjistil, že nástup účinku je u vaporizace výrazně rychlejší než v případě konzumace pochutin a liší se také jejich určení – zatímco vaporizování doporučuje jedincům, kteří nemohou večer usnout, poživatiny jsou díky rovnoměrnějšímu účinku vhodné spíše pro osoby trpící přerušovaným, neklidným spánkem. Dalším důležitým výstupem výzkumu je zjištění, že pro uživatele je CBD přijatelnější a příjemnější volbou než klasická farmaka.

You can Share this: