Afrodiziakální bylinky

Dlouho jsme se setkávali s poměrně rozšířeným názorem, že užívání konopí má negativní vliv na libido a výkon v posteli. Apatie a tak dále… Nová studie však zjistila, že opak je pravdou – uživatelé konopí jsou v sexuálním životě nadstandardně aktivní ve srovnání s neuživateli. Pracovníci Lékařské fakulty Stanfordovy univerzity netroškařili a sesbírali data 50 000 dospělých Američanů mezi 25 a 45 lety týkající se jejich sexuálních zvyků a užívání konopí. Obě pohlaví přitom ve většině konopí hodnotily jako afrodiziakum. Ženy, které tuto drogu pravidelně užívají, mají sex v průměru 7,1krát měsíčně, zatímco ženy, které konopí neholdují, jen 6krát. Pravidelní uživatelé mezi muži hlásili 6,9 pohlavních styků v měsíci, oproti tomu konopní abstinenti uváděli pouze 5,6 sexuálních aktů za měsíc. Celkové výsledky ukazují, že pravidelní uživatelé konopí mají o 20 procent více sexu než lidé, kteří tuto rostlinu neužívají. „Užívání marihuany je velmi časté, nicméně vztah mezi spotřebou a sexuální aktivitou nebyl z vědeckého hlediska doposud dostatečně prozkoumán,“ uvedl Dr. Michael Eisenberg, urolog a jeden ze spoluautorů studie. „Zdá se, že pravidelné užívání konopí nemá nepříznivý vliv na sexuální motivaci a výkonnost. Pokud něco, pak jsme vypozorovali souvislost mezi užíváním a vyšším počtem pohlavních styků.“ Dr. Eisenberg dále dodal, že studie odráží všeobecný trend, protože v ní byly zastoupeny obě pohlaví, různá etnika a odlišné věkové skupiny. Zkoumané osoby měly nejen různé vzdělání a rozdílné příjmy, ale byly i různého náboženského vyznání. Pokud jde o zdravotní stav, měla studie též široký rozptyl. Mezi sledovanými subjekty byli také lidé v manželském svazku a svobodní, rodiče i osoby bez dětí. Výzkum zpochybnil dlouho zažitý názor na to, jaký má konopí vliv na náš sexuální život.

You can Share this: