Američtí kardiologové jako zastánci konopí

Oposouzení konopí se vedou nekonečné debaty, vedle toho se ale rýsuje konsenzus o oprávněnosti léčebné terapie konopím. Nyní se Americká kardiologická asociace (American Heart Association – AHA) postavila za vymazání konopí ze seznamu ilegálních přípravků I. Podle americké klasifikace se na seznam I. dostanou ilegální přípravky bez prokázaného léčebného účinku. Jak jsme o tom už dříve psali, ponechávat konopí na federální úrovni v této kategorii je absurdní. Podle současných vědeckých poznatků, dvě třetiny členských států USA totiž povolují použití konopí na lékařské účely. Podle stanoviska AHA by změna byla důležitá i pro umožnění provádění rozsáhlejších výzkumů. „Podle našeho názoru bezpečnost a účinnost konopí do značné míry omezuje celosvětově typický, několik desetiletí trvající zákaz. Ve Spojených státech tuto situaci udržuje skutečnost, že současné předpisy ponechávají konopí na seznamu kontrolovaných látek I.“. Takovéto prohlášení ze strany lékařů samo o sobě vůbec není překvapující, ale v případě kardiologů ani zdaleka není samozřejmostí, vždyť i v současnosti se diskutuje o tom, zda konopí představuje riziko pro osoby s nemoci srdce.

Reflektujíc na to AHA zdůraznila, že skutečně existují takovéto zdravotní obavy, ale jejich výskyt ve velké míře závisí na způsobu konzumace. Asociace proto nedoporučuje kouření nebo vaporizaci konopí a pokládá za důležité, aby pacienti používali pouze květenství z legálních zdrojů. Souhlasíme s tím, že právě rozšíření výzkumu by mohlo být prostředkem, jak se dozvědět víc o rizicích a o bezpečném užívání konopí pro lékařské účely.

You can Share this: