CBD oleje pochybné kvality

I my můžeme přispět k zlepšení situace

Bezpočet CBD produktů , které jsou na trhu, má v důsledku neregulace rozdílnou kvalitu. Vlády reagují na tuto situaci různě, ale nemůžeme očekávat, že to vyřeší sami. Pokud vezmete v úvahu několik hledisek, můžeme i my nakupovat vysoce kvalitní produkty.

Podle nedávného průzkumu již pětina celé americké populace vyzkoušela CBD v naději, že zmírní bolest, zánět a úzkost. CBD bylo také použito k léčbě nespavosti a využity byly i jeho kosmetické výhody. Stoupajíci zájem o CBD také výrazně zlepšil celkové vnímání konopí, současně je však vážným problémem, že výroba a distribuce CBD ve většině částí světa není regulována. Zatím co se trh neustále rozšiřuje, zákazníci mají k dispozici jen málo spolehlivých údajů o produktech. Úřady ne celém světě se snaží na tuto situaci reagovat. Místo úplného zákazu na mnoha místech omezují prodej CBD jako doplněk stravy a povolují prodej pouze jako účinnou látku léků. Je těžké předvídat budoucnost evropského trhu s CBD, prozatím se tedy podívejme na Spojené státy, kde se začíná rýsovat regulace.

 

Různý podíl CBD a nečistot

Federální úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (Food and Drug Administration – FDA) na loňském veřejném slyšení očekával studie a návrhy pro vypracování regulace CBD. Na jednání byl jako hlavní problém definován obsah nečistot v CBD produktech. Laboratorní vyšetření zjistili v mnoha produktech pesticidy, těžké kovy, bakterie a jiné sloučeniny, neuvedené ve složení. Druhým vážným problémem je zavádějící označení. Víc než dvě třetiny vědci kontrolovaných CDB produktů obsahovalo nesprávné informace o obsahu účinných látek: poměr CBD byl vyšší nebo nižší, než poměr uvedený na etiketě a hladina THC často překračovala povolenou hraniční hodnotu.  Dokud spotřebitelé nebudou mít k dispozici relevantní informace, budou používat produkty neznámé, nežádoucí koncentrace. Dobrou zprávou je, že není nutné se s tím smířit. Výrobci musí uspokojovat požadavky spotřebitelů a nesmí uvádět nepravdivá tvrzení o účinku přípravku. Zákazník si tak může vybrat, s ohledem na některá fakta, olej vyšší kvality.

Dávkování

CBD je látkou “nepsychoaktivní”, bez efektu změny vědomí a škodlivých účinků. Ani při velmi vysokých hladinách (600 – 800 mg) nevzniká riziko předávkování, při takovéto vysoké dávce je ale vyšší pravděpodobnost interakce s jinými léky, což může vést k vedlejším účinkům nebo ke snížení účinků léků. Obecně se nedoporučuje začít s vysokou dávkou, je možné, že k zmírnění daných příznaků postačí i menší množství. Zjištění správné dávky je šetrné i k peněžence. Kromě materiálního hlediska se doporučuje začít s nižší dávkou i z hlediska bezpečnostního – přibližně 5-10 mg denně – a pokud se tato dávka ukáže být nedostatečná, lze množství postupně zvyšovat až do dosažení požadovaného výsledku. Potřebnou dávku lze získat z oleje nižší nebo vyšší koncentrace, místo čistého CBD jsou lepší volbou výtěžky s kompletním spektrem. Stále více výzkumů dokazuje, že produkty s kompletním spektrem – tedy obsahující kromě CBD i jiné kanabinoidy – jsou v případě většiny příznaků účinnější. Při nákupu je tedy výhodnější upřednostnit “full-spektrum” produkty.

 

Zvolte si kvalitu

Popis a certifikáty produktů jsou základním předpokladem kvality.  Výrobce tak může prokázat, že jeho produkty skutečně obsahují CBD v uvedeném množství a neobsahují nečistoty. Je důležité mít na paměti, že tyto testy se vztahují pouze na olej vyrobený z jedné dávky květu konopí, takže testy by měl být periodicky opakované, aby byly platné pro všechny produkty na trhu. Například ve státu Oregon se z hlediska výroby oleje za jednu dávku považuje přibližně 7 kg květů a tak se musí pro každých 7 kg provést nový test. V Indianě musí výrobce uvést výsledek testu na výrobku formou QR kódu. Kromě laboratorních testů mohou produkty obdržet další certifikace. Například v Evropě se často setkáváme s CBD oleji, označovanými jako organické, výrobce musí být schopen tuto skutečnost prokázat. V USA není povolené označování produktů z konopí za organické, můžeme se však setkat s CBD oleji s vysokou klasifikací GMP (good manufacturing practices). Lze také prokázat, že konopí potřebné k produkci CBD bylo vyrobeno etickým způsobem s přihlédnutím k podmínkám udržitelnosti. Pokud bude většina spotřebitelů uvědoměle věnovat pozornost uvedeným kritériím, výrazně tím přispěje k tomu, aby na trhu dominovali oleje bezvadné kvality.

You can Share this: