CBD proti závislosti na heroinu

Ve Spojených státech v důsledku opioidní krize probíhají zoufalé výzkumy pro záchranu lidských životů. Podle nové studie může přijít konopí v úvahu nejen jako substituční léčba opioidů, ale jedna z jeho účinných látek CBD, dokáže snížit touhu po heroinu a dalších opioidech.

V současnosti se k léčbě závislých na opioidech pro eliminaci abstinenčních příznaků nejčastěji používá metadon a buprenorfin. Tyto léky jsou zaměřeny na totožné mozkové dráhy jako heroin, proto se jejich používání nazývá také udržovací terapie. To znamená, že závislost nepřestane, pouze klesne její riziko, ale protože i tyto přípravky pro substituční léčbu lze předávkovat, jejich použití není definitivním řešením. Naproti tomu podle výzkumu, publikovaného v květnovém čísle časopisu American Journal of Psychiatry, CBD tlumí příznaky závislosti, jako touha a úzkost, a snižuje také hladinu stresového hormonu a tepovou frekvenci. Yasmin Hurd a jeho spolupracovníci provedli randomizovaný, kontrolovaný, dvojitě zaslepený pokus s účastí 42 abstinujících drogově závislých, kteří bojovali se závislostí na heroinu. Účastníci byly rozděleni do tří skupin: jedna skupina dostávala v různých intervalech 400 mg CBD, druhá skupina 800 mg CBD, zatímco členové třetí skupiny dostávali placebo. Subjekty léčené CBD vykazovali pokles úzkosti a touhy na podněty související s heroinem, například na videonahrávku o návyku. Z jejich slin byl vykázán pokles kortizolu, známého jako stresový hormon a snížila se jejich tepová frekvence. Účinky přetrvávali týden po podání poslední dávky, kdy se CBD z organismu vyloučil. Ačkoli jsou výsledky velmi slibné, je důležité poznamenat, že se jedná o studii s nízkým počtem prvků. Podstatná je také skutečnost, že pokus probíhal s použitím vysloveně vysoké dávky CBD, vědci však nevylučují, že i menší dávky mohou být účinné – to se však dovíme až z pozdějších studií.

You can Share this: