CBD upravený pro léčbu kožních onemocnění a Alzheimerovy choroby

Výzkumný tým prokázal, že nová molekula derivátu kanabidiolu s dvojím účinkem může mít silnější antioxidační a protizánětlivé účinky, než samotné CBD. Vědci skotské Univerzity Dundee a španělské Universidad de Córdoba během své předešlé spolupráce zjistili jak dokáže CBD vyvolat zápal v keranocytech v horní vrstvě kůže. Po prozkoumání celého mechanismu účinku teď prováděli pokusy s upravenou molekulou kanabidiolu, s cílem dále zlepšit protizánětlivé a antioxidační vlastnosti. Vědecká skupina se domnívá, že nový derivát CBD bude možné použít při léčbě takových vzácných kožních onemocnění, jako je bulózní epidermolýza, ale může být účinný také u některých neurodegenerativních onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby a Huntingtonovy choroby. Cílem pokusů bylo blokovat bílkovinu s názvem BACH1, potlačující protizánětlivé enzymy a aktivovat bílkovinu NRF2, která odpovídá za expresi antioxidantů. Výzkumný tým za tímto účelem zkoumal skupinu polosyntetických derivátů kanabidiol – chinonu, ve kterých našel dva izomery, které mohou mít dvojí antioxidační vlastnosti. O obou sloučeninách bylo prokázáno, že ovlivňují fungování stanovených bílkovin účinněji, než CBD, ale u jedné z nich se zjistilo, že je toxická a při pokojové teplotě instabilní, proto se během dalších fází pokusu soustředili na druhou, na sloučeninu jménem O-metil- para-kannabidiolkinon. Vědci na modelu buňky Huntingtonovi choroby prokázali tři různé a důležité vlastnosti upraveného CBD: přímý antioxidant, potlačuje bílkovinu BACH1 a aktivuje bílkovinu NRF2. V dalším testu byly buněčné linie s oxidačním poškozením ošetřeny derivátem CBD, který měl neuroprotektivní účinek CBD. „Když kombinujeme inhibici BACH1 s aktivací NRF2, výsledkem je velmi silný antioxidační a protizánětlivá odpověď a lepší terapeutický účinek” – shrnul zkušenosti spoluvedoucí výzkumu, Dr. Eduardo Muñoz. Vědci se domnívají, že tento nový derivát CBD-může být užitečný i při léčbě zánětlivých kožních onemocnění, jako je atopická dermatitida a epidermolytická bulóza. Protože NRF2 a BACH1 jsou slibným terčem u několika neurodegenerativních nemocí a během výzkumu prokázali ochranný účinek proti ničení nervových buněk, můžeme je považovat za slibné v případě takových nemocí, jako Alzheimerova a Huntingtonova choroba.

You can Share this: