Českým pacientům, u kterých normální léky při léčbě chronických bolestí již nezabírají, chce Ministerstvo zdravotnictví více zpřístupnit léčbu konopím.

Novelu zákona o návykových látkách navrhlo ministerstvo především z potřeby zajištění vyšší dostupnosti léčebného konopí vypěstovaného v ČR. Novela zavádí zcela nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

Místo výběrového řízení na pěstitele by měl nově nastavený licenční systém umožnit pěstování rostlin léčebného konopí právnickým nebo fyzickým osobám. Dojde tak k výraznému navýšení počtu podnikatelů a firem, kteří budou produkovat léčebné konopí za účelem produkce a následné výroby léčivé látky. Počet není předem omezen.

Kromě zvýšení počtu pěstitelů je také cílem zvýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, a současně pomocí obchodní konkurence snížit jeho cenu pro české pacienty. Podle novelizace bude možné produkci také vyvážet, což by mohlo mít též pozitivní dopad na výslednou cenu produktu.

„Chceme pacientům, u kterých při léčbě chronických bolestí již normální léky nezabírají, více zpřístupnit léčbu konopím, která jim pomáhá. Proto jsme se rozhodli dosavadní systém změnit a otevřít možnost pěstování více subjektům. Poprvé také otevřeme možnost léčebné konopí vyvézt, čímž snížíme jeho cenu na českém trhu. Kromě toho už od 1. ledna příštího roku budou mít pacienti léčebné konopí z 90 % hrazené. Nově bude doplatek jen pár stovek, jako u jiných léků na chronická onemocnění. Pacientům, kteří doposud museli za léčebné konopí platit vysoké částky a bylo to pro ně velmi zatěžující, se tak výrazně uleví,“ zmínil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Licenci na pěstování léčebného konopí uděluje po výběrovém řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který pak také vypěstovanou surovinu vykupuje a prodává lékárnám. Ministerstvo uvedlo, že nynější systém pěstování a výkupu kvůli podmínkám výběrového řízení není pružný a neumožňuje zajistit nejlevnější cenu, distributoři přebytky nemohou vyvážet a musí je zničit.

Podle návrhu by subjekt musel od SÚKL získat oprávnění k výrobě léčivé látky a licenci k pěstování konopných rostlin. Předtím, než je umožněno pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, musí pěstitel disponovat certifikátem správné výrobní praxe výrobců léčivých látek. Výsledkem procesu musí být léčivá látka konopí pro léčebné použití, která musí splňovat takové parametry, aby z ní mohla lékárna připravit individuálně připravovaný přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití. Jedná se o nejpřísnější kritéria a tudíž je třeba, aby subjekt získal potvrzení, že dané požadavky splňuje ještě předtím než požádá o licenci k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Dále pak musí také získat povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky pro zacházení s látkou konopí pro léčebné použití vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

„Tento trojí systém kontroly má zajistit, aby v rámci pěstování nedocházelo k úniku látky konopí na nelegální trh a současně aby byla zachována zdravotní bezpečnost finálního produktu,“ uvedlo ministerstvo.

zdroj: denikplus.cz, zdravi.euro.cz

You can Share this: