Dávkování CBD oleje (2. část)

Začněme menší dávkou a postupujme pomalu

Většina doporučení dávkování se shoduje v tom, že je účelné začít s malou dávkou a sledovat změny, které nastanou. Jejich míra určí další dávkování. Obecně uznávané rozmezí terapeutických dávek se pohybuje od 0,1 mg/kg do 25 mg/kg denně.

 

Kanabinoidy se v těle ukládají v tukovém vazivu a k tomu, abychom dokázali v plné míře posoudit účinek změny předešlého dávkování – ať už se jedná o zvýšení nebo snížení dávky – potřebujeme aspoň tři týdny. Po třech týdnech získáme velmi jasný obraz o tom, jaký účinek měla na pacienta daná dávka a můžeme ji podle potřeby zvýšit. Pokud po zvýšení nepozorujeme další zlepšení stavu v oblastech, kde jsme předtím zlepšení pozorovali, vrátíme se k předchozí dávce a zůstaneme při ní. Po nějakém čase, když se stav pacienta stabilizoval a znovu chceme zkusit vyšší dávku, můžeme se pokusit o další zvýšení dávky a postupovat stejným způsobem. Tato metoda poskytuje určitou záruku, že nepřekročíme ideální dávku (“sweet spot“), a může vést i k případnému obnovení symptomů.

 

Dávkování na základě tělesné hmotnosti

Když je hmotnost pacienta 20 kg, denní dávku vypočítáme takto: 20 kg x 0.1 mg =2 mg a 20 kg x 25 mg = 500 mg. Snadno pochopíme, že velké rozdíly v množstvích představují velmi široké „terapeutické okno“ v rámci kterého lze pracovat. Tento pacient může dostat dávku 2 – 500 mg denně, rozdělenou na tři části. Výchozí bod je 2 mg/den a odtud lze postupovat nahoru.

Byly zaznamenány případy, kdy u některých – zejména „neurologicky“ citlivých – pacientů byla ideální dávka nižší než 1 mg denně. Pokud se u výše uvedených nejnižších dávek nedostaví výsledky, může být účelné (zejména v případě zesílení symptomů) snížit množství namísto jeho zvýšení.

V obou případech je velmi důležité vést aplikované dávky a jejich účinek. Vedení deníku může být velmi užitečné, když je třeba znovu začít s dávkováním a najít optimální dávku. Nezávisle na počáteční dávce dávkování zvyšujeme podobným způsobem. Po každém zvýšení dávky počkáme alespoň 4 – 5 dní a sledujeme reakci pacientů. Může to trvat i déle u osob, které nedokáží komunikovat, nebo například u pacientů s epilepsií, kteří nemávají záchvat každý den, takže možná budeme potřebovat více času, abychom zjistili, zda se jejich stav zlepšil. V takových případech je dobré počkat i 10 – 12 dní.

Pokud se v žádné oblasti neobjeví žádná pozitivní změna – ne bezpodmínečně v té oblasti nebo u toho symptomu, kde zlepšení očekáváme – postoupíme k další dávce. Pokud zaznamenáme pozitivní změnu (případně ve spánkovém vzorci, v chuti do jídla, v problémech chování, nebo v celkovém „pocitu pohody“), zůstaňme při této dávce 3 týdny.

Je důležité zdůraznit, že jakékoliv změny v dávkování léků, které pacient bere, mohou změnit jeho náladu a/nebo klinický stav. Není neobvyklé ani zhoršení symptomů na jeden – dva týdny (nebo po ještě delší dobu v případě takových léků, jako benzodiazepiny), před tím, než se stav vrátí do rovnováhy. Pokusme se neměnit dávkování léků až dokud nedostaneme stabilní a jednoznačný obraz o účinku oleje. Je těžké pozorovat změny u pacientů, pokud se současně mění více věcí. Při vysazování léků postupujeme vždy velmi pomalu – neriskujme ztrátu dobrých výsledků rychlým vysazením – užívání velkého množství léků může být pro organismus zatěžující, ale abstinenční příznaky mohou být také vážné. Buďme uvědomělí a proveďme přiměřený výzkum na toto téma.

Zjištění ideální dávky může být velmi náročné na čas a často také frustrující. Když budeme velmi důslední a trpělivý, můžeme tento proces zkrátit a dosáhnout nejefektivnější časovou investici.

Používání CBD oleje je v Maďarsku legální a zainteresování ošetřujícího lékaře je nejen možné ale přímo doporučené. Lékař musí v každém případě vědět o tom, že pacient užívá i jiné přípravky, je důležité, aby je znal a prostudoval. Každého nabádáme k tomu, aby zainteresoval svého ošetřujícího lékaře a spolu s ním vypracoval pro sebe to nejlepší řešení.

 

Rakovinové nemoci

U různých rakovinových nemocí neexistuje přesně určené dávkování, nicméně na základě lékařských doporučení a výzkumů se doporučená denní dávka pohybuje mezi 30 a 1500 miligramy. Ti, kdo doporučují přesné dávkování a slibují prokázané účinky, uvádějí nemocné v omyl. Dbejme toho, aby pacient neužíval CBD olej současně s léky, užívanými v rámci chemoterapie, ale raději o 2 – 3 hodiny později (v některých případech je dobré ponechat i několikadenní pauzu – po konzultaci s ošetřujícím lékařem), abychom se s větší pravděpodobností vyvarovali potenciálních lékových interakcí. Na takovéto kúry jsou nejvhodnější extrakty s vyšším obsahem účinných látek (1500 – 5000 mg), protože tyto přípravky obsahují CBD olej ve větší koncentraci a umožňují užití větší dávky.

V případě epilepsie

Početné klinické výzkumy prokazují, že u vážných případů epilepsie je účinná dávka 20 – 25 mg/kg/den. Toto množství v případě průměrného dítěte s hmotností 25 kg představuje cca. 500 mg/den. Protože v současnosti zákony v Maďarsku nepovolují pěstování rostlin s vysokým obsahem (5 – 15 %) účinných látek, a při výrobě CBD produktů z konopí setého je velká spotřeba surovin, tyto extrakty momentálně mohou znamenat velkou finanční zátěž pro pacienty a jejich rodiny.  Průměrná cena jednoho produktu, obsahujícího cca. 500 mg CBD, je 9000 HUF. V takovém případě mohou měsíční náklady na CBD terapii dosáhnout 270.000 HUF.

Dobrou zprávou je, že podle zkušeností není v každém případě potřebné tak velké množství CBD. Podle klinických vyšetření pouze 9% jedinců přestalo mít záchvaty, existují však lékařská pozorování, podle kterých lze dosáhnout lepšího poměru s použitím mnohem menšího množství CBD. Níže uvádíme případ amerického děvčátka, které téměř úplně přestalo mít záchvaty (98% pokles) po několika měsících užívání CBD.

Světový tisk zaujal případ amerického děvčátka s Lennox-Gastautovým syndromem, v případě Maddie CBD olej na první dva měsíce koupili za 100 dolarů (cca. 28.000 HUF). Jedna lahvička oleje obsahovala 2000 mg CBD. V jejím případě to vycházelo na 33 mg na den. Během výše citovaného výzkumu bylo použito 25 mg/kg, tedy 875 mg v případě 35 kg dítěte. Je to důležité proto, že Maddie dostávala pouze zlomek dávky použité v klinickém pokusu (méně než 4%).  A když taková malá dávka tak dobře funguje, možná není nutné hned přinášet obrovské finanční oběti. Tato šance je velkou úlevou pro mnoho rodin s omezenými finančními možnosti.

Je důležité poznamenat, že dávkování CBD zpravidla nezávisí na tělesné hmotnosti, věku, pohlaví ani na druhu nemoci. Každý případ je jiný a každé dávkování je individuální! Návody na dávkování a zkušenosti jiných pacientů mohou sloužit pouze jako výchozí bod!

You can Share this: