Dávkování CBD oleje

Kolik CBD oleje potřebuji?

Správné dávkování CBD oleje je u každého jiné a to z toho důvodu, že endokanabinoidní systém každého člověka je jiný. Je to fyziologický systém těla, důležitý při vzniku a léčbě každé nemoci. Pokud tento systém nefunguje dokonale, může se narušit rovnováha, nutná pro udržení zdraví. To, jaká je správná dávka CBD pro tělo, neovlivňuje hmotnost, ani věk, jak je tomu u některých jiných medikamentózních terapií.

Endokanabinoidní systém kromě jiného řídí imunitní systém, trávící ústrojí a nervový systém. CBD může podporovat endokanabinoidní systém v zajišťování jeho správného fungování.  Nejlepší je začít menší dávkou CBD, poté dávku pomalu zvyšovat, až do dosažení požadovaného výsledku. Je třeba naslouchat tělu, abychom zjistili, zda si všimneme nějaké změny. Lidé se často dopustí té chyby, že CBD používají pouze krátkou dobu, CBD však pomáha řešit problémy, které se hromadili řadu let. U chronických nemocí si téměř vždy vyžaduje dlouhodobé užívání, jako například léky na epilepsii.  Protože v mnoha případech jde o symptomatickou léčbu, po vysazení CBD se příznaky mohou vrátit. Užívání CBD často vede k rychlému zlepšení stavu, ale tělu je třeba poskytnout dostatek času i na regeneraci. Další častou chybou je, že někteří lidé nepoužívají dostatečné množství, protože se bojí vyzkoušet vyšší dávku. CBD není toxická látka a nemá psychoaktivní účinky. Bezpečně ho mohou užívat ve větších dávkách třeba i děti, jak to prokázali klinické výzkumy.

Počáteční dávka a nastavení dávkování

Začněme menší dávkou CBD a pozorujme účinky 1 – 3 týdny. Protože kanabinoidy se ukládají v tucích, přibližně tolik času potřebuje CBD na to, aby se zabudoval do organismu a vyvinul svůj účinek. Je to důležité proto, že při podávání konopí se uplatňuje tzv. „efekt zvonové křivky“, známý také jako bifázický efekt. Konopné sloučeniny mají bifázické vlastnosti, což znamená, že nízké a vysoké dávky stejné látky mohou vyvolat opačné účinky.
V malých dávkách má CBD spíše stimulační účinky, ve vyšších dávkách sedativní. V případě obvyklých dávek CBD nejsou známé vážné vedlejší účinky, ale v případě vyšších dávek mohou způsobovat problém lékové interakce. Příliš velká dávka CBD je terapeuticky méně účinná, než menší dávka. U terapie konopím se často uplatňuje přístup „méně je více“. To znamená, že konopí přináší lepší terapeutické účinky pokud se dávka zvyšuje a nedosáhne úroveň optimální dávky pacienta, dalším zvyšováním dávky terapeutické účinky klesají a vznikají vedlejší účinky. Zjištění optimální dávky je nezbytné pro pacienta, protože konopí nelze podávat jako klasický lék.

„Konopné terapie představují personalizovanou léčbu. Žádný lékař nedokáže určit osobní dávku, ale může pomoct ve vypracování vhodné terapie.“ (Dr. Dustin Sulak)

Pokud po určitém období účinky zmizí nebo se jeví jako snížené, může to znamenat překročení optimální dávky pro pacienta. Kanabinoidní receptory mohou přestat fungovat, když do organizmu dodáme příliš mnoho kanabinoidů*.

(*Takzvaný restart, nebo proplachování může pomoct navrátit receptorům citlivost. Například po 3 týdnech užívání konopí nebo CBD oleje 4-5 dní proplachování. Během této doby zcela přerušíme užívání CBD oleje (konopí). Restart lze začít s mnohem menší, třeba i poloviční dávkou, protože receptory budou mnohem citlivější, s menší dávkou dosáhneme stejného účinku.)

Asi 1 – 3 týdny potřebujeme pro pozorování celkového výsledku předchozího zvýšení dávky – pokud dávku zvyšujeme příliš rychle, není vidět ještě úplný výsledek, před dalším zvýšením. Po jisté době to může kumulovat a např. u autistických dětí – které jsou zvlášť citlivé – lze pozorovat, že je to může vychýlit z terapeutického okna (dávkové rozmezí ve kterém je CBD terapeuticky účinný). Proto začínáme s velmi nízkými dávkami. Když s určitou dávkou nedosáhneme žádného účinku (absolutně žádného účinku, i nejmenší pozitivní změnu pokládáme za výsledek), můžeme dávku zvýšit a postupujeme stejným způsobem.

Pokud nastala nějaká změna, zůstaneme u této dávky nejméně tři týdny, nebo ještě déle, až dokud nezískáme velmi přesný obraz o tom, jak tato dávka účinkuje. (Ve vážných případech můžeme dávku zvyšovat i rychleji). Poté dávku dál zvyšujeme – stejným postupem. Pokud po zvýšení dávky nedosáhneme lepšího výsledku, vrátíme se k předchozí dávce. Pokud pozitivní účinky zmizí, začněme dávkování od začátku (po dvou – nebo více – dnech přestávky) a začínáme tou dávkou, u které jsme poprvé dosáhli dobrých výsledků, v závislosti od toho, jak dlouho jsme používali dávku, která „přeplnila“ receptory.

Někdo používá olej s obsahem účinné látky 3 mg/kapka a dávku zvyšuje každé 3-4 dny. Než se organismus přeplní, může být už dobrých pár kapek za ideálním bodem, proto je nutné vrátit se třeba i k mnohem menší dávce. Vždy se dá vrátit pomalu a opatrně k vyšším dávkám. Tímto způsobem lze najít „hranice terapeutického okna“.

Řekněme, že někdo dostává 11 mg denně a pomalu dávku zvyšuje (1 mg/den). Když zpozorujeme první pokles terapeutických účinků nebo zhoršení stavu (řekněme že u dávky 20 mg), budeme vědět kde je dávkové rozmezí, v rámci kterého můžeme experimentovat. Zjistili jsme, že pokud zvýšení dávky nevede k lepším výsledkům, můžeme se vrátit na předchozí úroveň a zůstat tam. Tam někde bude pravděpodobně správná dávka.

Když někdo dávky zvyšuje příliš rychle, je možné, že současný dobrý účinek je výsledkem předchozí nižší dávky, proto je dobré podávat jednu dávku delší dobu.

Podle lékařského pozorování lze po restartu začít i s polovinou poslední účinkující dávky a dosáhnout třeba i lepších výsledků.

Údaje výzkumů, týkajících se dávkování, mají obvykle informativní charakter. Neznamenají zákonitě, že u každého bude nutná stejná dávka, slouží pouze jako opěrný bod, například k tomu, dokdy lze dávku zvyšovat.

Každé dávkování je individuální. V žádném případě neexistuje předem určená dávka. Existují dávková rozmezí, které mohou u některých pacientů poskytnout konkrétnější opěrný bod, ale vlastní dávku si musí najít každý sám.

You can Share this: