Hraniční oblasti terapie konopím

Máme stále víc znalostí o tom, v případě kterých zdravotních problémů, genetických nemocí a dipozic je lepší vyhnout se používání konopí. Neurolog Dr. Ilya Reznik nám představil případy, které bourají momentální hranice terapie konopím.

Na základě práce Lestera Grinspoonse, jednoho z nejznámějších vědců v oblasti výzkumu konopí a učitele Dr. Reznika, existuje názor, že konopí může většina pacientů bezpečně používat. Lékařská věda je právem opatrná v souvislosti s hraničními oblastmi terapie, je však sporné, kde přesně je možné tyto hranice vyznačit. Ve kterých případech lékařská věda jednoznačně nesouhlasí s použitím konopí a činí tak právem? – klade otázku Dr. Reznik ve své přednášce na veletrhu Cultiva. Mohou to být například speciální neuropsychologické případy a dětské nemoci. Podle Dr. Reznika se v obou případech mohou najít výjimky a existují takové závažné symptomy, které mohou použití konopí odůvodnit. Neurolog na základě vlastních výzkumů a praxe sestavil seznam případů, kde je doporučené vyhnout se používání konopí a pak on sám definoval své pochybnosti v této souvislosti.

– V případě vzácných alergických reakcí na kanabinoidy je samozřejmě třeba se vyhnout všem formám použití.

– V případě pocitů úzkosti, záchvatů paniky a podezření na psychózu, alternativou může být CBD.

– U poruch užívání návykových látek, kdy jednotlivec není schopen kontrolovat užívání.

– V případě zjištění vážných vedlejších účinků a nízké účinnosti – tedy pokud terapie nemá výrazný výsledek a zhoršuje symptomy.

– V případě těhotných žen a dětí, ale jak později uvidíme, i tady mohou být výjimky.

Na otázku, jaká forma užívání konopí je nejvhodnější, neurolog řekl, že to záleží na stavu pacienta a na zkušenostech s terapií. Jako jediné doporučení uvedl, že se třeba vyhýbat kouření, které může zdraví poškozovat.

 

Od výjimečných případů až po normy

Dr. Reznik připomněl, že i první použití na lékařské účely v moderní době souviselo s výjimečnými případy. Ve Spojených státech v roku 1973 určili skupinu pacientů, kteří navzdory legislativě mohli používat konopí na zmírnění příznaků nemoci. Tento systém však vyloučil většinu nemocných, pro které by takováto terapie byla také účinná. Ale vraťme se k těhotným ženám. I když kánon lékařství tvrdí, že se musí vyhýbat používání konopí, protože k dispozici je jen málo výzkumů, přece jen existují případy, kdy je jeho použití odůvodněné. Dr. Reznik vyzdvihl léčbu po těžkém úrazu a potíže s početím. V Izraeli je v takovýchto případech možnost zúčastnit se terapie konopím, ošetřující lékaři účastníky informují o možných komplikacích. Není pochyb o tom, že je mnohem lepší, když pod lékařským dohledem užívají zvolený druh konopí, než kdyby si ho sháněli na černém trhu a sami se pokoušeli určit si dávku.

Pacient s neurologickým problémem

Dr. Reznik během přednášky předal slovo jednomu svému pacientovi, aby nás obeznámil s tím, jakých změn se mu pomocí konopí podařilo dosáhnout. Pacient, kolem 40 let s diagnostikovanou ADHD, OCD, hyperaktivitou a Tourettovým syndromem, léta užíval léky na zlepšení nálady, což vedlo k řadě vedlejších účinků, ale léky ho nedokázali natrvalo zbavit deprese a na tiky byly rovněž neúčinné. Izraelské zákony v jeho případě nepovolují terapii konopím, ale Dr. Reznik přesvědčil Ministerstvo zdravotnictví, aby pacient mohl dostávat alespoň Sativex. Užívání Sativexu mu snížilo tiky a mělo i jiné pozitivní fyziologické účinky a tak se prokázalo, že terapie kanabinoidy může být i v jeho případě účinná. Před dva a půl rokem se povedlo dosáhnout i toho, aby mohl používat i jiné preparáty z konopí. Výsledky mluvili sami za sebe a publikum se seznámilo s pacientem, který působí mentálně stabilně a v každodenním životě funguje přiměřeně. Jak se později ukázalo, ze začátku se sám léčil hašišem, koupeným na ulici, ten však nesplnil jeho očekávání. Zkoušel také CBD květenství, ale ani to nepřineslo výrazné zlepšení. V současnosti používá olej z konopí a půldruha hodiny po užití tik úplně zmizí. Měsíčně užívá také 10 gramů konopí, ale olej považuje za účinnější, protože poskytuje rovnoměrnější účinek a nezpůsobuje výkyvy nálady mezi dobrou náladou a depresí. Používá olej z rostliny s rovnakým poměrem THC a CBD. Dr. Reznik potvrdil, že svého pacienta doteď ještě nikdy neviděl tak zdravého a plného života. Přednáška zdůraznila, že odrůdy, pečlivě vybrané podle potřeb pacienta, ve vhodné formě, používané pod přísným lékařským dohledem, mohou být účinné i v případech, kdy lékařská věda v současnosti považuje použití konopí za kontraindikované.

You can Share this: