I senioři mohou začít

Léčebné použití v starším věku

Ve Spojených státech je nejdynamičtěji rostoucí skupinou pacientů užívajících konopí věková skupina 50–64 let a není důvod se domnívat, že by tomu v případě vhodné regulace tak nebylo v jiných částech světa. Právě proto stojí za to zjistit, z jakých důvodů používá konopí střední a starší generace a jaké formy užívání upřednostňuje.

Podle průzkumu, provedeného na populaci USA, jehož výsledky byly zveřejněny loni v září, se od roku 2006 zdvojnásobil počet uživatelů ve věku 60 až 80 let. Podle státního průzkumu se od roku 2006 do roku 2013 zvýšil počet uživatelů konopí, starších 65 let, o 250 %. Souběžně s tím už téměř desetina věkové skupiny 50–64 let užívala během minulého roku konopí a víc než jejich polovina ho už někdy v živote vyzkoušela. Vedle značného vzestupu se zdá, že senioři patří mezi informované skupiny uživatelů. Brendan Kennedy, generální ředitel kanadské společnosti Tilray uvedl, že když některý americký stát legalizuje konopí, nejaktivněji se o rostlinu zajímá věková skupina nad 60 let. Po získání požadovaných informací se její velká část rozhodne pro užívání – můžeme hned dodat. Podle výsledků výzkumné společnosti Brightfield Group ve státech Oregon, Colorado, Washington, Nevada a Kalifornie patří čtvrtina uživatelů konopí do věkové skupiny seniorů a většina z nich ho používá na léčebné účely.

Zmírnění bolestí, zvládnutelné vedlejší účinky

Senioři užívají konopí hlavně v případě chronických nemocí, například k zmírnění chronických bolestí. Nedávná studie zkoumala návyky 204 starších pacientů v New Yorku, užívajících přípravky s různým poměrem THC a CBD. Tři čtvrtiny z nich trpí chronickými bolestmi, jsou mezi nimi také pacienti s rakovinou, neuropatickou bolestí a roztroušenou sklerózou, epilepsií a Parkinsonovou nemocí. Většina z nich užívá přípravky formou tinktury, kapkami pod jazyk. Přibližně 70 % uvádí zmírnění příznaků: u poloviny z nich se zmírnily chronické bolesti, 18 % lépe spí, u 15 % se zmírnila neuralgie a u 10 % se zmírnily stavy úzkosti. László Mechtler, vedoucí výzkumu uvedl, že větší část skupiny respondentů považuje terapii konopím za účinnou, kvalita života se jim zlepšila a v léčbě budou pokračovat. I když se u třetiny z nich vyskytly vedlejší účinky, nastavením správné dávky se významně snížily a pouze 3 % respondentů byla nucena přerušit léčbu z důvodu nepříjemných účinků. Ohledem účinků a vedlejších účinků byla nejúspěšnější léčba přípravky s poměrem THC a CBD 1:1. Podle Mechtlera je uprostřed opiátové krize důležitá každá náhradní terapie, zvláště pak terapie přípravkem, který nelze smrtelně předávkovat. Studie z roku 2018 ukázala, že ve státech, kde je dostupné léčebné použití konopí, se užívání opioidních léků na předpis u starších osob snížilo o 14 %.

Specifika užívání v seniorském věku

Vedle mírnějších vedlejších účinků je velkou předností konopí, že v případě správného způsobu užívání nepoškozuje vnitřní orgány. Mechtler poznamenal, že u seniorů nezažil zneužití užívání a tedy se není třeba obávat, že by se z léčebného použití stalo rekreační. Další výhodou je, že ovlivnění kognitivního vývoje – což je považováno za jedno z hlavních rizik užívání konopí – se starších osob vůbec netýká. Právě naopak: na základě výzkumů, které se zabývaly stárnutím, konopí aktivací kanabinoidních receptorů jakoby omladí mozek starších lidí, zpomaluje demenci například v případě Alzheimerovy choroby. Ačkoliv v USA lékařské konopí pro mnohé znamená především konopný květ, senioři nepreferují kouření konopí. Mnozí hledají alternativu svých obvyklých léků, takže ho užívají formou kapslí a krémů. Výhodou formy tablet a kapslí je možnost přesného dávkování, precizního určení poměru a množství THC a CBD a v případě potřeby užití jenom malého množství. V této formě je účinky možné předpovědět a zopakovat. Forma kapslí zároveň poskytuje možnost nenápadného užívání: zbaví výmluvné vůně trávy, nutnosti používat vaporizér, bong nebo jiné pomůcky. Tato věková skupina ze způsobů nákupu upřednostňuje dodávku domů a nákup v lékárně – v druhém ze jmenovaných způsobů jsou vděčni, když se během nákupu necítí diskriminováni.

Společnosti pomáhají v přístupu

O specifika starších uživatelů lékařského konopí se nejvíc zajímají společnosti, které v nich vidí své potenciální zákazníky. Na ICPC konferenci, která se konala v prosinci ve Vídni, analytik společnosti Tilray, který se zabývá požadavky pacientů, uvedl pozitivní zkušenosti z akcí v různých zemích, jejichž cílem bylo obeznámit seniory s konopím, jakožto s lékem, vhodným k léčbě početných příznaků. Další kanadská obří konopní společnost Canopy Growth organizuje pro seniory návštěvy svých konopných farem, aby mohli na vlastní oči vidět pěstování a techniku zpracování rostliny a slyšet o jejím léčebném použití. Společnost kromě toho financuje výzkumy, zaměřené na tlumení bolestí konopím u seniorů. Vedle mnohých firem si i my dovolujeme tvrdit, že je už na prahu doba, kdy bude lékařské konopí představovat mainstream terapii pro seniory.

You can Share this: