Jak si vybrat správný CBD olej?

Návod k orientaci v bludišti spekter a izolátů

Čím běžnějším se stává CBD v regálech bioobchodů a lékáren, tím víc informací najdeme na balení produktu. Zatímco rostoucí počet specifik umožňuje vybrat si co nejvhodnější přípravek, ještě vždy není jasné, co která vlastnost znamená. Pomůžeme s jejich vysvětlením.

Ten, kdo se chystá koupit si v obchodě nebo na internetu CBD olej, to nemá snadné. Poté, co účinné látky kanabidiolu dostali velkou publicitu, se za několik let na trhu objevila spousta značek a balení. Výrobci, kteří berou vážně ne jen kvalitu ale i poskytování informací zákazníkům, se snaží na balení a na webové stránce poskytnout o svém oleji co nejvíc sdělení. Bez nároku na úplnost mohou obsahovat informace o tom, v jakém nosiči se CBD olej nachází, zda se jedná o plnospektrální nebo širokospektrální produkt, zda obsahuje i jiné kanabinoidy a pokud ano, v jakém poměru. Dále mohou popisovat způsob pěstování, například zda byly rostliny pěstovány ve venkovních podmínkách nebo v interiéru, zda pěstitelé postupovali podle organické metody pěstování, zda byl během výroby dodržován certifikát GMP a tak dále. Je pochopitelné, že pro zákazníka to může být mnoho informací najednou a snadno se může stát, že si nevšimne právě nejdůležitější detail. V tomto článku se budeme věnovat jedinému specifiku, a to typu extraktů a vysvětlíme, co jednotlivá jména znamenají.

Plné spektrum pro plný zážitek

Název plné spektrum, nebo full spektrum poukazuje na to, že daný CBD olej nebo jiná forma extraktu, obsahuje všechny kanabinoidy rostliny, použité na jeho výrobu. Jak se to všechno vyrábí, do toho se teď raději nepouštějme, protože opis jednotlivých technik bychom neskončili ani do konce následující stránky. Vystačíme si teď s tím, že jako finální výrobek dostaneme extrakt, obsahující v převážné míře stejné složky, jako použitá rostlina.

Hlavní výhodou tohoto oleje je, že díky stejným složkám nejlépe vyobrazuje rostlinu konopí v přirozené podobě. Tyto přípravky bychom mohli nazvat konopím zamčeným do oleje, protože vedle kanabinoidů tyto extrakty obsahují také terpeny a flavonoidy přirozeně se vyskytující v rostlině, které mají rovněž příznivé účinky a často doplňují účinky kanabinoidů. Četné studie dokazují, že kanabinoidy (THC, CBD, CBG, CBC atd.) společně posilují a doplňují příznivé účinky.

Tento účinek se nazývá propojeným účinkem (entrourageeffect), z tohoto důvodu jsou extrakty považovány za zdravotně nejúčinnější. Tato forma tedy obsahuje THC, ale pokud je výrobce precizní, pak jeho obsah zůstane pod povolenou hraniční hodnotou 0,2%. V takovémto množství THC nevyvíjí psychoaktivní účinek – stav opojení nebo euforie – ale prostřednictvím propojeného účinku doplňuje a zesiluje příznivé vlastnosti. Jedná se tedy nejvýhodnější formu získávání extraktů pro běžné uživatele a pacienty, ale vybízí k opatrnosti toho, kdo kvůli své práci nebo vrcholovému sportu musí počítat s testováním na přítomnost drog. Test na přítomnost drog nedokáže nezjistit původ THC, ani prokázat zda se do organismu dostal z konzumace marihuany, nebo z CBD oleje. Přesto že se konzumací celospektrálního CBD oleje dostane do organismu vysloveně zanedbatelné množství THC, existuje šance, že citlivější testy ho prokáží a může vzniknout obvinění z konzumace drog nebo z dopingu. Ale ani oni se nemusí vzdávat CBD.

Vrcholoví sportovci, stíhací piloti, pozor!

Pro osoby citlivé na THC může být řešením používání širokospektrálních (broadspectrum) produktů. Tyto extrakty obsahují všechny kanabinoidy, které rostlina obsahuje, kromě THC a jeho kyselinové formy (THCA). Tyto přípravky představují nejlepší řešení pro osoby, které se z různých důvodů musí podrobovat častým drogovým testům. Jediná potíž je ale v tom, jak. ATHC totiž nelze odstranit pouhou chemickou metodou tak, aby ostatní složky zůstali nepoškozené.

Podle výrobců se tyto extrakty připravují tak, že z rostliny extrahují všechen kanabinoid, terpen a flavonoidy, tyto látky jsou pak bez THC po jedné přimíchány do nosného oleje. Jak přesně se to děje, o tom moc nevíme, i to je důvod skeptického názoru, že tyto produkty ve skutečnosti obsahují pouze kanabinoidy rostlinného původu, tedy fytokanabinoidy. Dalším problémem je, že si zákazník nemůže být jistý ani tím, že všechny rostlinné složky budou skutečně vloženy do konečného produktu, navíc může být i narušen poměr kanabinoidů. Proto si při užívání širokospektrálního přípravku nemůžeš být jistý, že propojený účinek bude stejný jako v případě plného spektra, už ani proto ne, že by si to vyžadovalo určité množství THC. Pokud si zvolíš takovýto produkt je výslovně důležité, aby výrobce analýzou nezávislé laboratoře, provozované třetí stranou, doložil složky přípravku!

Izolovaný nebo syntetický CBD

Pokud si z jakýchkoliv důvodů myslíš, že je pro tebe vhodné, nebo pokud ti lékař výslovně doporučuje, zdržet se všech ostatní kanabinoidů, kromě CBD, i tak existuje řešení. V obchodech najdeš oleje a kapsle, které kromě CBD – a jeho kyselinové formy CBDA – neobsahují žádný jiný kanabinoid.

Tyto produkty se vyrábějí dvěma způsoby: z CBD izolovaného z rostliny nebo vyrobeného synteticky. Není požadavkem, aby tyto produkty neobsahovali žádné jiné složky, a tak v nich mohou být přidané terpeny, flavonoidy, případně vitaminy, ale jiné kanabinoidy ne. Mnoho výrobců a uživatelů má sklon tyto produkty ignorovat, ale bylo by přehnané tvrzení, že nemají svoje opodstatnění. Jejich největší předností je, že většina výzkumů kanabidiolu používá čistý CBD, bez přítomnosti jiných kanabidiolů a terpenu, protože zkoumají výslovně účinek kanabidiolu. Díky tomu v případě několika symptomů známe účinnou dávku u účastníků pokusu. Tato výhoda je však zároveň nevýhodou, protože v případě čistého CBD nemůžeme mluvit o propojeném účinku a tak se zpravidla jako účinné ukáží vysoké dávky (obvykle dvě stě – šest set miligramů CBD/den). Ačkoli jsou tyto přípravky levnější, je třeba užívat tak velké dávky, že jsou méně hospodárné, než plnospektrální přípravek, u kterého je účinná dávka mnohem nižší.

Ať už se rozhodneš pro jakýkoliv přípravek, snaž se zjistit, zda je jeho výrobce spolehlivý a zda dokáže laboratorními testy doložit přítomnost složek, uvedených na obalu a čistotu produktu. Když jsou tyto podmínky splněny, můžeš si vybírat podle vlastních preferencí.

Dobré zdraví!

You can Share this: