Joint po práci nemá vliv na produktivitu následující den

Stále víc zaměstnavatelů se pokouší testováním na přítomnost drog zajistit, aby jejich zaměstnanci ani mimo pracovní doby nekonzumovali konopí, nebo jiné drogy. Pro ně může být poučná studie, která dokázala, že marihuana, konzumovaná po pracovní době, nijak neovlivňuje produktivitu následující den.

Studie zkoumala tři různé způsoby konzumace konopí: před prací, během práce a po práci. Pravděpodobně není překvapující zjištění, že ti, kteří si na rekreační účel zakouřili před prací, nebo během ní, podávali ve více oblastech slabší výkon. Například je pro ně těžší vykonat denní práci, klesá jejich koncentrace a schopnost řešení problémů. Kromě toho nejsou schopni spolupracovat se svými kolegy tak, jako s čistou hlavou: méně pomáhají kolegům, vyhýbají se týmové práci a mají tendenci snít nebo se dlouho piplat s jedním úkolem. Toho, kdo zná účinky konopí, to sotva překvapí. A nepřekvapí ho ani to, že výzkum prokázal, že konzumace po práci nemá žádný vliv na výkon práce následující den, i když právě to je důvod, proč většina zaměstnavatelů testování na drogy provádí.

Na rozdíl od kouření trávy, vydatná opilost nebo noc strávená pod vlivem amfetaminů nemilosrdně zanechá stopu na následujícím dni. Pracovní výkon katastrofálně poklesne a na konci dne zpravidla každý dojde k závěru, že by bylo lepší vzít si volný den. Je důležité znovu zdůraznit, že naproti tomu u marihuany s takovými následky není nutno počítat. Výzkum však zanedbal několik věcí. Neukázal například jaké množství konopí má negativní vliv na práci a ani to, s čím má zaměstnavatel počítat v případě pravidelného užívání konopí na léčebné účely. Rozhodně by bylo účelné pokračovat v tomto směru.

You can Share this: