Kritický úvod k aktuální problematice konopí

Konopí, účinné látky a (nesmyslné) limity

Dipl. Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D, E&H services Inc., CEO, zakladatel a provozovatel CannabiLab (ISO a GMP laboratoře pro testování, technologický vývoj a výrobu), Mgr. Darina Ocelková, CannMedi, s.r.o., CEO

V minulé části jsme si řekli něco o tom, že konopí není jen o kouření, a měli bychom být na pozoru před nebezpečnými předsudky. Poprvé jsme zmínili konopnou inkvizicí, která svou činností za peníze daňových poplatníků omezuje pomoc nemocným lidem. Pokud bychom se měli reálně zamyslet, zda-li legalizaci ano či ne, říkáme jednoznačně ano, neb to nepřímo nebude bránit použití konopí nemocným. Ukázalo se také na mnohých případech, že „sytí“ kontrolní inkvizitoři „hladovým“ pacientům jen stěží porozumí a prohibice nefunguje.

Dnes se dotkneme limitu a pokračujících nesmyslných opatření konopné inkvizice co do obsahu THC i u nízkoobsahového konopí. Naštěstí je zde velká skupina rozumných a osvícených lidí, kteří už dávno přišli na to, že problém v konopí opravdu je jinde, než v THC!

Tak jak je to s těmi limity?

Začněme s limitem THC v rostlině 0,3%, který rozděluje konopí tzv. technické (TK) a léčivé (LK); jinak platí, že máme konopí jen jedno. Nevíme také, jak tento limit vznikl, ale není pro něj žádné vědecké opodstatnění. Má však zásadní praktické konsekvence: co je pod touto úrovní, je pěstovatelné prakticky kdekoli, s určitou oznamovací povinností, zpravidla na otevřených prostranstvích. Nad touto úrovní je konopí léčivé, pěstované v kontrolovaných podmínkách vnitřních prostor, které je pro použití pak distribuováno v lékárnách, jako tzv. léčivé konopí po jejich otestování. A to na základně příslušných licencí a standardu GMP.

Všechno ostatní je tzv. konopí zlé, nelegální, za jehož pěstování může producent dostat trest jako za vraždu. Přestavte si, že rizikovost konopí je nižší než u alkoholu či cigaret. Obojí komodity jsou k dispozici v tunách každého většího obchodu. Tento nepoměr je nepochopitelný.

V okolním světě však máme případy THC s limity 0,2-0,3% THC ve výrobku (např. v kapkách). Tyto limity jsou přijaty v Americe, Kanadě[1], nyní i v Rakousku; ve Švýcarsku mají dokonce úroveň 1%. A všichni jsou happy. Proč? Protože nejen že mají stanoveny bezpečné limity, ale mají také na to svůj systém kontroly a jen si hlídají maximální kvalitu produktů. To má zásadní dopady zdravotní a zejména ekonomické! Je to jako hudba z jiného světa. Věřme, že se k tomu někdy jen přiblížíme.

Co jsou ty bezpečné úrovně THC? Když hovoříme o nativním extraktu z TK, kde jsou běžné poměry CBD k THC 10:1, je bezpečný limit na úrovni i 2% THC, což běžně obnáší úrovně CBD 15-25%. Ale budiž, mějme tedy shodný limit 1% se Švýcary[2], který je také zcela bezpečný a zdravotně velmi prospěšný. I 0,2% bude lepší, než ho dneska inkvizitoři propagují.

Výzva: máte-li kdokoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku (např. kapek) s 1% THC, neváhejte se ozvat a pojďte do odborné polemiky. Redakce vaše připomínky ráda přijme.

 

Přemýšlíme vůbec?

Také nechápete, proč máme úrovně THC do 0,3% v rostlině, ale pro výrobky se požadují úrovně THC na nulových, resp. na úrovních limitu detekce?

Myšlenku nemít THC žádné nebo v těžce dosažitelných úrovních ve výrobcích, mimo úvahu nativního přenosu z rostliny, musel vymyslet nezodpovědný, nemoudrý pablb. Asi platí, že nechť hlupák vymyslí nesmyl, vždy se najde další, který mu tleská. A v tomto vzoru, když dochází ke kontrolám, kontrolní orgány si věci rády zjednodušují. Je jim asi jedno, že je postaveno nejen proti logice a fyzikálním zákonům, ale nakonec proti léčivým účinkům kanabinoidů jako celku, což je ten nejhorší dopad. A o to asi jde: zblbnout uživatele o psychoaktivních účincích vyráběných produktů, i s bezpečnými úrovněmi THC, nastolit v systému chaos, aby se staly důvodem pro jejich zákaz. Ono to pak vyvolená lobby sežere, dobře prodá a koncoví uživatelé, spotřebitelé či pacienti „solte prachy“.

Když už limity chceme a nemáme, jak je přijmout? Nejjednodušší je přijmout a nevymýšlet již vymýšlené. Zejména, když už to za vás udělala WHO? Nebo zase potřebujete mít své limity a vyniknout? Není to vyniknutí v hloupostech? To pak musí přijít buď farmaceutická společnost nebo tlak produktů z venku, což povede k tomu, že se v mezičase vymýtí lokální technologické zázemí a náskok, který prozatím máme. Nelze toto počínání označit za flagrantní nezodpovědnost.

Je zbožné přání mít technicky dosažitelné limity, které budou zároveň zajišťovat účinek látek, vycházejících z použití nativních extraktů. Takový přístup může vnést do problematiky řád a je možné jej označit za rozumný.

A co problém tzv. kontaminace?

Dá se asi předpokládat, že lidé, provádějící kontroly, mají určitou zkušenost. Ale nevíme, co je vede k tomu, že se stále pohybují u endokanabinoidů jen v paradigmatu „kontaminace“. Snadno si to lze představit u těžkých kovů, salmonel, pesticidů, dioxinů – ty jsou zkrátka nežádoucí neb poškozují zdraví. Ale je to stejný případ i pro látky (konkrétně THC, CBN či CBD), mající potřebu být v určitých úrovních, aby byly účinné? Z této logiky věci není možné hovořit o kontaminaci, neb tyto látky nejsou nežádoucí!!

Tito odborníci, jinak často lidsky milí, přicházejí s takovými kontrolními přístupy, že se ptáme, zda-li tomu, co dělají, sami opravdu věří. Nutí např. představy o nedetekovatelných množstvích THC, když ani sami nemají tušení, jak těžké je toho technicky dosáhnout. Radí např. naředit extrakty do limitních úrovní – dokážete si to prakticky představit – ta cisterna oleje, která by se musela k zlomku extraktu přidat? Zkrátka, skákají na lep hloupě postaveným limitům, namísto aby se v této oblasti vzdělali a jen na dogma nedetekovatelných obsahů odkazují. Tím vedou k výrobě přípravků s omezeným účinkem z izolátů CBD, čímž je (u potravin) „hodí“ do škatulí tzv. Novel Foods (NF). Je otázkou, co je horší. Vybřednutí z bahna NF je spojeno s nákladnými, nesmyslnými certifikacemi, které mohou vést jen k jednomu: omezení výroby těchto produktů a vysoké ceně. Ptáte se správně: proč? Odpověď si asi najdete sami a moc se asi nezmýlíte.

 

THC v extraktu či v izolátu

Snad konopní inkvizitoři ve své kontrolní zrůdnosti předpokládají přidávání čistých substancí THC do potravin a vůbec nezohledňují působení CBD, který je antagonistou (tj. látkou, která zmírňuje psychoaktivní účinky). Nedokážeme si představit zoufalce, který by dával do potravin čisté THC, když je tak těžké je izolovat. Pokud ano, snad by zasloužil více porozumění v psychiatrické léčebně, než trest v těžkém lágru.

Je to jako ze světa, kde předpokládáte, že dítěti dá rodič na hraní jedovatého hada, nebo lidem v jídelně nasypete do polévky arzén – jen tak, ze zlomyslnosti, z přesvědčení, že je ho potřeba zabít, „zmetka“. Jistě, vyloučit se to nedá, ale to je přesně duch, jež zasévá símě nedůvěry. Ten burcuje k akci v domnění, že se řeší problém, který ve skutečnosti není. Toto s aktivním bojem proti drogám nemá žádnou souvislost. Je to jen nepochybná zástěrka ke kriminalizaci, diskriminaci v podnikání, vedoucí k přípravě pole pro nějaké vyvolené.

Přičemž by mělo být jasné, že výroba kvalitních produktů pro lidskou spotřebu je spojena s postupy, zachovávajících plné spektrum látek v konopí, mající ty nejlepší vlastnosti a pozitivní zdravotní účinek a jsou zcela bezpečné.

Vysoce potentní konopí pro léčebné použití má jiné starosti, a to v legalizaci výroby extraktů jako základu pro jiné formy léků, které jsou pro pacienty nejvhodnější.

Tuto pasáž chci zakončit prosbou: prosíme všechny, kteří stanovujete limity, abyste neviděli v THC ani CBD kontaminanty, ale látky, které pomáhají už při nízkých koncentracích. Hledejte jejich účinky v nesčetných pracích z renomovaných pracovišť. Máte v rukou možnost konopí zdravě využít, nikoli zdevalvovat.

Pomáhejte nám s dodáním produktů v nejvyšší kvalitě!

 

Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D (Tomas.Ocelka@ehss.eu)

Mgr. Darina Ocelková (Darina.Ocelkova@cannmedi.eu)

 

[1] Mimochodem, ani tento limit nemá žádné vědecké opodstatnění a spíše jde o omyl nějakého roztomilého ouřady, který popletl obsah v rostlině a extraktu. Inu, uchytilo se to, dobře se to pamatuje, tudíž budiž.

[2] Asi si nelze představit, že by úřady v konzervativním Švýcarsku dopustily limity, poškozující zdraví lidí, že?

You can Share this: