Kritický úvod k aktuální problematice konopí

Dipl. Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D, E&H services Inc., CEO, zakladatel a provozovatel CannabiLab (ISO a GMP laboratoře pro testování, technologický vývoj a výrobu), Mgr. Darina Ocelková, CannMedi, s.r.o., CEO

Minulá pozornost byla věnována nesmyslnosti limitů THC a CBD, když technická konopí jsou pro oblast regulací „vysvobozena“ už stanoviskem WHO, s doporučením mimo jakoukoli regulaci do úrovně 0,2% THC. Zatoužili jsme si po limitu 1%, který vychází z praxe Švýcarů. Posteskli jsme si nad pojmenováváním tzv. kontaminace, která THC, CBD ani jiným látkám nepatří, neb jsou v konopí přírodně. Oproti tomu je kontaminace spojena s nežádoucími, zdraví škodlivými látkami. A to trošku vysvětlíme v tomto článku.

V konopí jsou i látky škodlivé

Nízkoobsahové odrůdy konopí se zpravidla pěstují na venkovních plochách. Vyjma regulaci, která spočívá v použití certifikovaných odrůd, které by měl garantovat prodejce z hlediska úrovně THC do 0,3% a v určitou ohlašovací povinnost, v jejich pěstování nehrozí žádné omezení. Ale nikoli nebezpečí. Pokud opomeneme nenechavost lidí, kteří nezřídka míní sadbu vyplenit či znehodnotit nějakým herbicidem, s vidinou „nastavení ráje na zemi bez konopného neřáda“, je největším nepřítelem kvality produkce kvalita venkovního prostředí. Škodlivé látky zkrátka dalšímu využití konopí výrazně škodí. Jsou to látky, které jsou produkovány jako vedlejší produkty lidské činnosti; zde z termických procesů nejen průmyslových, ale i domácích. Nejvíce ohroženy jsou tedy venkovně pěstované rostliny, které škodliviny zachytávají: (i) z půdy (zde to platí zejména v případě kovů), (ii) z ovzduší (zde to platí o persistentních organických látkách typu PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) nebo PCDD/F (polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany)), které jsou silně zachyceny na popílku z výše uvedených zdrojů, šířící se dálkovým přenosem do oblastí, ve kterých konopí pěstují a které si často pěstitelé „malují“ jako biopole. Ze skupiny látek PAU nás zejména zajímá karcinogenní benzo(a)pyren, kterého v extraktech nacházíme v úrovních desítek µg/kg extraktu a výskyt je v >80% případů. Obsahy PCDD/F nacházíme v jednotkách v pg TEQ/g vzorku. Jemný popílek se s těmito látkami přichytí na pryskyřici a ta je ochotně do sebe částečně vyextrahuje; totální přechod do produktu zajistí výroba surového extraktu; (iii) ze zemědělské činnosti, jako pesticidní látky, které do konopí vstupují kombinací obou cest. Pesticidy jsou však specifické zemím, ve kterých se pěstování realizuje. Tj. jiné látky jsou specifické pro USA, jiné pro Kanadu, jiné pro Evropu, jiné pro ČR. Dobrou zprávou je, že tyto škodlivé látky neumíme jen měřit, ale po nálezech je umíme selektivně odstraňovat pod limitní úrovně, takže není nutno nadlimitní surové extrakty likvidovat.

 

Z toho vycházejí doporučení pro pěstování i obchodování

Všeobecně platí, že vnitřně pěstované rostliny přirozeně škodlivé látky nemají, a proto jsou předurčeny z hlediska nejvyšší kvality pro použití jako léčivo nebo další zpracování do jiných lékových forem. Jejich cena je však adekvátně vysoká. Pěstování rostlin v uzavřeném prostředí (zejména ty s vysokými obsahy THC) má tak ještě jiný praktický důvod: rostliny jsou uchráněny od zcizení. Tady je však důležité si uvědomit, že současně není dovoleno takové rostliny pěstovat. V případě nízkoobsahových odrůd (s nízkým obsahem THC do 0,3% a vysokým CBD) platí, že je zapotřebí pracovat jen s certifikovanými odrůdami. Má-li pěstitel pochybnosti o kvalitě odrůd, je možné si je dát otestovat. Při testování je žádoucí oslovovat pracoviště, která mají (i) zkušenosti, (ii) certifikace (např. akreditace ISO 17025) a schopnost pomoci s interpretací dat celkových obsahů, daných molárním součtem podílu kyseliny a terminální formy (např. CBDA a CBD).

Když už se takové látky do konopí a potažmo extraktu dostanou, není potřeba panikařit, tyto látky jsme se také naučili šetrně odstraňovat, aniž bychom o účinné látky přišli.

Poměrně častým případem je však obchodování s rostlinou a tady začíná pravé dobrodružství. Typickým příkladem je, kdy se obchodování váže na celkový obsah žádoucích látek, např. CBD, CBG a těch, které by měly být do limitní úrovně THC (v případech nízkoobsahových odrůd). V takových případech platí, že shoda výsledků je vázaná na (i) homogenní odebraný vzorek; co to znamená, znají právě kompetentní laboratoře, (ii) vhodnou a pokud možno porovnatelnou instrumentální metodu, (iii) příslušné standardy návaznosti s odpovídající metrologickou kvalitou; optimálně však v kombinaci s příslušnými referenčními materiály, (iv) robustní datově-analytické nástroje pro vyhodnocení případných shod výsledků (pokud se jedná o vyhodnocení shody mezi testovacími laboratořemi). Pokud tomu všemu hned nerozumíte, nevadí. Mějte však na paměti, že pokud se pouštíte do nabídky konopí pro obchodování, nebo konopí nakupujete pro další zpracování, měli byste o jeho kvalitě něco vědět a být připraveni pracovat s věrohodnými daty. Je totiž důležité obchodní partnery nepřeválcovat agresivitou, ale argumenty. Dobrý obchod nespočívá v agresivní převaze, ale spočívá v nalezení dobré shody v analytických datech.

V obchodní praxi se nám osvědčila jedna důležitá zkušenost, jež se týká homogenity vzorku. Je potřeba si uvědomit, že obchod se „netočí“ jen u rostliny, ale u koncových produktů. Prvním stupněm k nim je izolace účinných látek extrakcí. Je nanejvýš vhodné pro obchodování se řídit výsledky z pilotní extrakční zkoušky, což obnáší (i) reprezentativní navzorkování rostliny, nejlépe z drceného materiálu, (ii) zpracování většího podílu vzorkovaného množství do pilotního extraktu, (iii) analytického zpracování produktu z PEZ. Součástí může být i doporučení optimálního složení koncových produktů, vycházející z chování takového pilotního množství.

Taková zkouška by měla jednoduše odpovědět, zda-li obsahy (resp. jejich poměry) kanabinoidů se dají u obchodované sklizně očekávat v navazujících produktech.

Pokud totiž máte kvalitní rostliny, můžete se pak těšit z toho, že můžete mít plně spektrální výrobky, které mají nejvyšší cenu na trhu. Nedivme se tomu, neb tam najdete nejen kanabinoidy typu CBD, CBG, THC, ale i další látky, typu terpény, terpenoidy a flavonoidy (pamatujme, že celkově máme v konopí na 1400 látek(!). Celkově jsou takové produkty rozhodně účinnější než izoláty čistých látek, rozpuštěné v olejích či alkoholu.

Malá výzva neuškodí

Nevíme, kdo bude tento seriál číst. Ale „kdo má koule“ se postavit tvrzení, že jsou extrakty z nízkoobsahovými THC zdraví bezpečné, tj. s potencí do 1%THC a potencí CBD běžně 5-35% a více, pojďte do toho. Máte unikátní příležitost. Výzvy směřujte na web redakce nebo přímo nám. My tvrdíme, že takové přípravky jsou naprosto bezpečné a stojíme si za tím, neb publikovaná data hovoří jasně. Všichni, kteří tvrdí opak a nutí producenty či prodejce i díky minimálním obsahům THC výrobky stahovat z trhu, poškozují je ekonomicky, navíc zaprodávají dobrou profesní praxi a čest. Víte všichni velmi dobře, že tam, kde je legislativní nouze, se postupuje cestou zdravotního rizika. Než se do toho pustíte, dejte si sklenku vína, štamprli pálenky, případně si dejte cigaretu. A přečtěte si něco o toxicitě těchto látek a skutečné rizikovosti cigaret, alkoholu a konopí.

 

Odlehčíme úvahou o širokém použití konopí

Představte si – alespoň teoreticky, že namísto každého smrku (s broukem – kůrovcem) zasadíme jednu sazeničku konopí Cannabis sativa. Nezáleží, zda-li to bude běžná odrůda nebo nějaká odrůda vyšlechtěná na vyšší obsah CBD, CBG nebo jiného kanabinoidu či terpénu. A k tomu si představte, že můžeme zužitkovat celou rostlinu. To by pak mohlo znamenat novou příležitost ve využití biomasy pro denní použití, tj. náhradu jehličnanové biomasy biomasou konopnou. Věřte či ne, ale využití je srovnatelné s ropou. Stačí k tomu poměrně málo: mít trošku odvahy, zbavit se předsudků o škodlivosti THC, kvůli kterého neoprávněná panika z konopí je.

Je tedy dobře, že THC do konopí patří a je v technických odrůdách v naprosto v neškodných úrovních. Nic na tom nezmění žádný konopný pablb-inkvizitor či politik, který se ve své neznalosti může jen znemožnit, nutící nesmyslnosti o nulových obsazích. Vyšší potence THC patří především do léčebné praxe, kde jsou parádní výsledky a je jich na tisíce. Dospělý a zdravý jedinec se tedy vůbec konopí nemusí bát. Navíc, představuje zdroj léčiva látek pro léčiva bez vedlejších účinků. To však neznamená, že je pro každého, na jakékoli onemocnění v jakémkoli stádiu nemoci.

Takže: konopí zdar!

You can Share this: