Kritický úvod k aktuální problematice konopí

Dipl. Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D, E&H services Inc., CEO, zakladatel a provozovatel CannabiLab (ISO a GMP laboratoře pro testování, technologický vývoj a výrobu), Mgr. Darina Ocelková, CannMedi, s.r.o., CEO

Rozhodli jsme se pomáhat životnímu prostředí a zdraví lidí.  Přesto, že životní prostředí je často spojeno jen s předvolební rétorikou politiků, vidíme zde mnoho ke zlepšení a reálné práce na poli odstraňování škodlivých látek způsobujících rakovinu a jiná vážná onemocnění. Chceme tedy, aby nám neškodily a nezvyšovaly rakoviny. Konopí má obrovský potenciál využití v mnoha onemocněních, do kterých patří i ta nádorová. Snažíme se konopí přetavit do účinných forem než používat jako sušenou rostlinu, abychom lidem pomohli mít co nejdelší a lepší život. Je zcela podružné, zda-li tuto pomoc budeme nejdříve realizovat v České republice nebo jinde na světě.

Předmluva autorů

Čím to je, že téma konopí je tak živé? A přesto, že použití konopí máme doloženo několik století před Kristem, proč se bavíme stále ještě v základních termínech?

Možná proto, že je to téma vzrušující jako každé jiné, kdy po prohibici přichází praxe s denními starostmi. Není pochyb, že jsou to starosti spojené s nepochopitelnými obavami, obstrukcemi, jako bychom se z praxe nekonečných regulací ani neuměli vymanit. Je skoro přirozené, že když něco funguje jako konopí, bude spojeno s nekonečnými posouvači pravdy pro své zájmy, nebo se zapředsukovanými ustavovači ráje na zemi, či chráněnci starých přístupů otrocké poslušnosti a morálky. Jakobychom slyšeli: „…jaké pak léčivé účinky, když vidíme okolo, jak jsou ti lidi – huliči zdevastovaní“? ..nebo „…to bychom se na to podívali, aby nám konopí lezlo do škol“, nebo „…každého dredaře a huliče je potřeba nakopat. Kazí morálku, tak je to“, nebo „…jen se podívejte třeba v Ostravě na poslední případ se syntetickými kanabinoidy…to tady skutečně chcete? Pryč s nimi a s konopím!“

Nepřipomíná Vám to něco? Umíme vůbec bez takového strašení žít? Ale co když nám teče do bot v případě poslední šance na život a zdraví? Takováto huličská rejdovačka přetočí na labutí píseň: „a nevíte, kde bych se k tomu konopí dostal? Peníze vůbec nehrají roli. Jen bych potřeboval fakt kvalitní materiál. Jde přeci o zdraví a to je nejcennější!“

Jak je křehká rovina mezi zneužitím a využitím, ještě křehčí mezi našimi názory, které měníme jako počasí.

Pokuste si představit situaci, že za Vámi přicházejí lidé, kteří toho moc nechtějí – jen pomoci. Jsou nemocní, nemají moc peněz a jen chtějí mít naději na uzdravení a další život. Příběhy to jsou opravdu pestré a především bolestné. Najednou zapomete, že je nějaké hulení. Tuto polarizaci problémů najdeme od nožů, které jsme skoro nedávno mínili regulovat jen proto, aby se omezily teroristické útoky, přes vzduchové pušky s určitým počtem ran přes už bůhví co dalšího jiného.

Když se pokusíte najít pomoc zcela v jednoduché logice věci: vyextrahovat konopí, otestovat produkt a připravit pro nějakou stravitelnou podobu, narazíte – skoro stejně tak, jako do zdi. Nepomůže si myslet, že se vás to netýká. Možná ne dneska, ale zítra může. A s takovou intenzitou, kterou si jen stěží umíte představit. Když se do zdravotních problémů dostanete, život je zcela naruby; jediné, oč vám jde je, abyste měli alespoň naději na uzdravení. Nikdo nechce zemřít, i kdyby měl jít rovnou do nebe.

Může to být nějaké takovéto konopně-zdravotní story:

„…poslední vyšetření potvrdilo naše obavy. Vaše onemocnění je potvrzeno. Je to sice v počátečním stádiu, ale na konopí to není, protože je ho limitované množství. A když ano, nehradí to zdravotní pojišťovna. Bude to tedy něco stát.“

„A co si tak pořídit semínka a vypěstovat si ho? Nemám moc finančních možností.“

„Neradíme Vám si rostlinu vypěstovat sám! To je nelegální, zákony to neumožňují.“

„Nevadí, klidně to risknu. Ale to mám do sebe cpát kytku? Poslední zkušenost z párty, kdy jsme ho zapekli do buchty a prolili to pivem, dopadla fiaskem. Není možné dostat něco, co bude ve formě čípků?“

„Ne, to není možné, tyto nejsou dostupné. Když si je připravíte sám, je to nelegální“…

Tak co, čtenáři, ještě si myslíte, že se Vás to netýká?

Nás se to začalo týkat po jedné návštěvě člověka, jehož sestra, matka dvou dětí, měla velmi těžké onemocnění. Našli si nás z důvodu diagnostiky. Chtěli otestovat nějaké vzorky. Byli schopni nabídnout téměř cokoli, abychom připravili vysoce potentní extrakt; uměli jsme to, ale nesměli jsme a tak jsme mu pomohli jen v testování toho, co měl. Vyrobit něco lepšího nebylo možné, bylo to nezákonné. Děti se staly sirotky. Jiný případ je matka šesti dětí. Šlo jí jen o to slušně dožít, bez bolesti, aby mohla na svůj odchod připravit děti. Konec je stejně smutný. V jiném případě viděl starší člověk odcházet svou milovanou bytost. Konec byl rychlý, když si dala chemoterapii v kombinaci s opiáty. Do SMS jsme dostali jen zprávu o tom, že se přestala trápit.

Tak bychom mohli pokračovat. Toto není z hororu, je to denní realita. Nejde o to, že konopí v těchto případech mohlo pomoci, šlo jen o tu možnost dát poslední šanci. Víme přeci všichni, že není ani nebezpečné, ani zcela neškodné. Anebo jsme jen strašeni, že je jen škodlivé? Tak to je ta tragédie.

Myslíte, že se s takovými pocity žije snadno? A co Vy, konopní inkvizitoři, kteří rozhodujete, komu taková povolení pro přípravu extraktů dáte, resp. nedáte. Jen proto, abyste naplnili literu podivných regulací? Nebo se zahalíte do alibismu tzv. ochrany před drogovou problematikou a potenciálního zneužití? Fakt takovým ochranám věříte? Nebo jste jen ve střetu s „malou domů“ a té se nechcete jen tak zbavit, neb v tom státním je to fakt těžké?

Nepřejeme Vám nikomu, abyste byli v situaci těchto volajících po pomoci. I když, nepochybuji, že si své zájmy ochráníte nad rámec možností. Nakonec, evangelium vody a pití prvotřídního vína je dnes standardem.

Dneska počet požadovaných případů, kde jsme nemohli pomoci narostl do kolosálních rozměrů. Když jsme začali s diagnostikou nízkoobsahových konopí, netušili jsme, že budeme vtaženi do výroby různých přípravků. Netušili jsme také, že se dostaneme také ke konopí s vysokými obsahy THC, které se používá k léčbě různých onemocnění. V současnosti jsou k dispozici rostliny s různě balancovanými obsahy CBD a THC. Rozumíte a slyšíte dobře – ano, až tak pokročila pěstitelská praxe, před kterou musíme smeknout. Má to však jednu velkou chybu: nemáme jiné lékové formy, než jen sušenou herbu a máme ji za nemalé peníze. Protože není trh, která by přivedla přípravky do nízkých cen a přístupností, je díky neskutečné restrikce na trhu díky konopné inkvizici. Kdo jí tvoří – na to si chvilku počkejte, k tomu se ještě dostanete. Určitě už tušíte.

Vidět těžce nemocné a chuť změnit tento stav je opravdu velká motivace. Bylo by to však hezké, kdyby to nemělo háček, resp. celou škatuli háků a bariér. O tom všem si budeme povídat.

S čím se dneska setkáváme a čeho chceme dosáhnout?

Přesto, že máme radost z toho, že se o problematice konopí otevřeně hovoří a cítíme vděčnost za příležitost o tom, co zakoušíme zde hovořit otevřeně, cítíme smutek a beznaděj ze současného stavu. Ryzí cynismus nedá spát, boje s inkvizitory jsou boje s větrnými mlýny. Vysilují, berou čas, peníze. Někdy i naději ve změnu. Máme dojem, že uměle vyvolaný strašák jménem THC, který mu dal popularitu se stává určitým testem vnímání léčby i legalizace: částečné (jen pro léčebné použití) nebo plné (včetně rekreačního použití). Zde, v tomto seriálu se prozatím legalizace pro rekreační použití nedotkneme. Oč zde hlavně jde, je neuspokojivě řešená problematika konopí pro léčebné použití a konopí ve formě různých forem, které zde již známe – např. doplňků stravy, mající prokazatelně léčivé účinky také. Asi také najdeme shodu, že podobných případů, majících léčivou ekvivalenci již v doplňcích a léčivých přípravků nemáme.

Protože se množí požadavky na pomoc, pokusíme se Vám, milí čtenáři přiblížit tuto problematiku z pohledu praktických zkušeností a z denní praxe, jak to vidíme. Jestliže v některých pasážích pocítíte povzdech nad nesmyslností určitých opatření – ano, je to tak správně. Tak skutečně věci vidíme, neznamená to však, že je musíte vidět stejně i Vy. Nikoho nechceme napadat, ale považujeme za nutnost nesmyslnosti pojmenovat. I třeba v kontextu srovnání s jinými závislostmi: tabák, alkohol, kde je konopí v závislostech a škodlivosti slabým odvarem [1].

Mytologickou hydru „v omezování použití konopí jako léčivou substanci“ nebude snadné porazit, neb z nepochopitelných důvodů pojala potřebu vše kontrolovat, nařizovat, stejně jako to dělala v minulosti komunistická ideologie – cynicky, nekompromisně, bezprávně. Neubráníme se pocitu, že možná právě proto, že si západní země tuto totalitu nezažily tak s ní potřebují podivně experimentovat. Dozvuky konopné inkvizice roku 1961 [2] (https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf) pociťujeme stále, přesto, že je tato významně překonána, když největší autorita, Světová zdravotnická organizace (WHO) dala jasně najevo navrhované změny ze závěrů 41 setkání k drogové závislosti v Ženevě, dopisem ECDD41 ze dne 24.1.2019 (https://www.who.int/medicines/access/controlledsubstances/UNSG_letter_ECDD41_recommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1), které je adresováno  sekretariátu OSN.

Není totiž přehlédnutelné, že se prokazatelné účinky konopí dostaly do předních citací vědeckých časopisů nebo knih, které si můžete také pročíst. Mnohé jsou velmi inspirativní a dokonce jsou k dispozici i v českém jazyce [3-5]. Ukázalo se také, že konopná prohibice se míjí účinkem, tudíž selhala a ukázala se nepatřičnou [6-8].

V seriálu článků se dotkneme informací okolo legislativy, praktických informací o kanabinoidech, pěstování, extrakcí účinných látek, analytických technik či léčby. Nevylučujeme do příběhu vklínit další, o které budete mít zájem. V této věci se obraťte na redakci. Vaše zkušenosti jsou pro nás inspirací.

Ale popořádku…

… pokračování v příštím vydání.

 

Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D (Tomas.Ocelka@ehss.eu)

Mgr. Darina Ocelková (Darina.Ocelkova@cannmedi.eu)

Reference

  1. Lachenmeier, D.W. and J. Rehm, Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach. Sci Rep, 2015. 5: p. 8126.
  2. Nations, U., Single Convention on Narcotic Drugs, 1961: As Amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. 1977: UN.
  3. Blesching, U., The Cannabis Health Index: Combining the science of medical marijuana with mindfulness techniques to heal 100 chronic symptoms and diseases. 2015: North Atlantic Books.
  4. Michal, M., Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. 2008: Grada Publishing as.
  5. Kubánek, V., Konopí a mák:(pěstování, výrobky, legislativa). 2009: Tribun EU.
  6. Room, R., et al., Prohibition of cannabis. BMJ, 2010. 341(oct06 2): p. c5492-c5492.
  7. Bewley-Taylor, D., T. Blickman, and M. Jelsma, The rise and decline of cannabis prohibition. The history of cannabis in the UN drug control system and options for reform. Amsterdam/Swansea: Global Drug Policy Observatory/Transnational Institute, 2014.
  8. Elrod, M.M., Cannabis prohibition harms Canada’s youth. Canadian Medical Association Journal, 2017. 189(29): p. E970-E970.
You can Share this: