Kurzy o konopí na nejoblíbenějších univerzitách

Největší překážkou rozšíření léčebného konopí je, že i samotní lékaři a lékárnici mají v této oblasti nedostatečné znalosti, v důsledku čeho jsou znalosti pacientů také neúplné a z velké části vycházejí z jejich vlastní výzkumné práce. V USA bude tento problém pomalu minulostí, protože většina farma-ceutických vysokých škol už organizuje kurzy o léčebném používání konopí.
Podle nejnovějšího průzkumu ve 62 % farmaceutických vysokých škol ve Spojených státech je už ko-nopí součástí učebních plánů a dalších 23 % plánuje jeho zařazení do výuky v příštích 12 měsících. To znamená, že do konce roku 2019 tento poměr stoupne na 85 %, takže drtivá většina studentů farmaceutických fakult získá důkladné znalosti o používání konopí na léčebné účely. Zajímavé je, že regulace daného státu není překážkou při vypracování učebních plánů: téměř 40 % škol, které do své výuky zařadili kurz o léčebném konopí, se nachází ve státech, kde ještě lékař konopí předepsat nemůže. Vědci, provádějící průzkum, se ptali i na to, za jak důležité považují jednotlivé instituce ve svém učeb-ním plánu předměty, týkající se konopí. Odpovědi se pohybovali zpravidla ve středních hodnotách, což znamená, že na amerických vysokých školách už vůbec nepovažují používání konopí na léčebné účely za sekundární terapii, nezávisle na jeho aktuálním právním posuzování. Rozšíření podobných průzkumů i na evropské vysoké školy by jistě přineslo zajímavé výsledky.

You can Share this: