Léčba konopím v Čechách: Průkopnická činnost brněnských lékařů a farmaceutů

V polovině dubna proběhla v druhém největším českém městě Brně na půdě Mendelovy univerzity konference o léčebném konopí, na které se představili lékaři, výzkumníci, farmaceuti a pacienti z České republiky i zahraničí. Hlavní pozornost poutala přednáška MUDr. Radovana Hřiba, který pracuje v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny, kde předepisuje konopí více než osmi desítkám pacientů. Co všechno bylo řečeno a jaké jsou podle nejvytíženějšího českého lékaře předepisujícího konopí vyhlídky do nejbližší budoucnosti?

Doktor Hřib je vedoucím Centra pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde od roku 2015 s přestávkami předepisuje svým pacientům oficiální léčebné konopí, a dnes je nejznámějším českým lékařem využívajícím toto přírodní léčivo v praxi.

 

Otevření vaporizační stanice v nemocnici

Pouhý den před zmiňovanou konferencí zaplnily stránky všech významných českých médií informace o zřízení „vaporizační titračně edukační stanice“ v rámci nemocničního Centra pro léčbu bolesti, kterou zřídili pracovníci nemocnice pod dohledem právě MUDr. Radovana Hřiba. Jedná se o jedno z prvních takových oficiálních zdravotnických zařízení na světě (podobná existují zatím pouze v několika nemocnicích v Izraeli a v Kanadě), v jehož rámci mohou pacienti, kterým bylo předepsáno léčebné konopí lékařem, inhalovat tuto rostlinu pomocí vaporizérů Volcano Medic a Mighty Medic. Tyto dva vaporizéry od stejného výrobce, jejichž cena se ve specializovaných obchodech pohybuje v případě Volcano kolem 12 000 Kč a v případě Mighty kolem 8 500 Kč a jsou proto pro většinu pacientů finančně nedostupné, jsou jako jediné uznány jako zdravotnické přístroje. Pacientům tak nabízejí dobrý způsob užívání konopí, který je mnohem zdravější než kouření, jež navíc není podle vyhlášky povoleno.

Systém funguje tak, že lékař v Centru pro léčbu bolesti předepíše pacientovi konopí, ten si ho vyzvedne přímo v nemocniční lékárně a vrátí se do vaporizační stanice, kde spolu s lékařem proberou, jaké účinky lze očekávat, připraví vaporizér a určí nejvhodnější dávku.

Jak nám prozradil majitel jednoho z největších českých eshopů zaměřených na prodej vaporizérů (jak určených k léčbě, tak k rekreaci), návštěvnost jeho internetového obchodu se takřka okamžitě po zveřejnění této pozitivní zprávy mnohonásobně zvedla. Sám MUDr. Hřib musel následně v novinách vysvětlovat, že se opravdu jedná o profesionální zdravotní zařízení a že „nejsme hulírna marjánky, za niž nás někteří omylem pokládají. Je propastný rozdíl mezi kouřením konopí a inhalováním výparů z něj.“

Dlouhá cesta

Pracovníkům Centra pro léčbu bolesti trvalo zhruba dva roky, než se jim podařilo vyřídit všechnu potřebnou administrativu (například obstarat certifikáty pro používané vaporizéry), aby stanice mohla být uvedena do provozu. Do té doby doporučoval MUDr. Hřib a jeho kolegové především tobolky, které přímo v nemocnici připravují ve spolupráci s farmaceuty z nemocniční lékárny. České zákony bohužel neumožňují dovážet do České republiky konopí v jiné podobě než sušené květy (nikoli tedy extrakty, tinktury či oleje) a podle Radovana Hřiba by výroba extraktů přímo v nemocniční lékárně neúnosně prodražila výsledný produkt.

 

Komplikovaná situace v zemi

Od roku 2014, kdy začala platit novela legalizující léčebné konopí v České republice, bylo vydáno na předpis pouze necelých pět kilogramů léčebného konopí. Průměrně ho oficiálně – tedy v rámci zdravotnického systému – užívá 26 pacientů měsíčně a celkem je v registru vedeno kolem 100 nemocných, což lze považovat za výsměch celému systému oficiálního léčebného konopí. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užilo totiž jen za rok 2016 své vlastní nebo na černém trhu zakoupené konopí z léčebných důvodů na 880 000 Čechů a Češek nad 15 let, což představuje skoro desetinu populace.

Co je důvodem tak obrovského rozdílu mezi oficiální konopnou léčbou a tou „domácí“? Hlavní překážkou, o které opakovaně hovořil i MUDr. Hřib na své přednášce 18. dubna na půdě Mendelovy univerzity, je vysoká cena léčebného konopí v lékárnách a tvrdošíjné odmítání zdravotních pojišťoven tuto formu léčby alespoň částečně proplácet. I z toho důvodu mohou pacienti i lékaři v České republice smutně přihlížet tomu, jak v sousedním Německu zdravotní pojišťovny hradí zhruba dvě třetiny všech žádostí a počet pacientů tam tak roste obrovským tempem.

Jako další hlavní důvod se uvádí zbytečná byrokratická zátěž pro lékaře spojená s možností předepisovat konopí a jejich neochota zabývat se novými způsoby léčby, přičemž řadu z nich zcela jistě odrazuje i kontroverzní pověst konopí. V souvislosti nejen s tímto problémem jsme na konferenci položili panu doktoru Hřibovi pár otázek.

 

Medijuana: Proč předepisujete konopí na léčbu bolesti?

Dr. Radovan Hřib: Přiznám se, že čím víc ho používám, tím víc mě fascinuje a tím raději ho používám. U toho paralelně používám standardní léky jako opioidy či nesteroidní antirevmatika. Zatím jsem konopí neměl k dispozici tak dlouho, abych tyto standardní léky mohl vysazovat (kvůli výpadkům v dodávkách). Takže pacientům konopím vylepšuji jejich stav při standardní léčbě.

MED: Jak konkrétně?

RH: Konopí nám dává na několika místech šanci přetnout takzvaný „bludný kruh“ spojený s bolestí, a to konkrétně zmírněním bolesti, potlačením úzkostných stavů a spánkové deprivace. U spánku neexistují tak silné vědecké důkazy, třebaže první dojem většiny pacientů, které konopím léčím, je lepší spaní. V 99 procentech případů mi po sedmi až deseti dnech od zahájení této léčby hlásí obrovské zlepšení spánku. V druhé fázi, když si člověk pořádně odpočne, tak i tu bolest snáší výrazně lépe.

MED: Co je hlavní příčinou toho, že oficiální léčebné konopí předepisuje v České republice tak málo lékařů?

RH: Důležité je, aby si lékaři sehnali informace. Osobně se setkávám jak s odmítáním, tak nekritickým očekáváním ze strany odborné veřejnosti, ani jeden z těchto extrémů ale není vhodným přístupem. Dále tu je lenost, neochota a vymlouvání se na nedostatek důkazů v rámci takzvané „evidence based medicine“ (medicína založená na důkazech) a strach ze získání vlastních zkušeností.

MED: Dlouho se hovoří také o zbytečné složitosti a byrokracii při předepisování léčebného konopí, což souvisí s povinností používat elektronický recept.

RH: Je pravda, že v roce 2015 to byl opravdu maratón, nicméně dnes bych to atletickou terminologií přirovnal ke čtyřstovce či osmistovce. Elektronický recept je totiž v současnosti povinný pro všechna léčiva a přechod z něj na takzvaný recept na „léčebný přípravek s omezením“, kam spadá i léčebné konopí, je dnes jednoduchý a Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) ho vyřizuje během jednoho týdne. Nerad se zastávám těchto organizací, jako je SAKL nebo Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), nicméně v tomto problém není. A pokud se na to někdo dnes vymlouvá, tak neříká pravdu. Musí tedy samozřejmě mít funkční elektronický recept, což může být problém nikoli lékaře, ale jeho zaměstnavatele, přičemž se mohou objevovat i softwarové problémy, které je nutné vyřešit s IT pracovníky.

MED: Již tři roky připravujete ve spolupráci s vaším nemocniční lékárnou pacientům tobolky z nadrceného sušeného konopí, které předtím dekarboxylujete teplem. Proč právě tato forma, a ne třeba extrakty nebo čípky?

RH: Zpočátku to byla taková z nouze cnost a určitě k tomu existuje spousta výhrad, ale na léčbu bolesti se nám to osvědčuje. Čípky z rostlinného materiálu dost dobře neuděláme a pro takzvaný entourage effect potřebujeme do střev dopravit celou rostlinu, z níž si tělo vybere látky, které potřebuje. Dalším zásadním důvodem je skutečnost, že příprava tobolek opravdu jen minimálně zvyšuje cenu konečného produktu pro pacienta, zatímco například výroba extraktů by byla finančně i technologicky poměrně náročná. Postup výroby tobolek je přitom jednoduchý: rostlinný materiál se odváží, vloží do sklenic, uzavře a nechá se 30 minut dekarboxylovat teplem při 120 stupních Celsia. Po vychladnutí je nadrcen a nadávkován do tobolek.

MED: Jak připravujete pacienty, kteří s konopím nemají žádnou zkušenost, na začátek konopné terapie?

Nejprve je připravíme na to, že jejich vědomí může být i z takto malé dávky mírně ovlivněno a že se mohou cítit lehce „ovínění“. Když s tím pacient takto předem počítá a akceptuje to, tak tyto stavy u drtivé většiny za pár dnů přechází. Kromě toho, co se dozví ode mě, si mohou nastudovat další informace na internetových stránkách například pacientského spolku KOPAC.

Tobolky obvykle začínáme dávkou s obsahem 0,125 gramu THC na noc cca hodinu před spaním. Zhruba po týdnu a po konzultaci se dávka může začít zvyšovat, v případě nepříjemných účinků se snižuje ihned. V poslední době jsem u několika drobnějších pacientek začínal se zhruba desetkrát menší dávkou na základě doporučení Dr. Ethana Russoa, kdy jsme se na množství 0,125 gramu THC dostali až zhruba po měsíci. S pacienty jsme prvních sedm až deset dní v kontaktu, telefonujeme si a bavíme se o tom, jak léčba probíhá.

You can Share this: