Léčebné konopí v dětské neurologii

Ani pokročilá lékařská věda nedokáže dát odpověď na všechny otázky a účinné metody léčby mnoha nemocí stále jen zkoumá. Mezi nejnaléhavější patří neurologické poruchy, týkající se dětí. Naštěstí kanabionidy mohou pomoct i v této oblasti, jak jsme se dověděli z přednášky slovinského neurologa Dr. Davida Neubauera.

 

Téměř všude na světě je absolutně zakázané používat v terapii dětí přípravky s obsahem účinné látky THC. Jako vzácná výjimka a jako poslední stéblo naděje přichází v úvahu, pokud se jedná o vysloveně vážný případ, a osvědčené terapie zklamaly. U dětí se místo kouření nebo vaporizování květenství konopí častěji používá olej nebo kapsle. Není však nutné v každém případě použít konopí, protože v mnoha případech pomůže i CBD. O těchto výsledcích informoval publikum na veletrhu Cultiva 2019 ve Vídni neurolog Dětské kliniky Univerzity v Ljubljaně a spolupracovník ICANNA (International Institute for Cannabinoids) Dr. David Neubauer.

 

Léčebná metoda přírody

Co se týká složení konopí, v případě nemocí, týkajících se dětí, se většina výzkumů soustředila na CBD. Bylo tomu tak zčásti díky tomu, že kanabidiol nemá psychotropní účinky a zčásti díky tomu, že ho děti i dospělí dobře tolerují i ve vyšší dávce. Díky rozsáhlým výzkumům byl už v roku 2017 k dispozici důkaz I. třídy o antiepileptických účincích CBD, které byli pozorovány i u dětí. Stále zůstává otázkou, zda je na epilepsii vhodnější používání čistého CBD, zbaveného všech ostatních účinných látek, nebo širokospektrální oleje CBD.  Byť argumentují obě strany, doprovodný efekt (entourageeffect) rozhodnutí posouvá jednoznačně na stranu přírodních extraktů. Ethan Russo, jeden z nejznámějších neurologů, zkoumajících kanabinoidy, napsal o tomto jevu několik studií. Ve zkratce shrnuto výzkumy dokázali, že účinky jednotlivých kanabinoidů, flavonoidů a terpenů v konopí se sčítají. A tak například širokospektrální olej – ve kterém je kromě CBD také THC, CBN, CBG, terpeny a jiné složky – lze použít v případě epilepsie a jiných symptomů s výraznějším účinkem, než izolovaný CBD. Dr. Neubauer připomněl studii Ruth Gallily a Lumíra Hanuše z roku 2015, ve které popsali od té doby často zmiňovaný efekt zvonové křivky. Podstatou jevu je, že účinek izolovaného CBD zvyšováním dávky postupně stoupá – křivka stoupá – a po dosažení vrcholu začne rovnoměrně klesat. Což znamená, že pokud podáme větší nebo menší dávku izolovaného CBD, než je účinná dávka, nedosáhneme požadovaného účinku. S přihlédnutím na tuto skutečnost Dr. Neubauer doporučuje uživatelům přípravku tohoto druhu, aby začali s nízkou dávkou a tu postupně zvyšovali až do dosažení požadovaného účinku. Profesor uvedl také studii, zkoumající, že ve srovnání s izolovaným CBD postačí už třetina dávky, pokud použijeme širokospektrální CBD olej nebo rostlinu s vysokým obsahem kanabidiolů.

Protilátka dětské epilepsie

Podle studie z roku 2019 děti CBD dobře tolerují v každé vyšetřované dávce. Je to důležité zjištění, protože CBD může hrát významnou roli v případě epilepsie – nemoci, která se často objevuje i u dětí. Ačkoliv je v prodeji značné množství antiepileptik, a mnoho z nich dosahuje skvělé výsledky, přibližně třetina pacientů nereaguje ani na jedno z nich. Výzkum GW Pharma v roce 2014 proto představoval velký průlom, výzkum potvrdil účinnost CBD u víc než poloviny vzácných epilepsií, rezistentních na terapie! Vzhledem k tomu, že CBD má na rozdíl od mnoha léků na epilepsii nanejvýš velmi mírné vedlejší účinky, je třeba zvážit použití CBD u dětí s epilepsií, protože by se takto zvýšila naděje na vyvarování se poškození mozku během záchvatů.

 

Přesvědčivé zkušenosti

David Neubauer popsal také svůj vlastní výzkum, ve kterém u pětiny epileptických subjektů, léčených extraktem CBD, záchvaty zcela přestaly a u poloviny účastníků poklesl poměr záchvatů. Mírné vedlejší účinky byly zaznamenány pouze v případě vysokých dávek, avšak většina z nich se ukázala být spíše pozitivní. Profesor uvedl několik dalších výzkumů s podobným výsledkem, z nichž bych rád zdůraznil dva:  V Kanadě se použitím přípravku s poměrem CBD:THC 50:1 podařilo dosáhnout 70% pokles epileptických záchvatů. Podobný úspěch, 60% pokles, dosáhlo deset slovinských a makedonských pacientů, kteří si sami vyráběli přípravek s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC. Všechny tyto skutečnosti potvrzují důležitost doprovodného efektu a poukazují na odůvodněnost používání nízkého obsahu THC. Při tomto poměru se totiž psychotropní účinky neuplatňují a tak je možné bezpečnější použití u dětí a u pacientů s psychickými poruchami.  Dr. Neubauer dále zdůraznil, že probíhají slibné výzkumy s kanabinoidy s názvem CBDA a CBDV. Na závěr své přednášky poznamenal, že kromě epilepsie dosáhly terapie s použitím kanabionidů slibné výsledky také v případě autizmu, úzkosti a ADHD, takže lez počítat s výrazným úspěchem i v těchto oblastech.

You can Share this: