Lék s obsahem CBD/THC je účinný i proti epilepsii

Zdá se, že první výsledky výzkumu, probíhajícího v dětské nemocnici SickKids v Torontu, potvrzují bez-pečnost a tolerovatelnost nového léku s obsahem CBD/THC při léčbě nemocných, trpících Dravetovým syndromem, tedy závažnou formou dětské myokolonické epilepsie.
Výzkum byl proveden v souvislosti s jedním z přípravků mezinárodně uznávaného kanadského výrobce léků a konopných produktů, firmy a Tilray, s přípravkem Tilray 2:100. Tilray 2:100 je konopný olej na léčivé účely, obsahující velké množství kanabidiolu (CBD), ale mnohem menší množství tetrahidro-kanabinolu (THC). Mimořádně pozitivní výsledky II. fáze výzkumu uveřejnili v odborném neurologickém časopise Annals of Neurology.
Do výzkumu bylo zahrnuto 20 dětí, trpících Dravetovým syndromem a léčených přípravkem Tilray 2:100, devět z nich absolvovalo celou terapii, trvající 20 týdnů. Během terapie byla jejich průměrná dávka 13,3 mg/kg/den CBD a 0,27 mg/kg/den THC. Lékaři během pokusu zkoumali tolerovatelnost a vedlejší účinky přípravku. V počáteční fázi se jako časté vedlejší účinky objevovala ospalost, pokles chuti k jídlu a průjem. Současná terapie s užíváním kyseliny valproové (stabilizátory nálady) však vedla ke změnám hodnot jaterních enzymů a trombocytů.
Statisticky signifikantní zlepšení bylo prokazatelné v kvalitě života pacientů, klesla spike – aktivita a tak o 70,6 % klesla i častost záchvatů. Dr. Blathnaid McCoy, neurolog dětské nemocnice SickKids výsledky shrnul takto: „Výsledky potvrzují antikonvulzivní (protikřečový) účinek kanabinoidů a můžeme směle prohlásit, že je lze s velkou bezpečností a tolerovatelností použít v léčbě nemocných, trpících epilepsií rezistentní na léky (DRE).“

You can Share this: