Lucembursko legalizovalo

Kdybychom měli tipovat, která krajina jako první v Evropě plně legalizuje konopí, většina z nás by vsadila na Španělsko, Holandsko, případně Švýcarsko. Teď to ovšem vypadá tak, že Lucembursko z ničeho nic přeráží do popředí a může se stát, že jako první sklidí přednosti legalizace užívání trávy.
A proces navíc už dost pokročil: v prosinci vládní koalice publikovala 250 stránkovou studii, která se zabývá formou legalizace a vlivy, které lze po vstoupení v platnost očekávat. Cílem lucemburské vlády je především oddělení spotřebitelů od černého trhu, snížení psychické a fyzické újmy a oslabení akti-vity a nabídky zločineckých organizací. Lucembursko by tedy šlo nad rámec nizozemské a španělské praxe: konopí, které lze získat v coffeeshopech, nebo prostřednictvím klubového členství, by bylo ne-jen tolerované, ale podle amerického vzoru by bylo pro každou dospělou osobu dostupné i v ob-chodech. Podle studie má být výroba regulovaná v rámci státu, to znamená, že import a export prav-děpodobně nebude povolen. Tempo se zdá být rychlé, vždyť Lucembursko povolilo léčebné konopí pouze v roce 2018 a na konci roku předepsali dvouletou vyhodnocovací periodu, na jejíž základě roz-hodnou, zda bude konopí dostupné podle německého vzoru, hrazené nemocenskou pojišťovnou. Legalizace však může vstoupit v platnost až v následujícím legislativním období, takže si budeme muset počkat i pět let.

You can Share this: