Na pohotovosti kvůli konopí

Ačkoli nebyl doposud zaznamenán žádný případ smrtelného předáv-kování konopím, nevolnost v důsledku nadměrné konzumace není ničím výjimečným. Někteří smolaří končí až na jednotce intenzivní péče, kde lékaři vedou podrobné statistiky o příčinách jejich zdravotního stavu. Odborný magazín American Journal of Health-System Pharmacy se v Coloradu věnoval zkoumání nejčastějších příčin hospitalizace v důsledku konzumace konopí. Dva nejrozšířenější důvody jsou přímo spojeny s nadměrným a nezodpovědným užíváním.

Prvním z nich je onemocnění trávicího traktu způsobené dlouhodobým užíváním velkého množství konopí a vyskytuje se převážně u osob, které se kouření ve velkém věnují déle než deset let. Pacienti trpí silnými bolestmi žaludku doprovázenými často zvracením.

Druhou nejčastější příčinou hospitalizace uživatelů konopí je předávkování, které může v extrémních případech končit zvracením nebo i bezvědomím. Náhlý pokles krevního tlaku může být doprovázen úzkostnými stavy, ty však naštěstí ve většině případů nemají dlouhého trvání. Po odeznění nevolnosti dokáže postižený opustit budovu nemocnice po svých a bez následků.

Nechtěná návštěva nemocnice ale nemusí být jen důsledkem úmyslného užití. Zaznamenána byla i řada případů, kdy děti omylem pozřely potraviny s obsahem THC. V zemích, kde je konopí legální, je prevence takových nehod jedním z nejdůležitějších úkolů pro výrobce, prodejce i uživatele. Nevolnost je často vyvolána i syntetickými kanabinoidy, které představují umělou náhražku za konopí. Různé chemické látky mohou být zdrojem mnoha symptomů, jež nejsou uživatelům přírodního konopí vůbec známy. Dále se při výrobě různých přípravků a extraktů stávají různého nehody, kam patří například popáleniny způsobené rozpouštědly používanými k produkci hašišového oleje nebo jiných koncentrátů. Obecně lze nicméně říci, že nutnosti vyhledat lékařskou pomoc lze snadno předejít, budeme-li užívat konopí s rozumem a vyhneme-li se extrémním metodám přípravy a aplikace.

You can Share this: