Na Slovensku zůstává CBD ilegální

Byť mnozí doufali ve vítězství zdravého rozumu, slovenský parlament na konci roku 2019 zamítl zákon, legalizující CBD. Tím zůstává Slovensko jedinou evropskou krajinou, kde je kanabidiol na černé listině.

V srpnu loňského roku slovenská vláda předložila návrh zákona, který by odstranil CBD ze seznamu psychotropních látek. Podle argumentace návrhu CBD nemá psychoaktivní účinky, takže nemůže vzniknout závislost, neexistuje tedy žádný důvod proti tomu, aby byla umožněná jeho výroba a aby byl dostupný. Slovenský parlament však návrh zákona odmítl, a tak CBD zůstává ve stejné kategorii, jako THC, nebo třeba jako amfetamin a kokain. Tento příběh sahá do dávnější minulosti. Slovenská vláda ještě před expanzí CBD, v roce 2011, klasifikovala kanabidiol jako kontrolovanou látku. Příčinou není účinek sloučeniny, ale nevědomost. Když totiž slovenský parlament připsal na seznam Sativex, lék na bázi konopí, určený k léčbě roztroušené sklerózy, nevěděl o jeho obsahu CBD. Když se dověděli o tom, že látka neobsahuje pouze THC, kupodivu rozhodli CBD na seznamu ponechat. V důsledku toho užívání CBD funguje na Slovensku podobně, jako léčba Sativexem: k užívání, k dovozu a k vývozu je nutné povolení Ministerstva zdravotnictví. Naději na změnu mohou znamenat parlamentní volby na Slovensku a pravděpodobné nové složení slovenského parlamentu. V dobrém případě budou mít nově zvolení poslanci k této otázce zralejší postoj a po odborné diskusi uznají, že CBD nemá co hledat na seznamu ilegálních látek.

You can Share this: