Není dobrý a špatný kanabinoid

Velmi podceňujeme léčebné účinky THC

Ačkoliv se o CBD v uplynulých létech mnoho mluvilo, zkušenosti nemocných zpochybňují rozšířený názor, podle kterého hraje nejdůležitější roli v zmírnění příznaků. Vlastní zkušenosti pacientů upozorňují na skutečnost, že THC má mnohem důležitější terapeutický potenciál, než si většina lidí myslí…

Díky dostupnosti a rozšíření CBD produktů nastala nová situace. Díky velkému počtu uživatelů vedle vědeckých výzkumů také zkušenosti desetitisíců pacientů výrazně obohacují znalosti o možných oblastech použití. Skutečnost, že CBD nemá psychotropní účinky, má mnoho výhod. Jednak jeho kariéra začala mnohem snadněji než v případě THC, protože takto jeho použití na rekreační účinky nepřichází v úvahu. Ve většině zemí proto zákon ani nezakazuje přístup k látce, i když její prodej jako doplněk stravy je v celé Evropě předmětem revize.

První neuvěřitelné příběhy vyléčení rychle povzbudily i pacienty, protože se nemuseli obávat psychotropních účinků, vedlejších účinků nebo přísnosti zákona. Kvůli zaujatým osobním zkušenostem a zavádějícím tiskovým zprávám vedl rozruch kolem CBD k tomu, že veřejné mínění pokládá za léčiva pouze odrůdy konopí a přípravky s vysokým obsahem CBD, které obsahují maximálně stopové množství THC, a CBD je obecně považováno za jedinou účinnou látku konopí, kterou může pacient potřebovat. Naproti tomu je však situace taková, že tento extrémní názor je nejen nevědecký, ale také stigmatizuje léčebné uživatele, kteří kvůli své nemoci musí používat i THC.

Čerstvý průzkum může pomoct opravit tuto populární mylnou představu. Výzkumní pracovníci University of New Mexico analyzovali data z ReleafApp, kterou používají američtí pacienti užívající konopí na léčebné účely, aby se dozvěděli jejich preference. Uživatelé aplikace mohou zadat typ užívaného produktu (například květ nebo koncentrát), způsob užívání, jména použitých odrůd konopí a také to, jak se jim osvědčily při ošetřování příznaků. Analýza se týkala přibližně 20.000 uživatelů na léčebné účely a zkoumala 27 kategorií příznaků. Pacienti na deseti-stupňové stupnici hodnotili zmírnění příznaků po užití produktu. Respondenti nejčastěji používali květy konopí, které se zároveň ukázaly být nejúčinnějším pro okamžité zmírnění příznaků. Na základě odpovědí respondentů dvě nejdůležitější složky byly – jak se dalo očekávat – THC a CBD. Na rozdíl od rozšířeného názoru analýza prokázala, že THC zmírňovalo příznaky výrazněji než CBD, byť mělo i víc vedlejších účinků. „Naproti všední moudrosti, zdůrazňované populárním tiskem a velkou většinou vědecké komunity, že jenom CBD má léčebné účinky, zatímco THC je dobré jen na zhulení, výsledky ukazují, že THC hraje důležitější roli při dosažení terapeutických účinků než CBD. Na základě výzkumu se zdá, že CBD má jen nepatrný účinek, zatím co THC způsobuje měřitelné zmírnění příznaků. Výsledky potvrzují okamžitou reklasifikaci všech druhů konopí, aby bylo i konopí s obsahem THC dostupné široké veřejnosti na léčebné použití“ – uvádí na akci pro představení výsledků vedoucí výzkumu Jacob Miguel Vigil.

Vědci se domnívají, že důvodem načasování studie bylo i to, že na trhu je v současné době k dispozici mnoho nekvalitních produktů CBD se zavádějícími informacemi. Výzkum může být prvním krokem k tomu, aby byl vedle CBD uznán také význam léčebných účinků THC, ale na opravení této mylné představy budou nutné další podobné analýzy.

You can Share this: