Oleje z konopných semen a CBD oleje pod mikroskopem

Vůbec poprvé na území Evropské unie proběhlo v Praze nezávislé testování na trhu běžně dostupných CBD olejů a olejů z konopných semen. Výsledky ukazují, že u masově vyráběných konopných produktů je nutné vybudovat důkladný systém kontroly kvality.

Konopný průmysl kráčí již několik let kupředu mílovými kroky a kontrola kvality šla v tomto překotném rozvoji poněkud stranou. V laboratoři pro výzkum potravin a výživu na pražské Vysoké škole chemicko-technologické byla provedena první analýza certifikovaná PFC (Patient Focus Certification). PFC je nezávislý certifikační program pro výrobky na bázi konopí, tedy léčiva, ale i léčebně-technická zařízení, doplňky stravy a potraviny. Ve spolupráci s Mezinárodním institutem pro konopí a kanabinoidy (International Cannabis and Cannabinoid Institute – ICCI) testovali odborníci oleje z konopných semen a CBD výrobky dostupné v běžné prodejní síti. Především kvalitativní analýza konopných produktů určených ke konzumaci jasně prokázala, že určitá úroveň bezpečnostních opatření je při jejich výrobě nutná.

Přísná metodika

Skupina vedená profesorkou Janou Hajšlovou zkoumala v posledním čtvrtletí roku 2016 celkem 29 olejů s obsahem nepsychoaktivního kanabinoidu CBD a 25 olejů lisovaných z konopných semen. V obou kategoriích se zaměřila zejména na kvalitu a původ použitých olejů a také na případnou přítomnost nečistot, zejména polycyklických aromatických uhlovodíků. K dosažení co možná nejvyššího stupně ochrany zdraví spotřebitelů vycházelo hodnocení naměřených údajů z těch nejpřísnějších kritérií stanovených zákonem. U CBD olejů byla dále porovnávána kvalita CBD a skutečný obsah THC s údaji uvedenými výrobcem.

Pro potraviny na konopné bázi vytvořil tým hlavního vědeckého pracovníka ICCI MUDr. Tomáše Zábranského zdravotní normy a standardy. Vědci pak zkoumali výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků, které podle údajů Mezinárodní asociace pro výzkum rakoviny patří mezi karcinogenní látky. Tato skutečnost byla potvrzena experimentálním testování na zvířatech a také in vitro zkouškami na lidské tkáni. To je důležitá informace především pro ty, kdo oleje pro jejich příznivé účinky používají dlouhodobě.

Druhým předmětem výzkumu byl obsah THC. Tato psychoaktivní sloučenina může už v malých koncentracích ovlivňovat vnímání, což se může negativní podepsat například na schopnosti řídit automobil nebo činit rozhodnutí. Uživatel by se měl nejprve seznámit s účinky látky, aby byl schopen rozpoznat, že je pod jejím vlivem. Přítomnost THC v krvi by navíc v případě policejní kontroly mohla vést i ke ztrátě řidičského průkazu. Pokud by se při úřední kontrole prokázalo, že olej obsahuje větší množství kanabinoidů než povoluje zákon, dopouštěl by se jeho vlastník trestného činu držení omamných a psychotropních látek.

Přidané látky a příliš mnoho THC

Výsledky rozborů jsou bohužel výrazně horší, než vědci před zahájením výzkumu očekávali, a ICCI i laboratoře cítili povinnost informovat veřejnost o nebezpečích spojených s konzumací některých v olejích obsažených látek. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků byl hodnocen jako uspokojivý pouze u devíti z 29 testovaných CBD olejů. Lépe v této kategorii dopadly oleje z konopných semen, u kterých splnilo 23 z 25 vzorků zákonem stanovené normy.

Při analýze se jasně ukázalo, že uživatelé většinou nejsou obeznámeni se složením výrobků. U 60 procent zkoumaných CBD olejů neodpovídal obsah THC hodnotám uvedeným na etiketě a při pravidelné konzumaci se pacienti vystavují riziku, že budou v zaměstnání nebo při dopravní kontrole testováni na tento kanabinoid pozitivně. U čtvrtiny olejů byl obsah THC v krvi vyšší než v České republice zákonem tolerovaných 2 ng/ml už po požití minimální účinné dávky, u dalších třech výrobků byl pak překročen po aplikaci maximální doporučené dávky. U třetiny CBD olejů byl problematický také skutečný obsah CBD, respektive kyseliny kanabidiolové, s ohledem na výrobcem doporučené dávkování.

O dopadech výzkumu informoval ředitel ICCI Pavel Kubů: „Spojili jsme se se všemi výrobci testovaných přípravků sdělili jim své závěry a zároveň nabídli pomoc při optimalizaci kontroly kvality. Seznam produktů, které splnily zákonem stanovená kritéria a normy, byl zveřejněn na webových stránkách PFC International a jsou tedy přístupné všem zájemcům. Organizace na ochranu pacientů sdružené v Mezinárodní koalici uživatelů léčebného konopí obdržely informace o kvalitě nabízených olejů. Seznam výrobků hodnocených jako vhodné ke konzumaci je k dispozici na webu ICCI v sekci Tiskové zprávy.“

You can Share this: