OSN prohlásila konopí za legální lék

Toto rozhodnutí by mohlo ovlivnit životy milionů pacientů

Hlasování zasedání OSN v prosinci 2020 přineslo historický výsledek: členské státy vyřadili konopí se seznamu nejnebezpečnějších narkotik světa, nevhodných na léčebné použití. Zatím co hlasování bylo poměrně těsné – 27 pro, 25 proti, 1 se zdržel – ze států Evropské unie bylo proti pouze Maďarsko.

Protože v souvislosti s hlasováním spatřilo světlo světa mnoho mylných výkladů, bude dobré začít krátkým objasněním. Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961 má čtyři seznamy pro zařazení kontrolovaných látek – tedy látek klasifikovaných jako narkotika. Převážná část kontrolovaných látek je zařazena na seznam I., zatím co seznam II. obsahuje pouze několik opiátů, pokládaných za méně nebezpečné, například kodein. Seznam III. obsahuje vybrané léčebné přípravky odvozené z látek na seznamu I. a II. Z hlediska rozhodnutí je důležitý seznam IV.: zde jsou uvedeny ty látky ze seznamu I. jejichž léčebné hodnota není uznávána. Na tomto seznamu bylo konopí uváděno 60 let, což důkladně zkomplikovalo spuštění programů využití marihuany pro léčebné účely. Na základě výsledku hlasování bude teď konopí z tohoto seznamu vymazáno, to znamená, že OSN po 60 letech konečně uznala jeho léčebné účinky.

Proč přišla změna právě teď

Po celá desetiletí jsou k dispozici rozsáhlé vědecké důkazy o příznivých zdravotních účincích konopí a bezpočet pacientů informovalo o dobrých výsledcích s jeho užíváním. Bylo zjištěno stále více případů, kdy se konopí ukázalo jako jediný účinný lék. Výsledkem těchto zjištění a zkušeností bylo zahájení programů používání konopí pro léčebné účely, ale úmluvy OSN tvrdohlavě přetrvávaly. Průlom přinesla Komise pro drogovou závislost (ECDD) Světové zdravotnické organizace (WHO), která v letech 2017 až 2018 svolala nezávislé vědce, aby přezkoumali důkazy, týkající se konopí, jeho účinných látek a derivátů. Jako výsledek tohoto výzkumu zaslala ECDD v lednu 2019 OSN návrh na úpravu úmluvy. Její cílem bylo aktualizovat Úmluvu z roku 1961 tak, aby lépe odrážela současný stav vědy a aby byla regulace jednodušší a transparentnější. ECDD zformulovala následující návrhy:

  • Povolit lékařské využití konopí a konopné pryskyřice, THC a jeho izomerů na základě úmluvy OSN.
  • Vyřadit výtažky a tinktury z konopí ze seznamu kontrolovaných přípravků.
  • Zapsat všechny formy THC do seznamu přípravků pro léčebné použití.
  • Na základě výzkumu je zbytečné, aby CBD (kanabidiol) podléhal předpisům OSN o drogách, protože jeho užívání je bezpečné.
  • Vyřadit přípravky s obsahem THC nižším než 0,2 %, především přípravky obsahující CBD (CBD oleje získané z konopí), z regulace OSN pro drogy.

ECDD shrnula výsledky výzkumu následovně: „Důkazy, předložené komisi, nepoukazují na to, že konopí a konopné pryskyřice mají podobné škodlivé účinky, jako jiné přípravky, uvedené na seznamu IV. Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961. Kromě toho přípravky z konopí prokázaly terapeutický potenciál v případě bolesti a jiných stavů nemoci, například

u léčby epilepsie a křečových záchvatů souvisejících s roztroušenou sklerózou. V souladu s výše uvedeným je nutné konopí a konopné pryskyřice klasifikovat tak, aby klasifikace zabránila škodám, způsobeným konopím, ale aby současně nebránila přístupu ke konopí, výzkumu a vývoji, souvisejícímu s používáním konopí pro léčebné účely.”

Z doporučení WHO je nejdůležitější to první, protože právě ono umožňuje používání konopí pro léčebné účely ve všech členských státech. Vítězství vědy nad desetiletí zkostnatělou politikou můžeme tedy považovat za obrovský výsledek, který milionům nemocných otevřel cestu k lékařskému využití konopí. Teď je už jenom na jednotlivých krajinách, zda možnost využijí a spustí svůj program používání konopí pro léčebné účely. Balík návrhů WHO by se beze zbytku splnil, pokud by byly přijaty všechny body, ale další otázky byly odmítnuty. Ty jsou ale ohledně celku mnohem méně důležité, než otázka používání konopí pro léčebné účely.

Dilema a nedorozumění kolem CBD

Nejvíc mylných výkladů a nedorozumění vyvolaly spory kolem CBD. V tomto okruhu otázek se hlasování neuskutečnilo ani o jednom bodu, to znamená, že se nezrodilo rozhodnutí o tom, zda se má úmluva OSN týkat přípravků, obsahujících čistě CBD. Je však stále méně pravděpodobné, že by CBD bylo zařazeno na seznam kontrolovaných látek. Několik dní po zasedání OSN Evropská komise, opíraje se o stanovisko Soudního dvora EU, rozhodla, že CBD není droga, takže by měl mít možnost stejného volného pohybu v rámci EU, jako kterýkoliv jiný legální produkt. I když se toto rozhodnutí týká pouze Evropské unie, je nepravděpodobné, že by se teď v OSN zrodilo jiné rozhodnutí. Na prosincovém zasedání bylo přijato rozhodnutí o olejích CBD vyrobených z konopí, s hodnotou THC nepřesahující 0,2 %: členské státy neodhlasovali zrušení mezinárodní kontroly těchto produktů. To však neznamená, že odteď budou CBD produkty na rostlinné bázi podléhat zákazu.! V případě olejů CBD, prodávaných na jiné, než léčebné účely, pro kosmetické a jiné přípravky to neznamená žádnou změnu. Pouze pro léky na bázi CBD – jako Epidiolex nebo CannEpil – stanovuje rozhodnutí mezinárodní regulaci, obsahují-li THC. Pokud by většina členských států hlasovala za, mezinárodní regulace by se netýkala CBD léků s obsahem THCmenším než 0,2%. Celkově lze tedy bilanci hlasováni v OSN považovat za pozitivní, v následujících letech bude třeba provést pouze jemné doladění.

You can Share this: