Pacienti ve Švýcarsku se snáze dostanou ke konopí

Na podzim loňského roku jsme informovali o tom, že Národní rada Švýcarska – tedy dolní komora zákonodárného sboru – pokusně schválila prodej místního, organicky pěstovaného konopí, jako test plné legalizace. Dolní komora v prosinci 2020 šla ještě dál a přijala návrh Federální rady na usnadnění přístupu k léčebnému konopí.

Změny mohou vstoupit v platnost, budou-li schváleny také horní komorou. Podstatou pozměňovacího návrhu je, že od nynějška k získání konopí není bezpodmínečně nutné „výjimečné povolení“ na základě rozhodnutí vládního úředníka, postačuje lékařské doporučení a recept. Tato změna zákonu je bezpodmínečně nutná pro rozšíření okruhu pacientů, kteří budou mít přístup ke konopí. V současnosti vláda povoluje používání lékařského konopí ročně přibližně třem tisícům pacientů, což zcela jistě nepokrývá okruh těch, kteří ho potřebují. Jörg Mäder, poslanec za Liberální stranu zelených, označil současný systém za drahý a časově náročný, důsledkem čeho značná část pacientů z důvodu absence lepší možnosti vyhledá ilegální trh. Ačkoli to pozměňovací návrh umožňoval, dolní komora neodsouhlasila návrh na domácí pěstování pacienty. Balík obsahoval také dvě zpřísnění – konkrétně zákaz kouření konopí a povinnost pacientů neustále mít u sebe lékařský předpis – dolní komora však tato zpřísnění nepovažovala za nutné.

V parlamentní rozpravě byla projednávaná i otázka vysoké ceny, ale nezrodilo se rozhodnutí v souvislosti s mírou náhrady nákladů pacientům v budoucnosti. Švýcarský návrh přihlížející na zájmy pacientů by mohl být jedním z prvních pozitivních výsledků rozhodnutí OSN z listopadu 2020 o přesunutí konopí na seznam léčivých drog.

You can Share this: