Pět tisíc šťastlivců ve Švýcarsku si může legálně koupit trávu

Příprava legalizace konopí ve Švýcarsku dorazila do další fáze. Od 15. května bude mít možnost legálního nákupu a užívání těch 5000 osob, jejichž přihláška do státního pokusného programu byla pozitivně posouzena.

Podmínkou účasti bylo, aby žadatel byl občan Švýcarska, který dovršil 18 let, který je podle vlastního přiznání uživatelem konopí. Dále musel dát souhlas ke státnímu monitorování a omezení konzumace. Švýcarská vláda v tiskové zprávě zdůraznila, že program umožňuje vědecké posouzení účinků konopí na zdraví a na spotřebitelské zvyklosti. Dalším cílem výzkumu je změřit dopad na místní nelegální trh s drogami, jakož i na ochranu mladých lidí a na veřejnou bezpečnost, i když se to u několika tisíc legálních spotřebitelů zdá být přehnaným očekáváním.

Několik slov o konopí, použitém ve výzkumu a o maximální dávce, kterou lze na osobu konzumovat: uchazeči si budou moci koupit konopí obsahující maximálně 20% THC, budou mít tedy přístup také k výslovně silným odrůdám. Odrůdy vyvinuté pro ně musí splňovat vysoké kvalitativní požadavky a musí pocházet z ekologického pěstování. Měsíčně mohou konzumovat maximálně 10 gramů čistého THC, což v případě odrůdy s obsahem THC 20 % představuje 50 gramů. Nesmí konzumovat konopí na veřejném místě a s riziky spojenými s užíváním je musí obeznámit stanovený, kvalifikovaný personál. Uživatelé s povolením musí jednou ročně informovat Federální úřad pro veřejné zdraví o množství zakoupeného produktu a zaznamenat výsledky také do výzkumné zprávy. Porušení předpisů má za následek okamžité vyloučení.

You can Share this: