Pilotní testy

Vývoj testů na THC

Stále nový vývoj v konopné politice vede i k inovacím testů na drogy. Dnes již nestačí prokázat přítomnost THC v lidském organismu, ale musí se dokázat i to, zda je dotyčný pod vlivem této látky, resp. zda dosáhl jisté úrovně THC v organismu. Může technika dostát těmto novým požadavkům?

Vývoj znalostí o konopí vedl nejen v západních státech ke změně pohledu na tuto problematiku. O dekriminalizaci konopí a jeho užívání pro lékařské účely se hovoří už i v Kolumbii, Maroku, Alžírsku, ba dokonce i v Íránu. Policie se musí vyrovnávat se změnou zákonů. Pokud už není užívání konopí trestným činem, nemá žádný smysl zjišťovat, zda někdo kouřil marihuanu třeba před dvěma týdny. Je to důležité například tehdy, pokud se stane nehoda pod vlivem drog. I pro uživatele léčebného konopí je důležité, aby test neprokazoval přítomnost THC, jež bylo požité večer předtím a jehož účinek následujícího rána (poté co pacientovi dopřál celou noc kvalitního spánku) už zcela odezněl. Tato otázka je velmi aktuální, protože například v Coloradu, kde bylo užívání konopí zcela legalizováno, stoupl v nedávné minulosti počet smrtelných dopravních nehod, a kde chtěli pachatelům nehody prokazovat užití konopí, ačkoli se na nich viditelně žádný vliv THC neprojevoval.

Dříve se z testů dal vyčíst obsah 11-karboxy-THC v těle, což je metabolit tetrahydrokanabinolu, který sice prokazuje užití konopí, ale v našem těle zůstává i měsíce. Dnes mohou být testy rozšířené i o další metabolity THC, které odhalí užití konopí v nedávné době. Zjišťování 11-karboxy-THC v těle může být užitečné při naprostém zákazu užívání konopí, ale nevypovídá nic o tom, zda je člověk pod vlivem aktuálně. K tomu ještě vědci zjistili, že tělo odbourává jinak THC a jinak alkohol a při dokazování jejich přítomnosti a působení v těle nemohou být využívány stejné metody měření.

Vliv užití konopí na schopnost řízení je sám o sobě sporný. Americký Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy zveřejnil v roce 2015 výsledky studie ze státu Virginie, jež došla k závěru, že uživatelé konopí se stávají účastníky dopravních nehod stejně často jako střízliví řidiči.

Téměř současně však uvedl Výbor pro dopravní bezpečnost ve státě Washington, že užívání konopí zdvojnásobuje riziko smrtelných dopravních nehod.  K objasnění těchto protichůdných závěrů pomohlo coloradské ministerstvo dopravy, které uvedlo, že při smrtelných dopravních nehodách v loňském roce bylo zjištěno, že ti řidiči, kteří měli pozitivní test na užití THC, zároveň konzumovali i alkohol. Z toho vyplývá, že v případě dopravních nehod se z konopí často dělá obětní beránek.

Ve státech, kde legalizace proběhla nebo se připravuje, se momentálně rozdílně přistupuje k tomu, zda již minimální hodnota 5 ng/ml metabolitu THC ovlivňuje schopnost řídit vozidlo, nebo jen svědčí o tom, že řidič před jízdou konopí požil, ale tato hodnota stále nemá žádný vliv na jeho kognitivní schopnosti. Někteří odborníci tvrdí, že dokazování obsahu metabolitů THC v krvi je zavádějící, jelikož jejich odbourávání začíná sice již při samotném požití, avšak hodnota může zůstat nad 5 ng/ml i po několik dnů. Průlom se čeká od nového testování ze slin, které probíhá v Coloradu. Pokud tato metoda nabídne přesnější výsledky, spor o řízení pod vlivem THC může skončit – a stejně jako u sondy na alkohol bude možné bezpečně prokázat, kdo má negativně ovlivněné řídící schopnosti a kdo ne.

You can Share this: