Pouhá jedna dávka CBD snižuje krevní tlak

CBD dokáže snižovat krevní tlak při stažení srdečního svalu, jemuž se odborně říká systolický tlak. Podle studie zveřejněné v magazínu JCI Insight je kanabidiol dokonalou přírodní alternativou pro prevenci a léčbu chorob oběhové soustavy, neboť není psychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Výzkumný tým z Univerzity v Nottinghamu porovnával u devíti zdravých dospělých mužů účinky jedné dávky 600 mg CBD s účinky placeba. V průběhu výzkumu byly sledovány základní parametry oběhové soustavy – krevní tlak, rychlost a rytmus srdečního tepu, objem srdcem pumpované krve a oběh krve v pokožce.  Všechny hodnoty byly měřeny v klidu i během zátěže a po ní. Ukázalo se, že už jedna dávka CBD snižuje systolický krevní tlak měřený v torrech neboli milimetrech rtuťového sloupce o 5mm Hg, přičemž tento jev byl pozorován jak v klidu, tak při zátěži. Kromě toho bylo zjištěno, že se průměrný tep snížil o pět úderů za minutu a klesl i průtok krve srdečními komorami. Autoři studie se domnívají, že pozorované účinky CBD souvisejí se schopností látky mírnit bolest a podporovat hojení.

Pozitivními účinky CBD na krevní oběh se v minulých letech zabývalo také několik dalších výzkumných programů. Studie z roku 2013 například prokázala, že CBD rozšiřuje cévy a brání jejich ucpávání, neboť reguluje krevní tlak pomocí zvýšení průtoku krve. Snižování krevního tlaku by tedy mohlo být další rozsáhlou oblastí možného využití léčebných účinků CBD. Podle nejnovějších statistik zemřou jen v Evropě každý rok následkem chorob oběhové soustavy až tři miliony osob, což představuje 45 procent všech úmrtí. K potvrzení, že by právě CBD mohlo tuto epidemii zastavit nebo alespoň zpomalit, je nicméně třeba dalšího zkoumání.

You can Share this: