Přirozené konzervování potravin s CBD

Už jsme si docela zvykli, že každý měsíc je objeven nový příznivý účinek kanabidiolů (CBD). Je ale poměrně neobvyklé, že teď se nenašla nová oblast použití v medicíně nebo v kosmetice, ale v potravinářském průmyslu.

Floridští vědci totiž zjistili, že CBD můře fungovat i jako konzervační látka. Provedli pokus, ve kterém CBD olej, natřený na ovoce, fungoval jako konzervant, který brání kvašení a plesnivění. Není to zcela nový objev, vždyť antibakteriální a protiplísňový účinek CBD byl známý i dosud. Současný výzkum však poskytl nové údaje o těchto vlastnostech. Studii na toto téma vědci Potravinářské laboratoře Fakulty buněčné biologie, mikrobiologie a molekulární biologie Univerzity v Jižní Floridě uveřejnili v časopise Postharvest Biology and Technology.

Jak si máme představit takovýto způsob konzervování? Vědci natřeli čerstvě sklizené jahody CBD olejem. Pak je osm dní skladovali při teplotě 1°C, následně po dalších osm dní při teplotě 10°C . CBD olejem ošetřené jahody hodnotili na základě vzhledu a mikrobiálních vlastností. Vědci zjistili, že CBD olej účinně pomáhá zachovat vizuální vzhled jahod v porovnání s jahodami, které nebyly ošetřené CBD. Kromě toho, že olej bránil kvašení a růstu plísně na ovoci, takto ošetřené jahody si lépe zachovali všeobecnou kvalitu. Antimikrobiální vlastnosti CBD už byly prokázány předchozími výzkumy. Australská studie, zveřejněná v červnu 2020 ukázala, že CBD ničí bakteriální kmeny, které jsou rezistentní i vůči známým antibiotikům, a účinně tak léčí jednotlivé infekce. Bakterie se ani po dvaceti dnech nestaly rezistentními na CBD, i když po takovéto době jsou už vůči antibiotikům zpravidla rezistentní. Když už uvažujeme použít CBD ke konzervování ovoce, možná by stálo za to uvažovat o plnospektrálním oleji, protože i jiné kanabinoidy již prokázaly svoji účinnost v boji proti bakteriím. Máme zde na mysli především kannabigerol (CBG), který podle studie, publikované v lednu 2020, dokáže bojovat s jednou z nejnebezpečnějších bakterií, známou z nemocničních nákaz, s bakterií MRSA. Zdá se, že z kanabinoidů může hodně profitovat i potravinářský průmysl.

You can Share this: