Příznivé fyziologické účinky CBD

Lze jej efektivně použít v mnoha oblastech 

CBD, na rozdíl od nejznámějšího kanabinoidu THC, nemá psychotropní účinky. Nenavozuje euforii ani pocit sjetí, ale napomáhá tělu efektivněji využít svoje vlastní kanabinoidy. Uživatel se nemusí obávat psychotropních nebo vedlejších účinků, ani porušení zákona. Popularitu CBD stupňuje i skutečnost, že je snadno dostupný, rovněž jako nezávislé studie a lékařská doporučení.

Protizánětlivý, protibolestivý účinek

Protikřečový a protizánětlivý účinek oceňuje mnoho sportovců. Byl klasifikován jako jeden z nejúčinnějších prostředků pro léčbu zánětlivých příznaků, bolesti a příznaků fyzické zátěže, se kterou se vrcholoví sportovci pravidelně potýkají. Podle zpětné vazby pacientů CBD eliminuje snížené zásobování krví při kornatění cév, působí jako silná protikřečová a protizánětlivá látka.

Jeho protibolestivý účinek je také velmi dobře měřitelný, zejména v případě chronické bolesti u starších pacientů, kterou lze významně snížit u rakovinových onemocnění, neuropatických bolestí, roztroušené sklerózy, epilepsie nebo Parkinsonovy choroby. CBD totiž zabrání tělu vstřebat anandamid, potřebný k potlačení bolesti, jehož zvýšená hladina v krvi snižuje míru boleti.

Poruchy spánku

Většina poruch spánku jsou duševní poruchy spánku, které ve velké míře souvisí se stresem. V pozadí psychických poruch spánku stojí aktuální, dávný, nebo třeba i neustále prožívaný stres. Výzkumy ukázaly, že osoby užívající CBD déle spí, spánek přerušují kratší doby bdělosti nebo neklidu, proto z důvodu příznivého účinku spánku na psychiku stále víc lidí volí alternativní způsob léčby a dává přednost CBD oleji před různými chemikáliemi. Porucha spánku je jednou z nejčastějších civilizačních nemocí, podle měření v evropských krajinách se s ní už setkalo přibližně sedmdesát procent lidí. Studie ukázala, že mnozí nepřetržitě trpí nepříjemnými příznaky poruch spánku, nebo nespavosti. Nedostatek spánku způsobuje únavu a ospalost, negativně ovlivňuje náladu, paměť, soustředění, může vést k depresím, zhoršuje pracovní výkon a zvyšuje riziko nehody. Pravidelně užívané prášky na spaní paradoxně poruchy spánku dále zhoršují. CBD oleje účinkují na cykly spánku-bdělosti ve dvou fázích, nízké dávky mají aktivační účinek, při vyšších dávkách CBD podporuje spánek. Podle výsledků menších výzkumů, prováděných na zdravých dobrovolnících: vlivem větší dávky CBD (600 mg/den) strávili účastníci výzkumu více času spánkem, Ještě i vlivem poměrně nižších dávek (160 mg/den) strávili dobrovolníci, kteří si stěžovali, že nedokážou usnout, nebo déle spát, víc času spánkem. Dobrovolníci, kteří se zúčastnili výzkumu a dostávali CBD, informovali o tom, že déle spí, s kratší dobou bdělosti nebo neklidu. Užívání CBD mělo vliv i na zapamatování si snů a účastníci na druhý den nehlásili pocit „opice”.

Odbourávání stresu

Stres je nutnou součástí našeho života, je základem vývoje, změny, ale bez ohledu na to v dnešním uspěchané době potřebujeme také vědomé odbourávání stresu. Existuje spousta technik k odbourávání stresu, relaxace, meditace i sport může pomoct odbourat každodenní stres, ale pro mnohé je to i tak těžké, doporučované metody se jim v případě větší zátěže nedosvědčili. Větší změny v našem životě představují stresující faktor, mohou nás ochromit, ale když stres udržíme pod kontrolou, mohou v nás dokonce indukovat vývoj, nezvládnuté napětí je totiž v mnoha případech živná půda pro nemoci. Vědci dospěli k závěru, že CBD je zvláště účinný při léčbě duševních poruch, doporučovaný je v případě schizofrenie, sociální úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, úzkosti, bipolární poruchy, posttraumatické stresové poruchy a Tourettova syndromu.

Z mnoha možných oblastí využití příznivých účinků CBD jsou úzkostné poruchy vedle poruch spánku snad nejběžnější oblasti použití. Psali jsme již o vědeckých výzkumech, které odhalily nejdůležitější účinky CBD na tlumení úzkosti. První výzkum, který lze nazvat průkopnickým, pochází z roku 1982, brazilský profesor Antonio Waldo Zuardi v něm objasnil, že CBD účinně odbourává úzkost, vzbuzenou THC a prohlubuje doprovodní psychoaktivní účinky euforie. Část účastníků výzkumu vedle 0,5 mg THC na kilogram tělesné hmotnosti dostávala také 1 mg/kg kanabidiolu. Brazilští vědci v roku 1990 a 1994 na myších testovali úzkost tlumící účinky CBD – teď už bez přítomnosti THC. Pro svůj experiment použili takzvaný test EPM, který je podle nejnovějších vědeckých poznatků jednou z nejúčinnějších metod diagnostikování úzkosti. Pod vlivem léků proti úzkosti, považovaných za účinné, se myši odváží vyjít z bezpečného prostoru na prkna, ale nepodstupují nadměrná rizika. Výzkumy ukázaly, že CBD podávaný ve správném množství, účinkuje přesně tak, to znamená, že účinné snižuje úzkost u zvířat. Stejná výzkumná skupina v roku 1993 provedla i testy na lidech, které v roce 2011 zopakovala s přísnější metodikou. Zkoumali, zda CBD snižuje úzkost z veřejného projevu u osob s diagnostikovanou sociální fobií. Výsledky mluví samy za sebe a v posledních letech si uznávané vědecké časopisy všimli možností, které CBD ukrývá.

You can Share this: