Reklasifikace konopí po šedesáti letech

Mohou být odstraněny všechny překážky bránící léčebnému použití

Loni v červnu začala Odborná komise pro drogové závislosti (ECDD) Světové zdravotnické organizace (WHO) přezkoumávat konopí a jeho deriváty. Jejich práce nemohla skončit příznivěji: návrh by reklasifikoval většinu forem a účinných složek konopí a zařadil je do I. seznamu kontrolovaných látek, což by umožnilo jejich použití pro lékařské účely na celém světě.

To, že současná regulace je zastaralá, nic nedokazuje lépe než skutečnost, že dvě třetiny států USA, víc než deset evropských zemí a bezpočet zemí od Latinské Ameriky po Oceánii navzdory domluvám našly způsob, jak zpřístupnit konopí pro lékařské účely. Proces se zrychlil za posledních deset let a počet zemí, které povolí konopí pro léčebné použití, z roku na rok i nadále roste. Navrhované změny úmluvy OSN o drogách usnadní všem státům začlenění konopí pro léčebné použití do systémů zdravotní péče, ale zjednoduší se také vědecký výzkum.

Pro léčebné použití

V úmluvě na seznamu IV., v nejpřísněji regulované skupině, jsou oficiálně uvedeny materiály a rostliny, které nemají léčebný účinek. Kromě jiného zde najdeme heroin a jiné deriváty opioidů, ale absolutně nepochopitelným způsobem také konopí a konopné pryskyřice.
Absurdní klasifikace však už nebude platit dlouho!

Podívejme se, jaké reklasifikace přesně ECDD navrhla ve své zprávě:

– Přeřazení konopí, konopné pryskyřice, THC a jejich izomerů do seznamu I. úmluvy OSN o narkotických drogách, tedy povolení jejich léčebného použití.

– Vyřazení výtažků a tinktur konopí ze seznamu I. úmluvy OSN, tedy aby jejich prodej a používání nepodléhal regulaci OSN.

– Vynětí všech forem THC z úmluvy z roku 1971. To podstatně zjednoduší regulaci konopí.

– Na základě testů není nutné zahrnout CBD (kanabidiol) do žádného ze seznamů úmluvy, neboť jeho použití je bezpečné.

– Zařazení přípravků s obsahem THC nižším než 0,2 %, především přípravků s obsahem CBD (CBD oleje vyrobené z konopí) je rovněž neodůvodněné.

ECDD shrnula výsledky testů následovně: „Důkazy, předložené komisi, nepoukazují na to, že by konopí a konopná pryskyřice měly škodlivé účinky, podobné přípravkům, uvedeným na seznamu IV. jednotné úmluvy o narkotických drogách 1961. Navíc přípravky z konopí prokázaly terapeutický potenciál při tlumení bolesti a ošetřování jiných zdravotních stavů, jako je epilepsie spojená s roztroušenou sklerózou a křeče. V souladu s výše uvedeným má být konopí a konopná pryskyřice klasifikována tak, aby se předešlo škodám způsobeným užíváním konopí a aby se zároveň nebránilo léčebným účelům, výzkumu a vývoji, souvisejícím s konopím.

Globální přednosti

Zveřejnění návrhů však nemusí nutně znamenat jejich přijetí. O přijetí musí rozhodnout členské státy OSN prostou většinou hlasů. Vzhledem k tomu, že doporučení WHO byla zveřejněna s dvouměsíčním zpožděním, datum hlasování se stalo nejistým, ale v optimálním případě by se mohlo konat na schůzi Komise OSN pro narkotika (CND) v roce 2019. Odborníci očekávají, že doporučení budou přijata.

„Tyto návrhy byly nevyhnutelné a po schválení Výborem OSN pro narkotika globálně přispějí k veřejnému zdraví. Neočekáváme, že CND bude hlasovat proti doporučením, protože se jedná o odborníky, kteří se na tuto problematiku dívají striktně z vědeckého hlediska“ – řekl Dr. Pavel Pachta, bývalý zástupce tajemníka Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB).

Další důležitou výhodou úpravy úmluvy OSN je usnadnění vědeckého výzkumu. Látky, uvedené na seznamu I., mohou být použity nejen pro léčebné účely, ale mohou být také předmětem vědeckého výzkumu i bez složitého postupu při podávání žádostí.

Díky zjednodušenému postupu podávání žádostí lze na celém světě provádět mnohem více výzkumů a očekává se, že na výzkumy bude možné použít kvalitní, přesně definované vzorky s profilem kanabinoidů. Dnes většina výzkumů, zaměřených na příznivé léčebné účinky konopí, probíhá ve Spojených státech, ale reklasifikace dodá nový impuls výzkumům na celém světě, a tak pravděpodobně poznáme nové důležité léčebné vlastnosti a účinky konopí a jeho účinných látek.

 

 

You can Share this: