Rostlinní spojenci

Místo opiátů kratom a konopí

Vlivem opiátové krize, která zachvátila USA, miliony uživatelů přecházejí na mnohem méně riskantní alternativy. Vedle konopí i další rostlina, kratom, nabízí mnohým osvobození ze zajetí analgetik a heroinu Vláda místo toho, aby proces podpořila a regulovala, opět uvažuje o nefunkčním zákazu.

Ve Spojených státech na předávkování opiáty ročně umírá přibližně padesát tisíc lidí a toto číslo během uplynulých pěti let prudce stoupá. Tento proces má několik složek. Na jedné straně se heroin opět stal populárním, ale dealeři ho často nahrazují nebo míchají s mnohem silnějším fentanilem, což může být smrtelná kombinace. To je však jen jedna stránka předávkování. Ze zhoršení situace mnozí obviňují lékaře, kteří často i v neodůvodněných případech předpisují siná analgetika s obsahem opiátů, kterých musí pacient k dosažení stejného účinku brát stále větší množství, a tak mnohé přivede k užívání heroinu nebo fentanilu. Jelikož užívání opiátů představuje vždy vysoké riziko, je klíčově důležité nalézt méně nebezpečné alternativy, které mohou být uspokojivou volbou jak pro uživatele drog, tak pro pacienty Můžeme nabídnout hned dvě takovéto rostliny, díky politické krátkozrakosti jsou obě zakázané.

 

Snižování rizik trochu jinak

Končí už doby, kdy „snižování rizik“ znamenalo jenom výměnu jehel, pokoj pro užití drogy, výměnu a sběr nástrojů pro aplikaci drog.  Díky výzkumům, osobním zkušenostem a progresivním politickým rozhodnutím je dnes už jasné, že konopí může hrát v řešení opiátové krize alespoň takovou roli, jako sterilní jehly v omezení šíření viru HIV.  Stačí jen zmínit, že v těch státech USA, kde je používání konopí na léčebné účely povolené, klesl počet smrtelných předávkování opiáty v průměru o 25 %. Z dotazníků vědců a z osobních rozhovorů se můžeme také dovědět, že velká většina pacientů trpících silnými bolestmi je produktivnější a sociálnější v případě používání konopí a pociťuje mnohem méně vedlejších účinků, než když bolesti tlumí opiáty.  Politika však fakty dohání jen pomalu: prozatím jsou ve výjimečné situaci pacienti, kteří mají možnost vyměnit své léky s obsahem opiátů na recept za konopí, předepsané na recept, případně ve státních obchodech s konopím vyexperimentovat nejvhodnější druh. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo téměř jisté, že v rozšíření náhradního používání jiné, rovněž staletí používané rostliny, vláda nebude vidět neopakovatelnou možnost, nýbrž neodkladný úkol pro polici.

 

Přírodní lék na zmírnění bolesti a zlepšení nálady

Rostlina původem z Jihovýchodní Asie se už celá staletí používá jako mírný stimulant a na posílení imunity, ve větších dózách pak na zmírňování bolestí a jako sedativum. Její používání se v minulém desetiletí rozšířilo i v západním světě, hlavně když bylo zjištěno, že se váže na opioidní receptory a účinně tlumí touhu po opiátech, zatímco její účinky a vedlejší účinky jsou mnohem slabší, než u opiátů. Prakticky to znamená, že pravidelný uživatel opiátů – například závislý na heroinu – dokáže kratomem tlumit bolesti a touhu, provázející abstinenci tak, že přitom nebude utlumen sedativy a zůstane po celý den aktivní. Navíc u kratomu se ani tolerance nevyvíjí tak rychle, takže není třeba brzy zvyšovat dávku. A i kdyby byla dávka zvýšená, se smrtelným předávkováním lze sotva počítat – pokud není míchán s jinými látkami. Takže kratom můžeme vedle konopí zhruba považovat za druhého důležitého spojence v boji s opiáty. Problém je jenom v tom, že v současnosti se zdravotními účinky kratomu zabývá velmi malý počet výzkumů. Není se tedy co divit, že rostlina v žádně formě neúčinkuje na seznamu povolených léků a tak ji lékař ani nemůže předepsat.  Proto uživatelé, jelikož nemají žádnou lepší možnost, po samodiagnostice a internetovém samovzdělávání z nabídky různých internetových obchodů seženou prášek z listů a koncentráty, a pokoušejí se sami nastavit si správnou dávku. Nicméně zpráva se i tak šíří a experimentujících je hojný počet: podle odhadů přibližně tři až pět milionů Američanů pravidelně užívá kratom a podle jedné studie z roku 2017 dvě třetiny z nich ním nahrazují heroin, nebo analgetika na lékařský předpis. Tedy i podle opatrných odhadů nejméně dva miliony Američanů našlo východisko z bludiště opiátů, což už i samo o sobě je důvod k oslavě. Vláda však uvažuje jinak.

 

Strach je špatný rádce

Když miliony lidí začnou užívat nějakou novou věc, dá se říct, že jde o typickou reakci, když vláda nezvažuje motivaci užívání a přednosti rozhodnutí, ale naopak začne budit paniku a dojem smrtelného nebezpečí. Z jedné strany je to pochopitelné, vždyť zhruba 2 % Američanů užívá úplně legálně kratom tak, že o jeho zdravotních účincích a rizicích víme pouze z osobních zkušeností. Pravda je také, že užívání kratomu není bez rizika: pravidelné užívání může vést k závislosti (ačkoli se nedá ani porovnat se závislostí na opiátech), může vést k nechutenství a zhoršovat kvalitu spánku. Podle výsledků některých výzkumů nepříznivě ovlivňuje schopnost učit se a paměť, ve výjimečných případech může způsobit i onemocnění jater.  Nad riziky samozřejmě nesmíme přimhuřovat oči, americké vlády však dávají na situaci nejhorší odpovědi. Jako první se pokusila obchod s rostlinou zakázat Obamova vláda v roce 2016, ale řada odborníků a spolků pro ochranu zájmů kladla odpor. Ústup byl ale jenom dočasný: Na konci roku 2018 Protidrogový úřad USA (DEA) už označil za jisté, že kratom bude zařazen na seznam nejnebezpečnějších ilegálních přípravků; otázkou podle nich bylo jenom kdy. V době darknetu a designérských drog zodpovědný člověk nemůže myslet vážně, že zákazem lze zlikvidovat poptávku po drogách, nebo snížit rizika provázející jejich užívání. Namísto toho, aby byl dostupný v určených obchodech, byť i pod lékařským dohledem, po zákazu budou o přízeň uživatelů vzájemně bojovat pěstitelé na černém trhu a tajné laboratoře.

Nový trh pro zločinecké organizace

Ten, kdo zná zákonitosti drogového trhu, dokáže přesně předpovědět, že zařazení kratomu na seznam zakázaných látek bude mít mnohem víc negativních než pozitivních výsledků. Po zákazu se několik milionů uživatelů sotva změní šmahem čarovného proutku v abstinenty, protože svoje bolesti budou muset i nadále nějak tlumit.  Někdo jistě bude mít možnost přejít na používání konopí, předepsaného lékařem, ale část současných uživatelů bude nucena chtě nechtě vrátit se k opiátům, jiní si budou kupovat kratom i nadále, už ilegálně.  Místo v současnosti legálně fungujících obchodů převezmou zločinecké organizace, od kterých lze jen stěží očekávat prosazování aspektů ochrany spotřebitele. Laboratorní analýzy už i teď odhalili vzorky kratomu smíchaného s opiáty – po zavedení zákazu to bude pravděpodobně běžná záležitost, protože obchodníci vždy prodávají nejsilnější druhy.  Navíc by byly blázni, kdyby se nepokusili uživatele kratomu převést k užívání opiátů, které pro ně znamenají mnohem větší zisk. Protože jedna účinná dávka kratomu je v porovnání s jinými drogami vysoká – 3 – 14 gramů – obchodníci se budou snažit z jednoho kilogramu zboží získat co nejvíc účinných dávek, a na to je třeba chytračit. V tajných laboratořích se začne s úpravou a zesilováním účinné látky, co umožní obejít seznam zakázaných látek, ale o rizicích budeme vědět asi tolik, jako o neustále se měnících syntetických kanabioidech. Svět by měl považovat za dar, že i rostliny s tak nízkou úrovní rizika mohou pomoct v řešení opiátové krize a ne dát je do rukou zločineckých organizací, aby z ní udělali příšeru. V případě konopí na celém světě začínají přicházet na to, že přísná ale legální regulace je ideální řešení a po uplynutí osmdesáti let by se přípravky na báze konopí pomalu mohli vrátit na police lékáren. Bylo by smutné, kdyby na to v případě kratomu přišli jenom po škodách a zbytečné smrti statisíců, způsobené zákazem.

You can Share this: