S CBD v boji proti závislosti na kokainu

Jedním z nejzajímavějších objevů v souvislosti s kanabidiolem je, že se může stát účinným prostředkem v terapii závislostí, kromě jiného, pokud jde o opiáty. Podlé nové meta-analýzy může poskytnout slibnou terapii i v případě závislosti na kokainu. Samotný pojem meta-analýza poukazuje na to, že sjednocuje výsledky několika vědeckých studií a tak prakticky zvýší odběr vzorek a vyloučí případné chyby. V tomto případě vědci analyzovali 14 studií, ve kterých prováděli pokusy s CBD na zvířatech, kterým byl dávkován kokain. Zjistili, že „CBD pomáhá snížit dávkování kokainu. Kromě toho ovlivňuje stimulaci centra odměny v mozku kokainem a uvolňování dopaminu“. Další výhodou používání CBD je, že snižuje srdeční záchvaty, poškození jater, kontextuální změny paměti a návykové chování způsobené kokainem. Celkově se tedy zjistilo, že CBD je slibnou doplňkovou léčbou závislosti na kokainu. Klinické zkoušky však prozatím zcela chybí. Ty by byly potřebné především k přesnému stanovení účinné dávky u lidí. Během testů na krysách byly použity různé dávky CBD od 10 do 20 mg/kg. Výzkumy se lišili také v tom, zda sledovali krátkodobé nebo dlouhodobé účinky, respektive, kolik dní sledovali trvání účinků CBD. Dnes ale už tušíme, že mechanismus působení funguje i u lidí a nejen z důvodu podobného fungování. V souvislosti s konopím už proběhly testy, zda dokáže pomoct v léčbě závislosti na cracku a byla v něm zjištěna významná potence: 9 účastníků z 10 se povedlo pomocí konopí snížit množství užívaného cracku.

You can Share this: