Sedm let v Colorádu

Výsledky legalizace z pohledu trestního práva

Byly už vypracovány početné analýzy zkušeností z legalizace, s kterou jako první přišli Spojené státy. Po mnoha pozitivních zprávách teď představujeme zprávu Ministerstva vnitřní bezpečnosti, která uvádí různé, většinou však pozitivní výsledky.

Colorado a Washington jsou první dva státy, kde v roce 2012 schválili plnou legalizaci konopí a vypracovali detailní model pro její realizaci. Jako první otevřely prvního ledna 2014 obchody s konopím v Coloradu. I navzdory velké zimě a sněhové bouři se před obchody už od brzkého rána tvořily dlouhé řady lidí, kteří si jako první chtěli legálně koupit konopí. Fotografie spokojených zákazníků vstoupily do povědomí veřejnosti jako začátek nového světa. Po více než sedmi letech a dalších patnácti státech se schválenou legalizací bylo na čase shrnout coloradské zkušenosti. Tuto práci teď však neprovádělo některé z výzkumných center, ale Ministerstva vnitřní bezpečnosti státu Colorado (Department of Public Safety). 190 stránková zpráva byla publikována koncem července 2021 a statistický analytik Oddělení trestního práva poskytuje detailní analýzu změn, které nastaly od roku 2014. Shromáždili jsme nejdůležitější zjištění.

Prázdná vězení

Snad nejméně překvapivou změnou je, že počet zatčení souvisejících s konopím výrazně klesl. Poměr zatčení z důvodu držení se v letech 2012 – 2019 snížil o 71 %, což ukazuje, že většina spotřebitelů v Coloradu dnes už není považována za zločince. Vedle toho však došlo k mírnému, 3% nárůstu zadržení z důvodu pěstování konopí, což lze vysvětlit skutečností, že legalizace v Coloradu umožňuje pěstování maximálně 6 rostlin, ale pěstování většího počtu ani nadále není povoleno. Zmírnění rasistické praxe protidrogových vojen je rovněž výsledkem legalizace trhu. Ukazatel rasy v policejních kontrolách se mírně zlepšil, ale na 100 000 osob je poměr zatčení černochů stále dvakrát vyšší ve srovnání s počtem bělochů. Největší ztráty přinesla legalizace zločineckým skupinám. Díky uvolněným kapacitám policie a díky transparentnosti bylo v roce 2017 zlikvidováno čtyřikrát víc zločineckých skupin, než v roce 2009. Následně, v roku 2019 se tento počet vrátil na úroveň roku 2009, což znamená, že prodej konopí na černém trhu je stále méně výnosný.

Dopravní nehody a řízení pod vlivem omamných látek

Negativním dopadem je, že řízení pod vlivem omamných látek v letech 2014 – 2020 stouplo o 120 %. Toto číslo nezharnuje výhradně řidiče, kteří užili konopí, ale i ty, v moči kterých byla alespoň jedna ze zjištěných látek THC. A tady můžeme počítat hned se dvěma omezujícími skutečnostmi. Jednak TCH, jako sloučeninu rozpustnou v tucích, lze v moči prokázat i několik týdnů po užití, není tedy vůbec jisté, že v nehodách, uvedených ve statistice, hrál jakoukoliv roli. A jednak autor zprávy poznamenal, že ve státě Colorado byl ve zkoumaném období zdvounásoben počet policistů, provádějících testy na drogy, což rovněž přispělo k odhalení většího počtu případů. Navíc, pokud se zaměříme výhradně na konopí, a řidiče užívající jiné látky vyloučíme, zaznamenané zvýšení bude výrazně mírnější: počet řidičů, kteří způsobili nehodu a bylo u nich prokázáno výhradně konopí, tedy THC, stoupl ze 6,3 % v roku 2014 na 8,7 % v roku 2020. Dalším důležitým údajem je, že se nezvýšil počet smrtelných dopravních nehod, u kterých byla u řidiče prokázána konzumace konopí.

Legalizace pro seniory

Podle průzkumů vzrostlo užívání konopí u dospělého obyvatelstva. Zatímco v roku 2014 užívání konopí příznalo 13,4 % dotazovaných, tento poměr do roku 2019 stoupl na 19 % a ukazuje výrazné rozdíly v zastoupení jednotlivých věkových skupin. Největší nárůst byl zjištěn u osob nad 65 let, u nichž se užívání konopí ztrojnásobilo, roli tu mohlo sehrát několik faktorů. Jednak se tato skupina v minulosti mohla s menší pravděpodobností setkat s konopím a právě u ní mohl být zákaz a negativní účinky spájené s konzumací odrazující skutečností.

Nejdůležitějším výsledkem je, že nevzrostla konzumace u mladistvých, což bylo potvrzeno několika průzkumy. V oblasti nejznámější Healthy Kids Colorado Survey neprokázal zvýšení konzumace u mladistvých. V roku 2019 přiznalo užívání konopí během uplynulých 30 dnů 20,6 % coloradských teeneagerů, což odpovídá celostátnímu průměru. National Survey on Drug Use and Health neměřil vrchol konzumace u teeneagerů po legalizaci, ale v roku 2013, rok před otevřením obchodů s konopím, konzumace od té doby poklesla přibližně na úroveň roku 2006.

I když nejoblíbenějším způsobem konzumace zůstává kouření, v roku 2019 už 43 % uživatelů mluvilo o konzumaci jídla a nápojů s obsahem konopí a 32 % o používání vaporizátoru. Koncentráty vysoké potence užívala pětina konzumentů.

Počet hospitalizovaných

Počet hospitalizovaných po užití konopí prudce stoupl začátkem 2010. let, v době rozkvětu použití konopí na lékařské účely, ale od roku 2016 stagnuje. Autor zprávy však současně poznamenal, že sledování případů hospitalizace je zvlášť obtížné, protože lékařské odvětví změnilo účetní kódy práve v době otevření obchodů s konopím na rekreační použití v Coloradu. To znamená, že nelze přímo srovnávat současná čísla s čísly před legalizací. Je možné, že některé hospitalizace, které jsou teď hlášeny jako související s konopím, by za ně v minulosti nebyly považovány a naopak. Zatímco počet volání kvůli akutním otravám stoupl, počet hospitalizovaných z důvodu užívání konopí poklesl. V roku 2012 bylo ze 100.000 obyvatelů 222 osob přijato k hospitalizaci, v roku 2019 to bylo už jen 182 osob.

Stoupající daňové příjmy

Vzestup v této oblasti byl nepochybný, protože v roku 2014 měl stát daňové příjmy pouze z prodeje na léčebné účinky. V prvním roku prodeje na rekreační účinky stát vybral na daních 67 milionu dolarů. Toto číslo z roka na rok stoupá, v roku 2020 to bylo už 387 milionů dolarů, což představuje nárůst o 473 %. A k tomu je ještě nutno dodat, že federální zákaz komplikuje život konopným firmám, protože ve většině států jim neumožňuje založit bankovní účet, ani platbu kartou. Národní legalizace, v kterou mnozí doufali, by výrazně podpořila další růst daňových příjmů.

You can Share this: