Sexuální palivo

Konopí zvyšuje počet spermií i orgasmů

O účincích konopí na sexuální život a potenci lze slyšet různé zkušenosti a názory. Ale co o tom říká věda? Podle studií se zdá, že konopí má právem své místo ve zdravém a příjemném sexuálním životě pro obě pohlaví.

Wellness produkty, masážní oleje, lubrikanty na bázi konopí a různé sexuální doplňky s obsahem kanabinoidů naznačují, že konopí příznivě vplývá na ženskost a jde ruku v ruce se sexualitou. Většina zpráv má však anekdotický charakter a výzkumy neposkytují jasný obraz.  Nevyvratitelnou odpověď na otevřené otázky nedokážeme dát ani my, ale nedávné výzkumy nám snad mohou pomoci vytvořit si přesnější obraz o vlivu konopí na sexuální život a plodnost.

Dvojnásobek orgasmů u žen

Studie o účincích konopí na libido u žen byla publikována v odborném časopise Sexual Medicine. Toto je jedna z oblastí, kde dosud panovali spíše anekdotické zprávy a to byl jeden z důvodů, proč se vědci rozhodli shromáždit zkušenosti několika stovek žen. Do studie se zapojilo 373 účastnic, jejichž odpovědi vědci analyzovali v rámci anonymního průzkumu od března 2016 do února 2017. Otázky, položené v průzkumu, se týkali mimo jiné jejich spokojenosti s momentálním sexuálním životem, prožití orgasmu, používání lubrikantů atd. Vědci se účastnic samozřejmě ptali také na užívání marihuany a na to, zda marihuanu užili před stykem. 176 žen z celého vzorku uvedlo, že užívá konopí. 68,5% z nich uvedlo příjemnější sexuální zážitek, 60% zvýšení libida a 53% zvýšení počtu orgasmů. Celkově vědci dospěli k závěru, že užívání konopí před sexem zdvojnásobilo šanci na orgasmus. Vedoucí výzkumu, Dr. Becky Lynn, byla na základě případů, kdy bylo konopí použito na lékařské účely ke tlumení bolesti, zvědavá na to, jak ovlivňuje konopí sexuální život žen, u kterých je soulož zpravidla bolestivá, a tak i prožití orgasmu představuje větší problém. Mechanismus působení však i nadále zůstává nejasný. Roli může hrát účinek konopí tlumící stres, což může zvýšit důvěru a chuť k experimentování. Důležitá může být také úloha kanabinoidních receptorů v regulaci pohlavních hormonů, které konopí aktivuje. V neposlední řadě marihuana často zvyšuje smyslové vnímání, včetně hmatu, vidění, čichu a chuti, což znamená silnější prožitek. Výzkum, navzdory nezodpovězenými dotazům, poskytuje další důkaz, že konopí má pozitivní vliv na sexuální život žen.

 

Vyšší počet spermií

Prožitek je však pouze jedna strana sexuality. Další otázkou je, jak konopí ovlivňuje plodnost. V časopise Human Reproduction byla zveřejněna studie, která zkoumala vztah mezi užíváním konopí a počtem spermií. Studie, vypracovaná na Harvardské univerzitě, se zaměřila na muže, jenž se obrátili o pomoc na reprodukční kliniku, takže výzkum není reprezentativní pro celou populaci. Výsledky však i tak nabádají k zamyšlení. Z předchozích výzkumů víme, že pravidelné užívání velkého množství konopí může snížit produkci spermií. Naopak mírné užívání zvýšilo hladinu testosteronu a produkci spermií. Vědci vyšetřili 662 mužů s nízkou plodností, kteří byli léčeni v Massachusetts v Reprodukčním centru Všeobecné nemocnice, v letech 2000 až 2017. Z účastníků průzkumu mělo 365 respondentů, kteří někdy užili mírné množství konopí, značně vyšší koncentraci spermií (64,7 milionů spermií/ml), než těch 297 respondentů, kteří konopí nikdy neužívali (45,4 milionů spermií/ml). Podle vysvětlení endokanabinoidní systém v organismu hraje roli v plodnosti a jeho mírná stimulace má pozitivní vliv na potenci. Je zajímavé, že se neukazoval velký rozdíl mezi tím, zda někdo byl konzumentem během studie, nebo konopí naposled užil před lety, takže lze mluvit o trvalých účincích. Vědci samozřejmě hodnotili získané výsledky i podle takových kriterií, jako je věk, doba abstinence konopí, kouření, konzumace kávy, alkoholu a užívání kokainu. Protože i v tomto případě věda jenom hádá důvody, vedoucí výzkumu formuluje opatrně: „Tyto nečekané výsledky poukazují na to jako málo toho víme o vlivu marihuany na reproduktivní zdraví“ – uvedl účastník výzkumu Jorge Chavaro a doplnil, že pro objasnění jsou potřebné další výzkumy. Z výše uvedeného výzkumu je zřejmé, že ačkoli nemáme přesvědčivé důkazy, může mít konopí při vhodné spotřebitelské kultuře blahodárný vliv na sexuální rozkoš i na plodnost.

You can Share this: