Slovensko vyřadilo CBD ze seznamu psychotropních látek, použití ale brání

Do 1. května bylo Slovensko jediným členským státem EU, který považoval kanabidiol (CBD) za psychotropní látku. Na základě novely zákona o omamných látkách, psychotropních látkách a přípravcích, která je účinná právě od 1. května, však CBD ze seznamu vypadává.

Ministerstvo zdravotnictví si od vyřazení slibuje pozitivní vliv na podnikatelské prostředí v oblasti kosmetického průmyslu, ve kterém může sekundárně dojít ke zvýšení zaměstnanosti. Výrobky s obsahem CBD nebudou zařazeny mezi kontrolované látky, proto by se mělo zjednodušit jejich uvádění na trh, stejně jako výroba, distribuce a prodej.

Hlavní hygienik Slovenské republiky Ján Mikas však vydal prohlášení, podle kterého zatím nebude možné CBD používat v potravinách (potravinové doplňky nevyjímaje), protože tato látka je uvedena ve veřejně dostupném katalogu Novel Food (1), kde má status neschválené nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách.

Mikas ve svém prohlášení dále zmiňuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, kterým se zřizuje unijní seznam nových potravin, v souladu s již zmíněným nařízením o nových potravinách. Připomíná, že na trh v rámci EU se mohou umisťovat pouze ty nové potraviny, které jsou povolené a zařazené do unijního seznamu jako takové nebo které se používají v potravinách nebo na nich v souladu s podmínkami použití a požadavky na označování.

V unijním seznamu nových potravin však v současnosti není kanabidiol vedený jako povolená nová potravina v EU.

Z toho vyplývá, že CBD není možné umisťovat na trh v SR (ani v celé EU) jako potravinu nebo složku potraviny (ani jako výživový doplněk).

Ján Mikas dodává, že použití CBD v potravinách bude možné až po případném schválení na úrovni EU a zapsání do unijního seznamu, ve kterém budou také podmínky, za kterých je možné předmětnou novou potravinu používat – uvedení potravin, do kterých je možné CBD přidávat, nejvyšší přípustné množství a případně specifické požadavky na označování takových potravin.

You can Share this: