Společnou unijní regulaci!

Odepřít nemocnému terapii, zmírňující jeho bolesti a utrpení, je porušením základních lidských práv – tvrdí maltská poslankyně Miriam Dalli, podle níž je v oblasti regulace konopí pro léčebné použití nutné vzdělávání, výzkum a právní rámec na úrovni EU.

Malta se od loňského roku připojila k řadě evropských států, ve kterých je používání konopí na léčebné účely povoleno. Regulace se v rámci EU výrazně liší, což je podle poslankyně Dalli především důsledek nedostatku vědeckých poznatků. Hlavním důvodem neúplnosti dostupných údajů o léčebném použití konopí je, že tato oblast ještě nedostala podporu z aktuálních výzkumných programů EU, jakož i nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Důsledkem toho se v jednotlivých členských zemích liší seznam nemocí, na které může lékař konopí předepsat. Dalli vyzvala Evropský soud k tomu, aby přidělil zdroje na výzkum v oblasti léčebného použití konopí, protože bez výsledků těchto výzkumů nelze od lékařů očekávat používání terapeutických metod. Stejně tak důležité je vzdělávat lékaře a studenty medicíny, lékárníky a psychiatry a informovat veřejnost. Výzkum musí být doplněn vytvořením právního rámce pro odstranění neodůvodněných rozdílů v rámci Unie. V tak dynamicky se rozvíjející oblasti by bylo důležité shromáždit znalosti a stanovit společná pravidla, aby lékaři nemuseli řešit dilema mezi poskytnutím odborné pomoci a jejími právními následky – argumentuje Dalli. Vedle společné regulace může být EU i na globální úrovni významným účastníkem trhu konopí na léčebné použití, což by mohlo přilákat firmy a vytvořit pracovní místa. Instituce EU by proto měly spolupracovat na vytvoření strategie pro léčebné použití konopí, platné pro všechny členské státy.

 

You can Share this: