Spotřeba konopí mezi mládeží na historickém minimu

Nejedná se o první a rozhodně ani poslední výzkum, který prokázal, že legalizace rekreačního a přístup k léčebnému konopí ve Spojených státech nechává většinu amerických teenagerů chladnou. Podle vládní organizace SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration – Úřad pro zneužívání návykových látek a péči o duševní zdraví), která se zabývá užíváním drog a psychickým zdravím, klesl počet uživatelů konopí mezi dvanácti- až sedmnáctiletými na nejnižší bod za posledních dvacet let. Podle oficiálních údajů se počet mladistvých kuřáků trávy ve Spojených státech od roku 2002 trvale snižuje a tento sestupný trend nezastavila ani legalizace postupující napříč celou zemí. Nejnovější data ukázala, že během posledních 30 dní užilo v roce 2016 konopí pouze 6,5 procent teenageru.

A jak celá situace vypadá, když se podíváme pouze na ty americké státy, v nichž je konopí v nějaké formě legální? V Coloradu nedošlo po vzniku regulovaného trhu s rekreačním konopím ke statisticky významným změnám v počtu uživatelů ani četnosti spotřeby, zatímco ve Washingtonu došlo dokonce k mírnému poklesu. To lze částečně vysvětlit tím, že konopí ztratilo punc „zakázaného ovoce“. Mladí lidé místo toho podle statistik preferují rizikovější drogy – v současné době především alkohol, jehož spotřeba se v těchto věkových skupinách poněkud zvýšila. Mládež tedy myšlenku legalizace konopí pochopila správně: Přiměřené užívání konopí v dospělosti s sebou nese poměrně malá rizika, nicméně v mládí je lepší se mu vyhýbat.

U alkoholu byla ještě zjištěna zajímavá nekonzistentnost v nárůstu počtu uživatelů: Ve věkové skupině 18 až 25 let – která zároveň měla největší spotřebu konopí – došlo k poklesu konzumace alkoholu o 2,5 procenta, což ukazuje, že mnoho mladých lidí si místo alkoholického nápoje dá raději konopí, případně užívá jen trávu a o alkohol vůbec nemá zájem. Tito mladí dospělí mohou navíc ve stále rostoucím počtu států užívat konopí legálně.

You can Share this: