Systém systém zadržování a protiváhy

Jak ovlivňuje CBD účinky THC?

Výsledky několika výzkumů naznačují, že CBD dokáže tlumit úzkost, vyvolanou THC a tím i pocit zhulení. V tomto případě má dávka klíčový význam. Pokud nepočítáme správně, můžeme navzdory našemu záměru psychotropní účinek THC dokonce zvýšit.

 

Ačkoliv se to zdá být novým objevem, už před 40 lety bylo vědecky prokázáno, že CBD může snížit úzkost a psychotické symptomy, vyvolané THC. Při prvních pokusech dostali myši dvakrát tolik CBD, než THC. Získané výsledky potvrdili, že CBD účinně tlumí úzkost, vyvolanou THC. Ano, ale začátkem 80. let nebylo moc odrůd, které by obsahovali dvakrát tolik CBD, než THC a na trhu se ještě neobjevili ani CBD oleje. Tehdy jsme ještě nic nevěděli o endokanabinoidním systému a tak jsme o mechanismu účinku tohoto jevu neměli ani pojetí. Za těchto okolností se ani není co divit, že pokusy nevzbudili příliš velkou pozornost a kanabidiol se tehdy ještě připojil k lize tlumičů úzkosti. Pokusy však pokračovali a tím se množili důkazy o úzkost tlumícím účinku CBD.  Až nakonec začala věda dohánět zpoždění a představila hlavní interakce.

Naše vnitřní kanabinoidy

Objevení endokanabinoidního systému v roku 1990 přineslo prudký rozvoj.  Od té doby víme, že v mozku a v centrálním a periferním nervovém systému každého savce se nacházejí kanabinoidní receptory, které se podílejí na různých fyziologických procesech. Brzy bylo jasné, že objev sahá daleko za hranice do té doby známých účinků konopí, protože tyto receptory zodpovídají mimo jiné za chuť k jídlu, pocit bolesti, pohody, za paměť, řídí funkce imunitního systému a aktivovat  je může nejen konopí.

V tomto období byly objeveny také receptory CB1 a CB2, které protkávají celé lidské tělo. Bez toho, abychom příliš zacházeli do podrobností v oblasti biochemie, stačí vědět, že receptory CB1 se nacházejí především v mozku, v míše a v buňkách periferního nervového tkaniva, zatímco druhý typ receptorů, takzvané receptory CB2, jsou umístěny především v buňkách imunitního systému. Na tyto dva druhy receptorů mají vliv některé sloučeniny, které jsou součástí konopí, a to je ten bod, kde se účinek THC a CBD rozděluje. THC se napojí na receptory CB1 i CB2 a takto vyvíjí svůj účinek na chuť k jídlu, bolest, pocit pohody, paměť a imunitní systém a také svůj omamný účinek. Naproti tomu CBD se na tyto receptory napájí s nízkou afinitou, spíš je pouze aktivuje a nemá psychotropní a omamné účinky. Rozdíl ale není jen v tom! CBD kromě toho aktivuje také (5-HT) 1A receptor, který odpovídá za tvorbu sterotoninu, tlumícího úzkost. Jaké jsou ale vhodné dávky, se teprve zkoumá.

Protichůdné účinky

Vraťme se teď k myším, které dostávali dvakrát tolik CBD, než THC. V jejich případě hladina úzkosti, způsobené THC klesla. Ale co se stane, když to vyzkoušíme na lidech? Právě na to byl zaměřen výzkum z roku 2018. Dvacet mužů, pravidelně užívajících konopí, deset týdnů dostávalo 200 mg CBD denně. Testované subjekty přitom nic nezměnili na denním užívání konopí, které prováděli v průměru 5,5 roka. Na týdenně opakovaných kontrolách uváděli, že klesl jejich pocit euforie během kouření konopí, ale souběžně s tím klesl také poměr a síla depresivních a psychotických příznaků. Kromě toho se jim zlepšila pozornost a paměť. Vědci nepozorovali žádné kognitivní zhoršení a zjistili, že změny byly výraznější v případě subjektů, závislých na konopí. Celkové tedy dospěli k tomu, že terapie CBD může být účinná v léčbě závislosti na konopí a v nápravě tím způsobených poškození. Dobře, ale dávka 200 mg CBD je poměrně vysoká, denně si ji může dovolit jen málokdo. Vědci se proto zabývají také tím, co se stane, když je CBD podávané k THC jen v poměru, ve kterém ho obsahují jednotlivé druhy konopí. Studie, publikovaná v roku 2019 dala poměrně překvapující odpověď. Australští vědci zahrnuli do výzkumu 36 zdravých uživatelů konopí, ve výzkumu – nepočítaje placebo – vaporizovali THC a CBD ve čtyřech různých poměrech. V prvním případě užívali pouze THC v množství 8 mg. V druhém případě užívali pouze CBD ve vysoké dávce 400 mg. V třetím a čtvrtém případě užívali THC a CBD spolu, ale v různých poměrech: v jednom případě 12 mg THC a 400 mg CBD, a v druhém 8 mg THC a 4 mg CBD. Zaměřme se na poslední zmíněný poměr, který by mohl odpovídat třeba i některému druhu konopí, s obsahem THC řekněme 16% a CBD 8%. O těchto druzích jsme se domnívali, že CBD eliminuje omamní a úzkost vzbuzující účinky THC. Nuže, výzkum ukázal něco jiného: CBD v tomto množství dále stupňuje omamný účinek THC, snižuje ho až v mnohem vyšší dávce 400 mg.

Zdá se tedy, že si musíme znovu přemyslet společné používání THC a CBD, pokud chceme kanabinoidy snižovat úzkost. Na základě výzkumů se v současnosti zdá, že podobně jako myši, i my musíme užít nejméně dvakrát, nebo i třikrát vyšší dávku CBD, pro bezpečné eliminování nežádoucích účinků THC.

You can Share this: