THC a CBD na hojení kostních zlomenin

Izraelští vědci stojí v popředí výzkumu léčivých účinků konopí. Ve studii provedené na univerzitě v Tel Avivu bylo prokázáno, že THC a kanabidiol (CBD) mohou podporovat hojení zlomenin kostí a aktivovat lysylhydroxylázy (enzymy nezbytné pro hojení kostí) v buňkách, jež kosti tvoří.

Co činí tuto studii obzvláště významnou, je skutečnost, že se jí dohromady zúčastnili výzkumníci z osmnácti zemí. Institut biomechaniky a katedra biomedicínského inženýrství z Curyšské univerzity, stejně jako pracovníci Ortopedické oddělení Lékařské fakulty Lundské univerzity ve Švédsku spolupracovali s izraelskou skupinou, aby zkoumali účinky kanabinoidů (CBD a THC) na kosti a jejich biochemické interakce. Jedná se o první výzkum vlivu konopí na mechanickou strukturu těla, jenž zahrnoval tolik předních vědců. Jedním z nich byl i „nestor“ konopného výzkumu Raphael Mechoulam, který před více než 50 lety objevil THC a později i CBD. Jeho objevy položily základy dnešním výzkumům léčebného potenciálu konopí a nejnovější výsledky práce týkající se léčebných účinků kanabinoidů na zlomeniny by mohly být opět průlomové.

Výzkum zahrnoval tři pokusy. Nejprve byly krysám s frakturou stehenní kosti injekčně aplikovány THC a CBD za účelem změření působení na strukturální a mechanické vlastnosti zlomenin kostí. Následně byl zkoumán účinek CBD a THC v poměru 1 : 1 na kalus (tkáň, která spojuje úlomky kostí po zlomenině a na jejímž základě se postupně vyvíjí nová kost). Molekulární složení kostí se zkoumalo v obou experimentech po dobu devíti týdnů pomocí metody FTIR (z anglického Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Třetí experiment zkoumal účinky CBD a THC na buňky tvořících kost při hojení. Pro mechanické testy bylo použito 3D radiografie. Fixace byla odstraněna a zkoumána mineralizace kostí, načež byla testována jejich pevnost – s rychlostí ohýbání pět milimetrů za minutu, dokud se kosti znovu nezlomily. V tomto experimentu byly použity nově vytvořené buňky, které v myších tvoří kosti, a ty byly kultivovány po dobu čtyř dnů při 37 stupních Celsia. Když dosáhly 80procentní zralosti, přidali vědci THC a CBD. Poté byly pomocí ribonukleových kyselin měřeny hladiny lysylhydroxylázy, vývoj genů podílejících se na její produkci a mRNA (která obsahuje kód potřebný pro syntézu proteinů).

Po šesti až osmi týdnech bylo zjištěno, že kalus je větší u potkanů léčených CBD a THC než u těch, kteří dostávají jiné látky. První experimenty také ukázaly, že CBD významně zvyšuje pevnost kosti a její mechanické vlastnosti. Ve druhém experimentu bylo na konci osmi týdnů zjištěno, že THC zpevňuje kost v nepatrně větší míře než CBD. Konečně ve třetím pokusu bylo zjištěno, že CBD selektivně zvyšuje hladinu lysylhydroxylázy a hladinu mRNA.

Výsledná studie je pravděpodobně nejvýznamnějším dosud publikovaným souborem dat o konopí a kostních zlomeninách, které nám poskytují hluboký vhled na genetické působení konopí na naše tělo. Výsledky poskytují důležité poznatky též z hlediska biomechaniky a na jejich základě lze konstatovat, že THC a CBD stimulují nejdůležitější enzymy a geny podílející se na hojení kostí.

You can Share this: