Top 5 jointových zemí

Explozi trhu s marihuanou lze očekávat i v Evropě

Příjmy legálního trhu s marihuanou ve Spojených státech, kde jeden stát za druhým legalizuje konopí pro léčebné a rekreační použití, činí téměř 7 miliard dolarů ročně. Společnosti Arcview Market Research a BDS Analytics, pokládané za renomovaná výzkumná střediska, ve své nejnovější zprávě o světovém trhu zkoumají, ve kterých zemích kromě USA a Kanady, která rekreační použití povolila jenom nedávno, je největší pohyb peněz na legálním trhu s marihuanou. V Kanadě do roku 2020 očekávají z legálního prodeje konopí příjmy ve výši 6,5 miliardy dolarů.

Podle závěrů studie nejnadějnější trh je německý: v Německu loni legalizovali použití konopí na léčebné účely. Němci se k produktům na bázi konopí dostanou poměrně snadno. Několik tisíc lékáren v zemi má povolení k prodávání léčivých přípravků na bázi marihuany, navzdory tomu získat květenství konopí v současnosti znamená pro pacienty zdlouhavou a těžkou proceduru. Těžkosti způsobuje v první řadě předepsání přípravků na recept, protože většina lékařů je zatím nedůvěřivá a namísto květů konopí doporučuje jiné léky. Druhou těžkostí je poskytování příspěvků zdravotní pojišťovnou, které je umožněné pouze pro úzký okruh nemocí. Právě kvůli těmto těžkostem pacientům často nezbývá nic jiného než sebezásobování (tedy ilegální pěstování) nebo nakupování na černém trhu.

V Německu, kde žije minimálně půl milionu pravidelných uživatelů konopí, se odhaduje, že do roku 2022 by trh s marihuanou mohl dosáhnout 1,6 miliardy dolarů, což je v porovnání s prognózou na rok 2018, která počítala s celkovým příjmem 263 milionů dolarů, výrazný skok.

Na druhém místě na seznamu slibných trhů se umístilo Spojené království. Odhaduje se, že v roce 2018 dosáhnou tržby z léčebného konopí v zemi pouze 7 milionů dolarů.

Britská vláda však koncem července povolila používání marihuany na léčebné účely, a tak mohou lékaři svým pacientům na recept předepisovat přípravky na bázi konopí. Odhaduje se, že legalizace může do roku 2022 přinést Spojenému království příjem 288 milionů dolarů.

Švýcarsko je jediným členem TOP pětky, který v současné době umožňuje rekreační použití, alespoň v případě konopí s nízkým obsahem THC (maximálně 0,2 %). Tyto odrůdy neobsahují psychoaktivní složky, obsahují však mnoho dalších kanabionidů, jako jsou CBD, CBG a další terapeutické složky. Ačkoli ve Švýcarsku bylo legalizováno léčebné použití v úzkém smyslu slova, tento druh takzvaných léčebných konopí si osoby starší 18 let mohou zakoupit v obchodech i bez lékařského předpisu.

Tato situace vedla v posledních letech k prudkému rozvoji švýcarského trhu. Na trhu se objevilo mnoho nových pěstitelských a výrobních společností a s distribucí produktů obsahujících konopí začaly takové velké mezinárodní společnosti, jako je potravinový řetězec Lidl. Ve Švýcarsku počítají pro rok 2018 na trhu s marihuanou s příjmem 130 milionů dolarů. Podle prognózy bude trh narůstat poměrně skromným tempem 6 procent ročně, a tak do roku 2022 dosáhne 163 milionů dolarů ročně.

V Itálii byla v roce 2013 povolena lékařská marihuana, ale její používání bylo současně regulované přísným právním rámcem, například recept mohou předepsat pouze určení lékaři a k používání je oprávněný pouze úzký okruh pacientů, kteří vždy musí nosit s sebou recept, když mají u sebe trávu. Zajímavostí je, že v Itálii pěstování lékařské marihuany, které probíhá ve farmaceutickém institutu ve Florencii, kontroluje armáda.

V důsledku této přísnosti dosáhly příjmy legálního trhu u Italů i letos pouze 7 milionů dolarů, i když analytici očekávají, že pod vlivem pozitivních zkušeností se budou v následujících letech zákony zmírňovat, a tak by tato částka mohla do roku 2022 vzrůst na 156 milionů dolarů.

V Mexiku bylo používání marihuany na léčebné účely povoleno v červnu 2017, povolení se však týkalo pouze produktů
s obsahem THC maximálně 1 %. V zemi, nejvíce na světě postižené drogovou válkou, to nelze považovat ani za poloviční úspěch. Tato legalizace má význam především pro pacienty, u kterých v léčbě příznaků, nemoci nehraje roli THC, ale jiné kanabinoidy, jako CBD, CBG, CBS, ano. V Mexiku i nadále největším problémem zůstává chudoba a obrovská poptávka po konopí ze sousedního amerického trhu. To udržuje při životě a dokonce posiluje drogové kartely, které už kontrolují nejen části měst, ale někde i celá města a regiony. Pro zemi, která je v současnosti jedním z největších (ilegálních) dodavatelů drog do Spojených států – ačkoliv význam tohoto faktu klesá vlivem snah o legalizaci konopí v Kalifornii a jiných amerických státech – je jediným zásadním řešením úplná legalizace a státní kontrola celého trhu s konopím, byť i s americkou pomocí. To se prozatím nezdá být realizovatelné. Ačkoliv mexický ministr turizmu nedávno prohlásil, že legalizace marihuany by snížila počet násilných trestních činů v zemi a stále víc Mexičanů legalizaci podporuje, je nepravděpodobné, že by vláda během následujících čtyř let tento krok provedla.

I tak do roku 2022 očekávají příjmy z legálního prodeje konopí ve výši 99 milionů dolarů, zatímco letos legální trh s konopím pro léčebné použití dosáhne pravděpodobně obrat 14 milionů dolarů.

Údaje jasně ukazují, že nárůst trhu nelze zastavit a otázkou není, zda bude dřív nebo později legální alespoň konopí pro léčebné použití, ale pouze to, kdy a komu přinese tento proces největší zisk.

Jen v samotné Evropě můžeme mluvit o 600milionovém trhu, kde i podle opatrných prognóz žije téměř 100 milionů pravidelných uživatelů, nezávisle na tom, zda konopí používají na léčebné nebo rekreační účely. To znamená, jako kdyby celé německy mluvící obyvatelstvo Evropy užívalo konopí alespoň jednou týdně. Je pak těžké si představit, že obchodní a politický život i nadále ponechá tento trh jako hřiště zločinců.

Vzhledem k tomu, že evropské země a firmy o dobré desetiletí zaostávají – hlavně kvůli nedbalosti politiky a zastaralým předpisům – vítězem tohoto procesu s velkou pravděpodobností budou americké a hlavně kanadské firmy. Příchod posledně jmenovaných na evropský legální trh s konopím a jejich posilování bylo v posledních letech jasně viditelné i volným okem. Není to náhoda, že Kanada letos legalizovala celý svůj trh s konopím. Tento krok – ačkoliv jeho přednosti mohou v Kanadě využívat jak rekreační uživatelé, jakož i pacienti – byl důležitý především z finančního, investičního hlediska. Početné finanční společnosti a investiční fondy totiž investují peníze svých klientů do některého z průmyslových odvětví, pokud je na 100 % legální a jeho legislativa vytváří ze všech hledisek vhodné investiční prostředí. Neznamená to, že by takováto investice byla bez rizika. Není však třeba počítat s tím, že federální vláda – podobně jak o tom mluvila Trumpova administrativa – anulujíc rozhodnutí členských států, prohlásí tyto profity za ilegální. V Kanadě odteď mohou americké, ale i evropské firmy bezpečně – chráněné i federálními zákony – fungovat, profitovat a samozřejmě platit daně.

Jeden z největších kanadských výrobců marihuany, firma Canopy Growth Corporation například v posledním ukončeném čtvrtletí víc než 10 % příjmů získala na německém trhu. Její německá dceřiná společnost Spektrum Cannabis stojí na prahu dalšího mohutného rozvoje.

Evropské trhy, zvlášť Německo, byly ještě důležitější pro firmu Aurora Cannabis se sídlem ve Vancouveru, která 14 % svých příjmů získala v Evropě. Aurora i v současné době staví v Dánsku továrnu o rozloze více než 90 000 metrů čtverečních, pro uspokojení rostoucí poptávky v tomto regionu. Torontská skupina Cronos v loňském roku uzavřela významnou obchodní dohodu s německou společností Pohl-Boskamp, zásobující v Německu 12 tisíc lékáren, její příjmy z mezinárodních trhů jsou prozatím zanedbatelné. Společnost Tilray byla v roce 2016 první kanadskou pěstitelskou firmou, exportující lékařskou marihuanu do Evropy. Společnost v současnosti exportuje do 9 evropských států, včetně Německa.

Možná i vlivem těchto skutečností Německo nedávno podniklo významné kroky směrem k legalizaci trhu s konopím pro léčebné použití a vytvořilo pro tento trh právní rámec. Pokud budou další úpravy regulace zajišťovat rozvoj legálního trhu, v následujícím desetiletí může i Německo vstoupit mezi země, získávající z obchodu s konopím největší profit.

You can Share this: