Udržitelný rozvoj s konopím

Nejdůležitější poznatky z konference ICPC ve Vídni

Před třemi lety si členské státy OSN vytyčili společné cíle za účelem podpory udržitelného rozvoje.  Přednášející na konferenci ICPC upozornili na to, že ohledně konopí lze těchto cílů nejlépe dosáhnout správnou legislativou, zohledněním požadavků pacientů a návrhů odborníků.

V čase urychlování povolení na léčebné použití a dekriminalizace se v Evropě každoročně konají desítky konferencí o konopí. Z jejich řady však přece jenom vyniká  International Cannabis Policy Conference (ICPC), kterou organizuje a realizuje nadace FAAAT think & do tank a ústav Knowmad Institut, jež si zvolila inovativní výchozí bod. Osobitostí akce bylo, že její přednášky a semináře hledali odpověď na otázku, jak lze sladit správnou regulaci konopí a jeho povolení na léčebné použití s cíli udržitelného rozvoje, stanovenými OSN v září 2015, které by měly členské státy realizovat do roku 2030. Během dvou dnů trvání konference museli všichni účastníci uznat, že téměř každý ze 17 vytyčených cílů lze interpretovat v oblasti politik týkajících se konopí, proto je zvláště důležité aby převládajícím přístupem nebyl zastaralý zákaz.  Konference ICPC se konala v sídle OSN ve Vídni právě několik dní po zasedání WHO, na kterém bylo předání zprávy o vyšetřování konopí pobuřujícím způsobem zrušeno.  Několik přednášejících reflektovalo na tuto nečekanou událost, ale každý mohl jen hádat, co může stát v jejím pozadí.  Během těchto dvou dnů se mluvilo o mnoha tématech, hodných zamyšlení, počínaje neúmyslným ničivým účinkem boje proti drogám na životní prostředí, vnímání žen, používajících konopí společností, až po nejnovější vědecké výsledky. Mezi přednášejícími se objevil bezpočet renomovaných vědců, lékařů, vládních úředníků a aktivistů, ale slovo dostali i nově vzniklé profesní organizace a noví nadějní znalci – chyběli pouze zástupci členských států OSN. Málokdy máme možnost mezi přednášejícími přivítat nejrenomovanějšího německého experta na konopí, Dr. Franjo Grotenhermena, který vzhledem na důležitost vytyčených cílů akce přijal pozvání. Jedním z vrcholů konference byla přednáška Dr. Grotenhermena, ve které vyjmenoval přibližně 60 nemocí, v jejichž případě jeho pacienti dosáhli zlepšení stavu pomocí konopí.  Bylo rovněž zajímavé poslouchat ženské zástupkyně scény o reklamách na konopí pro muže, ve kterých je žena zobrazována jen jako tělo. „Jak pokrytecké je, když se muž po těžkém dni může uvolnit s trochou trávy, zatímco žena je za totéž okamžitě negativně posuzována?“ – zněla jedna z klíčových otázek rozhovoru. A když mluvíme o akceptovaném používání, nemůže absentovat ani snižování škodlivých účinků používání, o čemž je v případě marihuany slyšet málokdy, avšak ICPC věnovala této tematice celý panel.  Na konci akce jsme byly přesvědčeni, že zahrnutí argumentů udržitelného rozvoje bude mít příznivý účinek na dialog o regulaci konopí.

You can Share this: