Úloha endokanabinoidního systému při léčbě OCD

V uplynulých letech se stal endokanabinoidní systém jedním z hlavních cílů výzkumů a vývoje léčiv.  Studie, shrnující výzkumy prováděné na zvířatech a na lidech, nyní našla důkazy, že interní a externě užívané kanabinoidy mohou snížit závažnost obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD).

Úkolem endokanabinoidního systému je kromě jiného regulace signálů neurotransmiterů. S dysfunkcí může souviset úzkost, stres a opakované provádění určité činnosti, jako je i OCD. Čerstvá studie, publikovaná v odborných časopisech Cannabis a Cannabinoid Research poskytuje komplexní přehled tohoto komplikovaného systému prostřednictvím pokusů, prováděných na zvířatech a na lidech. Vědci – autoři studie s názvem „Endokanabinoidní systém: nový směr léčby obsedantně kompulzivní poruchy“ poskytují důkaz, že poruchu OCD lze dát do souvislosti s poruchou endokanabinoidního systému. Dále zjistili, že cílená léčba endokanabinoidního systému může zmírnit příznaky takových nemocí jako OCD, úzkost, tik a porucha kontroly impulzů. Studie zahrnuje přehled kanabionidů produkovaných tělem a exogenních kanabionidů, tedy dodaných z venkovního prostředí, včetně fitokanabinoidů, které se nalézají v rostlině cannabis a širokého okruhu čištěných syntetických kanabionidů. Autoři pokládají za odůvodněné pokračovat ve vývoji léků na bázi kanabionidů a tento výzkum dále rozšířit. Následující studie by měly hledat odpověď na otázku, které kanabinoidy mají příznivý účinek v případě výše uvedených poruch a jaká je míra tohoto příznivého účinku.

You can Share this: