Užívání konopí během těhotenství

Ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, není k dispozici prakticky žádný nezvratný důkaz o tom, jakým způsobem ovlivňuje vývoj plodu užívání marihuany během těhotenství. Americký výzkumný tým konečně začne s přísným průzkumem této neprobádané oblasti.

Skutečnost, že v takovéto důležité otázce nejsou k dispozici vědecké výsledky, má několik důvodů. Jednak mnoho žen během těhotenství neužívá pouze konopí, ale konzumuje například i alkohol, nebo kouří a škodlivé účinky těchto drog na plod jsou známé. Těhotná žena, z jakýchkoliv důvodů užívající konopí,  své rozhodnutí nevykřikuje do světa, pokud se chce vyhnout stigmatizaci a nařízení dozoru nad dítětem. Existuje však skupina, která je vysloveně vhodná stát se subjektem výzkumu: nastávající matky, které užívají konopí ke zmírnění svých zdravotních problémů, ale neužívají žádné jiné látky, které by mohly být pro plod škodlivé.

Vědci Washingtonské univerzity teď ve vlastních řadách provádějí nábor subjektů výzkumu pro zkoumání účinků užívání marihuany na vývoj mozku novorozenců.  Výzkum s názvem „Moms + Marijuana” bude sledovat užívání konopí těhotnými ženami od prvního trimestru do narození dítěte. Později vědci vyšetří mozky kojenců ve věku 6 měsíců, aby zjistili možné účinky expozice konopím, včetně kognitivního a motorického vývoje, zdravotního stavu organizmu a sociálního chování. Kojenci budou v spánku podrobeni vyšetření MRI a nechají na ně působit vůni fenyletanolu, aby zjistili, zda aktivuje oblasti mozku, odpovědné za odměňování a závislost. „Tato studie se zaměřuje na velmi specifickou populaci žen, které užívají konopí ke zmírnění nevolnosti během těhotenství“ – uvedla dr. Natalia Kleinhans, radiologička UW Medicine.

 

Většina žen užívá konopí proti nevolnosti, ale o rizicích, kterým takto vystavují novorozence, je známo jen velmi málo. Vědci doufají, že se jim podaří získat pro výzkum 70 těhotných žen, polovina z nich pak bude užívat konopí a druhá polovina bude tvořit kontrolní skupinu. Podmínkou účasti ve výzkumu je, aby žena byla maximálně ve 13. týdnu těhotenství. Uživatelky konopí budou konopí užívat pravděpodobně dvakrát týdně, především k potlačení ranního nutkání na zvracení.  Kontrolní skupina samozřejmě nesmí užívat nejen marihuanu, ale nesmí ani kouřit a konzumovat alkohol.  „Subjektem těch několika studií, které zkoumaly účinky užívání konopí v prenatálním období na vývoj mozku kojenců, byly vždy ženy, které užívali více drog. Zatím ještě nikdo nekoumal výhradně účinky marihuany, “ shrnula podstatu průkopnického výzkumu dr. Kleinhans. „Tento výzkum bude zahrnovat také pravidelné drogové testy během těhotenství, aby jsme v reálném čase kontrolovali, zda těhotné ženy neužívají jiné léky, a nespoléhali se pouze na přiznání matky po porodu.“ Během těhotenství budou účastníčky výzkumu hlásit týdenně užití konopí, které si mohou zakoupit pouze od prodejců disponujících povolením. Dále musí zaslat fotografie obalu produktu, aby vědci mohli zaznamenat poměr účinných látek. Doufáme, že náš výzkum bude indikovat další podobné studie”. Dr. Kleinhans poukázala na skutečnost, že část léků na ranní nevolnost je používána navzdory tomu, že nikdy nebyly testovány na těhotných ženách, zatímco kvůli negativní pověsti konopí o jeho použití na podobné účely nemůže být ani řeči.

You can Share this: