Volné pěstování konopí v celých USA

Přešlo už téměř padesát let od doby, kdy protidrogová vojna ve Spojených státech smetla s sebou bratra konopí, konopí seté. Donald Trump v prosinci 2018 podepsal zemědělský zákon, který ruší Nixonův zákaz a ve všech padesáti amerických státech povoluje pěstování konopí.
Ukázalo se totiž, že i když je konopí legální už v deseti státech, v USA lze najít produkty na báze konopí jen velmi zřídka. Pro tradiční konopí seté byl obsah THC maximalizován na 0,3%, což přibližně odpovídá evropským normám. Jedním z důležitých výsledků zákona bude, že konopím lze nahradit dosud použí-vané suroviny – vzpomeňme si jen na papírenský, stavební nebo oděvní průmysl – a zároveň představuje důležitou surovinu i pro potravinářský a kosmetický průmysl. Možné je i to, že chce jako konkurent s nižším rizikem a udržitelným způsobem pěstováním obrat o vavříny tabák. Zákon může mít značný vliv i na CBD průmysl – v důsledku opatření bude možné vyrábět produkty s obsahem CBD i ve státech, ve kterých žádná forma konopí není povolena. K tomu je však potřebný i souhlas Protidrogo-vého úřadu, protože v minulosti se už objevili zprávy o zákaze CBD, ale mluvilo se i o jeho omezeném prodeji, výhradně jako účinné látky léků. V každém případě by bylo překvapujícím krokem souběžně s povolením pěstování konopí zpřísnit regulaci CBD.

You can Share this: