Zákon o zdravotních službách je pro teenagery neškodný

Několik tvrdohlavých politiků trvá na tom, že konopí, které lze předepsat nemocným, představuje hrozbu pro teenagery. K jejich největší lítosti další, doposud nejrozsáhlejší výzkum vyvrátil tuto teorii. Průzkum, probíhající šestnáct let, provedla americká Boston College, anonymní dotazník vyplnilo více než 800.000 středoškoláků ve 45 členských státech. Výsledky byly zveřejněny v odborném časopise American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Jedním z nejzajímavějších zjištění průzkumu je, že ve státech, kde je používání konopí na léčebné účely povolené, kouří konopí o 1,1 % méně teenagerů. Tento poměr zůstává nezměněný, i když v průzkumu byly zohledněny proměnné, jako je místní regulace tabáku a alkoholu, ekonomické trendy, charakteristiky mladistvých a demografické charakteristiky jednotlivých států. Podle psycholožky Dr. Rebekah Levin Coley, vedoucí průzkum, při zkoumání podskupin teenagerů byly zaznamenány ještě větší rozdíly. Například o 3,9 % méně černochů a o 2,7 % méně Latinoameričanů užívá konopí v krajinách, kde bylo léčebné použití povoleno. Protože průzkum trval 16 let, vědci měli možnost sledovat i změny. Podle jejich zjištění, čím delší dobu je v platnosti zákon o zdravotních službách, v o to větší míře klesá používání mezi teenagery. Průzkum kromě účinků povolení léčebného použití sledoval i účinky dekriminalizace. V této souvislosti lze konstatovat, že dekriminalizace marihuany neovlivňuje používání mezi teenagery. Mírný pokles byl zaznamenán mezi 14letými mladistvými latinskoamerického původu a mírný nárůst u bílých teenagerů. Ani jeden ze zákonů však neměl vliv na pravidelnou spotřebu ve velkém množství, což naznačuje, že zákony členských států neovlivňují tyto formy užívání.

You can Share this: